Sebastian Suciu – Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi”, spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.

Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, solicităm procedura de urgență pentru această inițiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATOR:

DEPUTAT:    Sebastian-Ilie SUCIU

EXPUNERE DE MOTIVE

În prezent, regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi este reglementat prin Ordonanța de urgență nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată, cu modificările ulterioare.

La momentul adoptării acestui act normativ, pe teritoriul țării noastre își desfășura activitatea în domeniul chinologiei o singură asociație, mai exact Asociaţia Chinologică Română, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 61, sector 1, asociație cu personalitate juridică, ce avea ca scop conservarea, dezvoltarea si ameliorarea fondului canin de rasă existent în România, membră a Federației Chinologice Internaționale, una dintre federațiile la nivel internațional care are ca și domeniu de activitate chinologia.

În contextul în care Asociaţia Chinologică Română era singura asociație din România care își desfășura activitatea în domeniul chinologiei, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 au fost acordate acestei asociații anumite prerogative în ceea ce privește regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, astfel: înregistrarea câinilor periculoși și a celor agresivi; eliberarea adeverințelor din care să rezulte încadrarea câinilor în categoriile prevăzute de lege; desemnarea unui reprezentant în comisia de autorizare a dresorilor care activează în centrele speciale; recunoașterea actelor de origine a câinilor, evaluarea și încadrarea acestora în una dintre categoriile prevăzute pentru câinii periculoși; înregistrarea și identificarea prin tatuaj a câinilor periculoși, până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canină, cu menționarea codului în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.

      În anul 2019, a fost înființată, în condițiile legii, Uniunea Chinologică Royal, persoană juridică română, sediul în municipiul Sibiu, județ Sibiu, str. Rusciorului nr 19, constituită pe principiul liberei asocieri, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, și ale statutului acesteia.

Potrivit statutului, scopul Uniunii Chinologice Royal constă în urmărirea și coordonarea din punct de vedere organizatoric și tehnic a evoluției raselor autohtone de câini ciobănești românești și, în mod special, de a se ocupa de dezvoltarea lor prin acțiuni specifice de ameliorare genetică, conservare și perpetuare, prin elaborarea de programe naționale de ameliorare sub îndrumarea federației unde este afiliată.

Uniunea Chinologică Royal se va preocupa, în egală măsură, de rasele cu origine internațională recunoscute de către entitățile chinologice naționale și internaționale, omologate sau în curs de omologare, în așa fel încât să se asigure perpetuarea raselor, îmbunătățirea bagajului genetic al acestora și conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu legislația română și internațională, conform regulamentelor chinologice de creștere, expoziții și ameliorare genetică elaborate de către Uniunea Chinologică Royal.

Pentru atingerea scopurilor sale, Uniunea Chinologică Royal s-a afiliat la federațiile Allianz Canine Worldwide și la World Dog Federation, acestea fiind, alături de Federația Chinologică Internațională, federații la nivel internațional care au ca domeniu de activitate chinologia. Ca urmare a acestor afilieri, actele eliberate de către Uniunea Chinologică Royal au recunoaștere internațională în țări precum: SUA, Germania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Bahrain, Belgia, Belarus, Bolivia, Brazilia, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Danemarca, Ecuador, Egipt, El Salvador, Slovacia, Spania, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Grecia, Hong Kong, Iran, Italia, Japonia, Iordania, Kazahstan, Korea, Kuweit, Letonia, Lituania, Malaysia, Mexic, Republica Moldova, Mongolia, Norvegia, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Romania, Rusia, Elveția, Taiwan, Turcia, Ucraina, Uruguay.

Așadar, în prezent, în România își desfășoară activitatea, în condițiile legii, două asociații în domeniu chinologic, afiliate la federații internaționale diferite, mai exact Asociația Chinologică Română și Uniunea Chinologică Royal, ambele având aceleași drepturi și obligații în raport cu prevederile legale în baza cărora au fost înființate.

În consecință, pentru respectarea principiului egalității în fața legii, precum și pentru facilitarea punerii în aplicare a măsurilor necesare monitorizării pe teritoriul României a deținerii câinilor periculoși sau agresivi, se impune modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, în sensul acordării prerogativelor pe care le are Asociaţia Chinologică Română în temeiul acestui act normativ, tuturor asociațiilor chinologice ce își desfășoară activitatea la nivel național și care sunt afiliate la o federație internațională de profil. Această modificare conduce și la eficientizarea măsurilor adoptate cu privire la regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, asigurându-se astfel un mediu mai sigur atât pentru proprietarii sau deținătorii de câini, cât și pentru restul cetățenilor.

Pentru considerentele arătate, supunem prezenta propunere legislativă Parlamentului României, spre dezbatere și adoptare.

INIȚIATOR:

DEPUTAT:    Sebastian-Ilie SUCIU

LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.146 din 27 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1.La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia să înregistreze câinii la o asociație chinologică națională, afiliată la o federație chinologică internațională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau, după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.”

2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de către o asociație chinologică națională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:”

3. La articolul 8, alineatul (2), prima teză se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor profesionale şi vor fi autorizaţi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al unei asociații chinologice naționale, Ministerului Afacerilor Interne şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (…)”

4. La articolul 9, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de către o asociație chinologică națională, afiliată la o federație chinologică internațională;”

5. La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de câini care pot fi încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta câinii la o asociație chinologică națională, afiliată la o federație chinologică internațională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.

(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canină câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către o asociație chinologică națională, afiliată la o federație chinologică internațională, menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, susține că democrația este pusă sub semnul întrebării, în contextul în care 5% din voturile românilor exprimare la alegerile europarlamentare au fost anulate. „Într-un stat condus de hoți, nu se putea altfel decât ca aceste alegeri să fie fraudate, pornind de la […]
AUR a reușit la alegerile din 9 iunie un scor istoric. După doar 4 ani de la înființare, AUR este a doua forță politică a României după alianța comasaților. Am reușit ca în 4 ani de zile aproape să ne triplăm numărul de voturi obținute, de […]
Au trecut mai bine de 15 ore de când s-au închis urnele, iar Biroul Electoral Central refuză să publice rezultate parțiale oficiale. Între timp, sunt răspândite date neverificate, care induc intenționat lumea în eroare. Pe site-uri specializate sunt încărcate procese verbale neverificate, fără să se fi […]
Georgiana Teodorescu, candidat AUR, a prezentat duminică, 9 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, susținută la sediul din Alianței pentru Unirea Românilor, noi informații privitoare la fraudele electorale care se află astăzi în desfășurare. ”Prima și cea mai gravă despre care am aflat recent și […]