Muncaciu Sorin și Grădinaru Radu – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei” spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, solicităm procedura de urgență pentru această inițiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:
Deputat AUR – Grădinaru Radu-Vicențiu
Deputat AUR – Sorin-Titus Muncaciu

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunerea legislativă are ca scop asigurarea unui cadru sporit de securitate pentru elevi și studenți, precum și pentru orice alt cetățean al României care este afectat de fenomenul publicității stradale agresive cu scop în promovarea activităților de tip video-chat.
Contextul în care inițiem această propunere legislativă este dată de conflictul iscat în spațiul public între Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și unii reprezentanți și lucrători ai industriei de video-chat din România.
În fapt, Universitatea Tehnică de Construcții București a realizat o campanie de promovare de tip răspuns la o campanie de promovare a unui studio de video-chat. Ambele campanii erau desfășurate în spațiul public în zona stradală prin afișarea mesajelor pe autoturisme. În urma apariției acestei campanii de promovare a UTCB au apărut o serie de atacuri din partea anumitor persoane și entități ce activează în domeniul serviciilor de video-chat, atacuri pe care le considerăm ca fiind lipsite de temei și care urmăresc să apere acest tip agresiv de publicitate practicat în prezent.
În spațiul public circulă în prezent o petiție prin care reprezentanți ai UTCB solicită interzicerea reclamelor la video-chat în preajma unităților și instituțiilor de învățământ, astfel că, prin prezenta propunere legislativă, noi dorim să dăm curs acestei solicitări venite din partea societății civile.
Tipul de reclame practicat de entitățile cu activitate în domeniul video-chat-ului este unul odios care urmărește să profite de pe urma unor vulnerabilități ale publicului țintă. Faptul că aceste campanii se desfășoară în apropierea unităților de învățământ, cu precădere cele de învățământ superior, ne îngrijorează deoarece publicul țintă este format, în principal, din tinere studente. Campaniile de publicitate menționate le prezintă acestora o imagine distorsionată legată de activitatea de video-chat și le promit un tip de viață total fals. Aceste campanii publicitare fructifică vulnerabilitățile unor persoane tinere aflate la început de drum.

Prin urmare, se impune instituirea interdicției referitoare la publicitatea stradală (outdoor) a activităților de tip video-chat, reglementarea unei noi contravenții, precum și stabilirea unei sancțiuni contravenționale constând în amendă în cuantum mai mare decât cel stabilit în prezent, astfel încât aplicarea acesteia să descurajeze acest fenomen negativ.
În considerarea celor arătate, supunem Parlamentului României, spre dezbatere și adoptare, prezenta propunere legislativă care are ca scop protejarea elevilor și studenților din România, precum și apărarea prestigiului instituțiilor de învățământ din România.

Inițiatori,
Deputat AUR – Grădinaru Radu-Vicențiu
Deputat AUR – Sorin-Titus Muncaciu


LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei


Parlamentul României adoptă prezenta lege
Articol unic – Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din data de 20 martie 2014, se completează după cum urmează:

1.După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71, cu următorul
cuprins:
„Art. 71 – Reclama publicitară, publicitatea stradală de orice tip sau orice altă activitate de marketing ce are ca scop promovarea activităților de tip videochat, desfășurate la o distanță mai mică de 1.000 de metri față de unitățile din rețeaua școlară, instituțiile de învățământ superior este strict interzisă .”
2. La articolul 10, partea introductivă se modifică și va avea următorul
cuprins:
” Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei următoarele fapte:”

  1. La articolul 10, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    „l) nerespectarea dispoziţiilor art. 71, referitoare la publicitatea ce are ca scop promovarea activităților specifice de tip video-chat.”
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Aflat la Washington DC, senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, a rostit un discurs la cea de-a cincea ediție a „International Crisis Summit”, eveniment din marja Conservative Political Action Conference – CPAC, cea mai mare conferință a liderilor conservatori […]
În cea de-a doua zi a Conservative Political Action Conference (CPAC), delegația AUR a continuat seria de întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Partidului Republican din Statele Unite și cu oficiali europeni, dar și din alte colțuri ale lumii. Președintele AUR, George Simion, a acordat mai multe […]
O delegație a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condusă de președintele AUR, deputatul George Simion, se află în perioada 21 – 26 februarie în Washington DC, Statele Unite ale Americii, unde participă la CPAC – Conservative Political Action Conference, cea mai mare conferință a liderilor […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat, la Washington DC, că ceea ce se întâmplă zilele acestea în România nu este doar un simplu act politic, ci este un atac asupra instituțiilor statului, asupra competitorilor politici care le sunt potrivnici celor aflați […]
Președintele AUR, George Simion, a transmis, din Statele Unite ale Americii, de la CPAC, un mesaj cu privire la ultimele evoluții de pe scena politică din România. Acesta a spus că ceea ce se întâmplă în România este inimaginabil, un atac asupra democrației. „Ceea ce se […]
conferință de presă AUR
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat joi, 22 februarie, o conferință de presă în cadrul căreia s-a prezentat poziția partidului despre desfășurarea alegerilor din acest an. Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a declarat în cadrul conferinței de presă organizată chiar în fața Guvernului României, că actuala coaliție […]