Ringo Dămureanu – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale.

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

EXPUNERE DE MOTIVE

            Prin Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016, cu completările ulterioare, s-au stabilit normele aplicabile ceremoniilor oficiale desfășurate de autoritățile și instituțiile publice, centrale și locale.

            Ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale a demnităților și funcțiilor publice este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din această lege.

            Ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local este stabilită la art. 7 din lege, fiind rezumată la pozițiile 1 – 4 din anexă, respectiv Președintele României, președinții Senatului și Camerei Deputaților și prim-ministrul, dacă reprezentanții acestora participă la ceremonie, urmată de primarul localității, președintele consiliului județean și prefectul județului unde se desfășoară ceremonia și de reprezentanții altor autorități sau instituții publice, conform ordinii de precădere stabilite potrivit legii.

            Din ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local, prevăzută de legea în vigoare, lipsesc însă foștii șefi de stat ai României, președinții Curții Constituționale și ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, membrii Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, senatorii, deputații, membrii Parlamentului European și miniștrii care participă la ceremonie, motiv pentru care se propune ca la articolul 7 din lege să se includă la litera a), pe lângă pozițiile 1 – 4 din anexă, și pozițiile 5 – 12, dacă reprezentanții acestora participă la ceremonie, cât și introducerea unui nou alineat în cadrul articolului 4 prin care se clarifică statutul foștilor șefi de stat.

            Ceremonia oficială a depunerii coroanelor de flori este reglementată la art. 16 din lege, cu respectarea ordinii de precădere. Legea actuală prevede că în cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o coroană din partea următoarelor entități prezente: Președintele României / Administrația Prezidențială, Parlamentul României, Parlamentul European; Guvernul României / prefectul, primarul localității unde are loc ceremonia, președintele consiliului județean, corpul diplomatic și organizatorul.

            Din ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale a depunerii coroanelor de flori prevăzută de legea în vigoare lipsesc însă partidele politice parlamentare, deputații și senatorii fiind reprezentanții aleși ai poporului, prin care acesta își exercită suveranitatea, în exercitarea mandatului fiind sunt în serviciul poporului, motiv pentru care se propune ca la articolul 16 din lege să se introducă și partidele politice parlamentare, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.

            În ceea ce privește Ordinea de precădere a demnităților și funcțiilor publice în cadrul ceremoniilor oficiale, prevăzută în Anexa legii, se constată că membrii Birourilor Comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților nu apar în această listă, poziția ce li se cuvine fiind situată între membrii Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, și, respectiv, senatori și deputați, de aceea se propune completarea Ordinii de precădere cu membrii Birourilor Comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, în ordinea stabilită de Biroul permanent al camerei din care fac parte.

Inițiator,

            Ringo Dămureanu

            Deputat AUR Dolj

            Președinte Comisia pentru Constituționalitate

L E G E

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din
14 noiembrie 2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

        „(21) Foștii șefi de stat ai României pot participa la o ceremonie oficială la invitația organizatorului, urmând să ocupe în ordinea de precădere locul imediat următor celui atribuit titularului actual al acestei demnități publice. Această prevedere se aplică doar persoanelor invitate care nu mai ocupă o demnitate sau funcție publică deja cuprinsă în cadrul ordinii de precădere la momentul organizării ceremoniei oficiale. În cazul participării mai multor foști șefi de stat ai României ordinea de precădere se va stabili pe baza criteriului ordinii cronologice a ocupării demnității publice.”

        2. La articolul 7, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

        „a) pozițiile 1 – 12 din anexă, dacă reprezentanții autorităților sau ai instituțiilor publice respective participă la ceremonie;”

        3. La articolul 16 alineatul (1), după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:

        „b2) partidele politice parlamentare, în ordinea mărimii grupurilor parlamentare;”

        4. La Anexă, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 91 și 92, cu următorul cuprins:

„91. membrii Birourilor Comisiilor permanente ale Senatului României, conform ordinii stabilite de către Biroul permanent;

92. membrii Birourilor Comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, conform ordinii stabilite de către Biroul permanent;”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că printre prioritățile din această sesiune parlamentară se numără reducerea impozitării muncii în România. Astăzi, în a doua zi de la reluarea activității parlamentare, AUR face un prim pas concret în acest sens prin depunerea unei inițiative legislative prin […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (4) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 […]
CĂTRE,                                       BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea […]
Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]