Posts on March 12, 2024

De către: Senator Andrei HANGAN    Circumscripția electorală: nr. 9  – Brăila Grupul […]
Adresată: Domnului Ion-Marcel CIOLACU, Prim-Ministru Doamnei  Luminița-Teodora ODOBESCU, Ministrul Afacerilor Externe De […]
Adresată: Domnule ministru Ștefan-Radu OPREA, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului De către: […]
Adresată:  Către Florin-Ionuț  BARBU  –  Ministrul  Agriculturii și Dezvoltării  Rurale;  De către: […]
Adresată: Domnului Florin-Ionuț BARBU, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale De către:  Senator […]