Ringo Dămureanu – „Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor”

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin din Constituția României, republicată, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilorspre dezbatere și adoptare.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului.

Solicităm adoptarea propunerii legislative în procedură de urgență.

INIȚIATOR:

Deputat: Ringo Dămureanu                   

EXPUNERE DE MOTIVE

          În România, respectarea Constituției, a supremației sale şi a legilor este obligatorie.

          În virtutea Dreptului fundamental la informație al cetățenilor României, aceștia trebuie să aibă acces neîngrădit la orice informație de interes public, iar autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice.

          Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, iar în exercitarea mandatului, deputații şi senatorii sunt în serviciul poporului. În virtutea prerogativelor constituționale și legale, aceștia trebuie să aibă acces neîngrădit la orice informație de interes public, toate autoritățile publice fiind obligate să asigure informarea corectă membrilor Parlamentului asupra treburilor publice pe care le gestionează, fără posibilitatea de a se sustrage de la această sarcină.

          Comisiile de anchetă parlamentară pot cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice şi care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei. Persoanele citate sunt obligate să se prezinte în fața comisiei de anchetă parlamentară.

          Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a țării şi exercită conducerea generală a administrației publice și răspunde politic în fața Parlamentului pentru activitatea sa.

          Ministerele se organizează în subordinea Guvernului, iar alte organe de specialitate se organizează în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative autonome.

          Guvernul şi celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile şi documentele cerute de Camera Deputaților, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului, iar dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie.

          Cu toate acestea, neprezentarea persoanelor cu funcții publice sau care dețin funcții de demnitate publică în fața comisiilor de anchetă parlamentară reprezintă o situație des întâlnită în activitatea desfășurată în cadrul acestor structuri parlamentare.

          De multe ori, deși au obligația legală de a se prezenta la ședințele la care au fost citate, aceste persoane, care nu de puține ori ocupă funcții de conducere importante în cadrul administrației publice, ignoră solicitările comisiei de anchetă parlamentară și refuză să se prezinte, cu toate că răspunsurile lor pot fi utile și concludente, prin raportare la obiectivele și scopul anchetei.

Este important de subliniat faptul că aceste persoane, prin prisma calității pe care o dețin, au o responsabilitate sporită față de cetățeni, funcțiile acestora nefiind privilegii de care se pot bucura fără obligații, ci, din contră, fiind poziții-cheie pe care le ocupă exclusiv în vederea asigurării unei bune funcționări a instituțiilor publice, având obligația de a acționa doar în interesul public.

          Tocmai din cauza acestei situații particulare în care se regăsesc persoanele din categoria amintită, în concordanță cu principiul constituțional al autonomiei organizatorice, Parlamentului i-a fost acordat și o atribuție de control, realizată prin constituirea de comisii de control parlamentar (i.e., comisii de anchetă).

În legătură cu această activitate de control, literatura de specialitate a arătat, pe bună dreptate, că ancheta parlamentară reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace de exercitare a controlului parlamentar, deoarece reprezintă un demers nemijlocit de verificare a activității Guvernului ori a administrației publice, prin intermediul unei structuri interne a Parlamentului.

          Exercitând controlul parlamentar, prin intermediul comisiilor parlamentare de anchetă, Parlamentul își valorifică potențialul său de identificare a modului în care creația sa, legea, izvorâtă din voința generală, este pusă în aplicare de executiv şi, în anumite condiții de puterea judecătorească.

          Comisiile de anchetă parlamentară sunt responsabile cu investigarea și dezvăluirea faptelor care pot afecta buna funcționare a instituțiilor publice și pot duce la încălcarea legii.

          Refuzul nemotivat al persoanelor cu funcții publice sau deținătorilor de demnități publice de a se prezenta în fața acestor comisii poate submina misiunea acestora și poate afecta grav încrederea cetățenilor în instituțiile publice. De asemenea, acesta poate fi interpretat și ca o încercare de a ascunde informații relevante sau de a evita responsabilitatea pentru acțiunile lor.

          În lipsa unor sancțiuni efective, situație în care ne aflăm în prezent, atitudinea și comportamentul sfidătoare ale persoanelor citate care refuză să se prezinte în fața comisiilor de anchetă se va perpetua, cu consecința știrbirii autorității de care Parlamentul se bucură și a încrederii acestuia în fața poporului.

          Tocmai de aceea, prezenta propunere legislativă vine în completarea cadrului legislativ existent și introduce sancțiuni aplicabile de drept persoanelor legal citate ce nu se prezintă în fața comisiilor de anchetă, concretizate prin reducerea indemnizației lunare ori a salariului, respectiv prin suspendarea raportului de serviciu, contractului de muncă ori a actului care constituie temeiul ocupării funcției în cadrul Guvernului sau a celorlalte organe prevăzute la art. 9 alin. (4) din Legea nr. 96/2006.

          Astfel, aceste sancțiuni vor preîntâmpina, pe viitor, situațiile în care persoanele care lucrează în Guvern sau în celelalte organe ale administrației publice refuză, nejustificat, prezentarea în fața comisiilor de anchetă, prin sancționarea persoanelor care nu înțeleg să se conformeze prevederilor legale.

Prezenta propunere legislativă va asigura o mai bună funcționare a comisiilor de anchetă parlamentară și va înlesni aflarea adevărului și atingerea obiectivelor și scopurilor pentru care au fost constituite, motiv pentru care solicităm adoptarea inițiativei de modificare și completare a Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor.

Inițiator:

Deputat: Ringo Dămureanu                              

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I – Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La art. 9, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (31), (32) și (33), cu următorul cuprins:

(31) Amânarea prezentării în fața comisiei de anchetă parlamentară poate fi admisă, la cererea persoanei citate, numai în mod excepțional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile acesteia.

(32) În situația neprezentării în persoană în fața comisiei de anchetă parlamentară a persoanelor prevăzute la alin. (3), fără a se fi dispus amânarea, acestea se sancționează după cum urmează:

a)      cu reducerea cu 10% a indemnizației lunare sau a salariului brut pe luna în curs sau imediat următoare, în cazul primei neprezentări;

b)      cu reducerea cu 50% a indemnizației lunare sau a salariului brut pe luna în curs sau imediat următoare, începând cu a doua neprezentare.

(33)    Conducătorul autorității sau instituției în care desfășoară activitatea persoana citată este obligată să aplice prevederile alin. (32) lit. a) și b).

  1. La art. 9 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei de anchetă, omiterii unor aspecte esențiale legate de conținutul anchetei sau în urma a trei neprezentări cumulate nejustificate, în fața comisiei de anchetă, aceasta va propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 2611 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II – Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților  cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților                                                

Această lege a fost adoptată de Senat cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va lua parte la protestul organizat de mai multe organizații civice belgiene, care va avea loc joi, 23 mai, începând cu ora 13:30, pe esplanada din fața Parlamentului European. Protestul este îndreptat împotriva cenzurii exercitate de Radioteleviziunea Uniunii Europene (EBU). Contextul […]
Producătorii locali au nevoie de susținere reală din partea autorităților locale. Candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Botoșani, antreprenorul Cătălin Silegeanu, propune o serie de măsuri care vin în sprijinul comercianților și consumatorilor deopotrivă, prin crearea condițiilor optime de comercializare a produselor agroalimentare. Piața […]
Potrivit lui Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, nu mai există bani pentru a plăti motorina și curentul necesare STB, dar nici pentru salariile angajaților societății. Situația este cauzată de neplata datoriilor de către de către Primăria Municipiului București, care a acumulat datorii uriașe în […]
Cel mai sensibil aspect care necesită o implicare deosebită din partea autoritaților locale este cel al spitalelor botoșănene, pentru care nu de puține ori, am avut dovada clară că se lucrează mai mult împotriva pacienților decât în favoarea acestora! Am ajuns la acestă tristă concluzie după […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. Înaintea acestuia, Claudiu Târziu, președintele Consiliulul Național de Conducere al AUR, le-a adresat participanților câteva cuvinte despre votul din 9 iunie. “Dragi susținători ai Mișcării Naționale […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. În timpul evenimentului, președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe primarul Iașiului, Mihai Chirica, de legături cu mafia imobiliară și i-a îndemnat pe românii din diaspora […]