Andrei Busuioc – Întrebare parlamentară – Blamarea cetățenilor care se implică și acționează acolo unde instituțiile publice eșuează. Câinii comunitari și cetățenii care își dedică viața salvării lor au nevoie de implicare din partea instituțiilor statului.

Adresată: Primăriei comunei Hoceni, jud. Vaslui, Primarului Ţabără Vasile

De către: Senator Andrei BUSUIOC 

Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 03/04/2024

Obiectul întrebării: Blamarea cetățenilor care se implică și acționează acolo unde instituțiile publice eșuează. Câinii comunitari și cetățenii care își dedică viața salvării lor au nevoie de implicare din partea instituțiilor statului.

Stimate Domnule Primar,

            Dorim să aducem în fața dumneavoastră o chestiune care, cu certitudine, nu vă este necunoscută, respectiv implicarea remarcabilă și constantă a Elenei Surubariu în salvarea animalelor, o cetățeană extraordinară care și-a dedicat întreaga viață îngrijirii necuvântătoarelor, respectiv îngrijirii a peste 300 de câini comunitari abandonați. Deși doamna Elena Surubariu reprezintă un om deosebit cu un suflet de o frumusețe rară, care cunoaște empatia, iubirea și dăruirea necondiționată, primește, în schimb, neliniște și greutăți. În loc să primească mulțumire și ajutor din partea comunității pentru acțiunile sale de salvare, acțiuni ce implică timp, spațiu, resurse financiare considerabile, primește petarde aruncate în curte, alimente aruncate pe acoperișul imobilului său, securi aruncate în poartă și nopți nedormite din cauza locatarilor care depun toate eforturile pentru a înfuria câinii avuți în grija sa. Deși îngrijirea câtorva sute de câini comunitari implică costuri semnificative, tot ceea ce doamna Elena Surubariu își dorește este liniște, astfel încât să poată îngriji în continuare animalele pe care le-a salvat de-a lungul timpului și pe care continuă necondiționat să le salveze. Tot ceea ce salvatoarea necuvântătoarelor își dorește este să ajute în liniște, însă acest lucru pare dificil de obținut, ținând seama de comportamentul și de acțiunile inadecvate săvârșite de către vecinii săi, nespecifice unor cetățeni care ar trebui să reprezinte membri ai unei comunități, însă ținând seama și de amenințările continue la care este supusă. În lipsa unui ajutor adecvat din partea instituțiilor statului, doamna Elena Surubariu, salvatoarea necuvântătoarelor, face tot ce îi stă în putință pentru a asigura bunăstarea animalelor aruncate și abandonate în curtea sa de către alți cetățeni, a câinilor maltratați pe care i-a îngrijit. Însă, este necesar a fi avut în vedere faptul că acest număr, respectiv de 300 de câini pe care doamna Elena Surubariu îi are în grijă, ar fi putut fi redus drastic dacă ar fi fost organizate suficiente campanii de sterilizare și dacă ar fi respectate prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 155/2001 privind obligativitatea sterilizării câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune și a metişilor acestora.

Stimate domnule primar, în conformitate cu cele redactate în cadrul unui articol de presă din data de 21 august 2023, ați afirmat următoarele: „Din spusele localnicilor, ar fi vorba despre 100 – 150 de câini şi acest aspect conduce la o stare de tensiune în rândul comunităţii creată de gălăgie, miros, mizerie. Am iniţiat câteva acţiuni, am fost în vizită acolo. I-am spus încă de la început doamnei care a organizat adăpostul că nu este corect, nu e legal şi nu este bine, dar s-a mers în continuare. (…) O parte dintre locuitori au reclamat pe la diferite entităţi şi cerem sprijin domnului prefect pentru găsirea unei soluţii potrivit cadrului legislativ. Am avut discuţii cu doamna aceasta, i-am propus să o sprijin, să o ajut să mute adăpostul în afara localităţii. Iniţial spune că da, apoi nu mai vrea, este recalcitrantă. Crede că vrem noi să o persecutăm, să o pedepsim sau să o sancţionăm nemeritat. Din acest motiv, m-am adresat domnului prefect, să vedem, poate împreună găsim o soluţie să rezolvăm problema”.

În legătură cu aspectul ce vizează starea „de tensiune în rândul comunităţii creată de gălăgie”, doamna Elena Surubariu deține numeroase înregistrări video în care se observă cum localnicii creează intenționat zgomote din cauza cărora câinii devin agitați. În cadrul acestor înregistrări se constată, de asemenea, folosirea unui limbaj jignitor la adresa doamnei Elena Surubariu.

  1. Vă rugăm să ne comunicați cum au fost sancționați localnicii în cauză pentru tulburarea liniștii publice, respectiv pentru producerea de zgomote nefondate ce au dus la manifestarea unui comportament tensionat din partea câinilor, însă și ce sancțiuni au fost aplicate pentru folosirea unui astfel de limbaj? De asemenea, vă rugăm să ne comunicați ce măsuri veți implementa pentru a elimina din cadrul comunității pe care o reprezentați astfel de comportamente manifestate de către rezidenți?

În legătură cu aspectul ce vizează starea „de tensiune în rândul comunităţii creată de (…) miros, mizerie”, doamna Elena Surubariu alocă mai mult decât suficient timp igienizării și îngrijirii spațiului deținut, însă și a câinilor abandonați în cauză.

  • Vă rugăm să ne comunicați care este numărul cetățenilor ce au reclamat acest aspect și dacă ați efectuat verificările necesare pentru a constata valoarea de adevăr a acestor reclamații?

În legătură cu afirmația dumneavoastră, „Am iniţiat câteva acţiuni, am fost în vizită acolo”, vă aducem la cunoștință următoarele informații și următorul set de întrebări:

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, respectiv prevederile Art. 21:

(1) În vederea reducerii populaţiei de câini fără stăpân, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene pot asigura din bugetul local subvenţionarea costurilor privind sterilizarea, respectiv, după caz, identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, prin contractarea acestor activităţi, conform legislaţiei în vigoare, cu unul sau mai mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

(2) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene pot încredinţa şi subvenţiona din bugetul local realizarea acţiunilor de sterilizare, respectiv, după caz, de identificare şi de înregistrare a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale către asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor, cu obligaţia asigurării de către acestea a serviciilor medicalveterinare, contractate cu medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.”

Acțiunile persoanei în cauză, ori acțiunile oricărei persoane ce dedică timp, spațiu și resurse financiare personale de o valoare considerabilă pentru a steriliza, microcipa și vaccina câinii comunitari, sunt, în viziunea noastră, acțiuni admirabile și remarcabile ce necesită susținere, nu blamare. Vă rugăm să aveți în vedere toate aceste resurse pe care persoana, ori persoanele, în cauză le alocă, doar pentru a contribui la bunăstarea animalelor, la ocrotirea sănătății lor și la bunăstarea și protejarea comunității pe termen lung.

            Însă, stimate domnule primar, cetățenii vor acționa prin prisma inacțiunii instituțiilor abilitate, iar cetățenii nu ar fi nevoiți să aloce timp, spațiu și resurse financiare personale de o valoare semnificativă pentru a steriliza, microcipa și vaccina câinii comunitari, în situația în care autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale, ar asigura din bugetul local subvenţionarea costurilor privind sterilizarea, respectiv, după caz, identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora aflaţi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.

De asemenea, în cadrul acestei înșiruiri de informații vom adăuga și faptul că sterilizarea și microciparea câinilor nu este suficientă. În cadrul campaniilor de sterilizări sunt sterilizați și câini fără stăpân. Odată repuși în teritoriu, câinii comunitari pot fi expuși bolilor ori pot deveni agresivi, expunând cetățenii diverselor riscuri. Acest fapt este unul conștientizat de către salvatorii de câini comunitari, acesta fiind unul dintre motivele pentru care în cadrul unui imobil pot fi regăsiți mai mulți câini, respectiv cu scopul vaccinării lor constante, cu scopul îngrijirii și monitorizării lor pentru a nu fi expuși bolilor ori pentru a evita dobândirea unui comportament agresiv. Sterilizarea și microciparea câinilor comunitari necesită a fi urmată de acțiuni constante și repetitive privind promovarea lor spre adopție pentru a evita aceste circumstanțe.

  • Astfel, vă rugăm să ne comunicați în ce măsură este posibil să ne furnizați o listă exhaustivă ce include acțiunile și măsurile întreprinse de către Primăria comunei Hoceni pentru a stopa înmulțirea necontrolată a câinilor comunitari? Vă rugăm respectuos ca lista pe care o veți furniza să conțină numărul de campanii de sterilizare susținute de către Primăria comunei Hoceni, însă și numărul câinilor ce au fost sterilizați ca urmare a implementării acestei campanii, pe parcursul anilor 2021, 2022 și 2023.
  • De asemenea, vă rugăm să ne comunicați în ce măsură este posibil să ne furnizați o listă exhaustivă ce include acțiunile și măsurile întreprinse de către Primăria comunei Hoceni pentru a stopa abandonul animalelor, însă și acțiunile și măsurile întreprinse de către Primăria comunei Hoceni pentru a se asigura de faptul că proprietarii de animale de companie respectă obligativitatea de a le steriliza pe acestea?
  • Totodată, vă rugăm să ne comunicați în ce măsură este posibil să ne furnizați o listă exhaustivă ce include acțiunile și măsurile întreprinse de către Primăria comunei Hoceni pentru a promova adoptarea câinilor comunitari?
  • Ce acțiuni și ce măsuri are planificate Primăria comunei Hoceni pe anul 2024 pentru a stopa înmulțirea necontrolată a câinilor comunitari, pentru a stopa abandonul animalelor, pentru a promova câinii comunitari spre adopție și pentru a se asigura de faptul că proprietarii de animale de companie respectă obligativitatea de a le steriliza pe acestea?
  • Câinii ce se află în îngrijirea doamnei Elena Surubariu sunt, conform spuselor sale, sterilizați, microcipați, vaccinați la zi, dețin carnete de sănătate și sunt deparazitați. Ținând seama de faptul că persoana în cauză a alocat resurse financiare considerabile pentru a asigura această îngrijire câinilor abandonați, a oferit Primăria comunei Hoceni ajutor doamnei Elena Surubariu (financiar, material, uman) pentru sterilizările și microcipările efectuate, ori cel puțin a oferit Primăria comunei Hoceni ajutor doamnei Elena Surubariu în sensul promovării câinilor deținuți spre adopție?
  • Considerăm faptul că acțiunile permanente de salvare și de îngrijire a câinilor susținute de către doamna Elena Surubariu ar putea fi transformate într-o oportunitate, oportunitate în urma căreia ar putea beneficia atât Primăria comunei Hoceni, comunitatea pe care o reprezentați, cât și doamna Elena Surubariu și câinii avuți în grija sa. Date fiind atașamentul și iubirea față de necuvântătoare manifestate atât de cetățenii români, cât și de cetățenii de peste granițe, însă și frumusețea comunei dumneavoastră, actele doamnei Elena Surubariu pot stabili bazele unei viitoare comune cu caracter turistic, unde turiștii iubitori de animale de companie și potențialii adoptatori pot vizita animalele în cadrul unui complex destinat în acest sens. Suntem de părere că dezvoltarea unui centru de vizitare și de adopție a câinilor prezintă potențialul de a genera comunei Hoceni venituri din turism, ajutând, totodată, și la crearea de noi posturi pentru rezidenți. Întrucât turiștii iubitori de animale de companie și potențialii adoptatori vor descoperi și vor fi cuceriți și de frumusețea zonei, vor fi încurajați să se cazeze în cadrul comunei Hoceni. Astfel în ce măsură considerați oportună ori realizabilă dezvoltarea unui centru de vizitare și de adopție a câinilor în cadrul comunei Hoceni, centru în cadrul căruia turiștii pot fi îndemnați să se cazeze ori să-și petreacă timpul liber?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru a prezenta candidații la alegerile din data de 9 iunie, a fost prezentă, luni seară, în Suceava, la Cetatea de scaun! Candidații AUR la alegerile europarlamentare, dar și la cele locale, alegeri comasate neconstituțional de frica AUR, au […]
Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, prezent duminică, 19 mai, la Baia Mare, în Maramureș, în cadrul Caravanei Patrioți în Europa, prin care AUR își prezintă candidații la alegerile din data de 9 iunie, a subliniat importanța acestor alegeri și diferențele dintre ceea […]
Sfânta zi de Duminică, 19 mai, a prilejuit oprirea Caravanei Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, în județul Maramureș, la Baia Mare. Sute de oameni au participat la Baia Mare la prezentarea unora dintre candidații AUR la alegerile […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a fost sâmbătă, 19 mai, pentru toată ziua, în județul Bistrița-Năsăud. În Bistrița, după un flashmob în parcul unde se regăsește și Cetatea Bistriței, o parte dintre candidații la alegerile europarlamentare […]
Cristian Terheș, europarlamentar, cel care deschide lista Alianței AUR pentru alegerile europarlamentare din data de 9 iunie, lansează un apel urgent către cetățeni în contextul investigațiilor desfășurate de Parchetul European (EPPO) asupra președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cristian Terheș critică vehement protejarea continuă a […]
Între 27 mai și 1 iunie, la Geneva, va avea loc cea de-a 77-a adunare a Organizației Mondiale a Sănătății care, potrivit tuturor informațiilor disponibile până la acest moment, prin adoptarea Tratatului de Pandemie Globală, urmărește să instaureze o nouă formă de control la nivel global. […]