Lilian Scripnic – „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003”

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm „Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003”, spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

Inițiator:
Deputat: LILIAN SCRIPNIC

Expunere de motive

Nucul și castanul comestibil sunt specii de pomi protejate de lege în România. 
Cultura nucului și castanului comestibil din categoria pomi răzleți (adică situați la distanță unii față de alții) este reglementată în mod special de Legea pomiculturii nr. 348/2003.

Persoanele fizice sau juridice care au plantați nuci și castani comestibili pe proprietate și vor să-i taie sunt obligați să solicite autorizație, pentru obținerea căreia trebuie îndeplinite anumite condiții.
În acest sens se depune o cerere, cu cel puțin o lună înainte de tăierea efectivă. Aprobarea solicitării se face de către specialiștii direcțiilor teritoriale pentru agricultură, în urma unei verificări prealabile.
Aprobarea cererii de tăiere a nucilor și castanilor comestibili se face în funcție de trei criterii prevăzute de legea sus menționată, după cum urmează:

1.pomii sunt îmbătrâniți și au ramuri uscate în proporție de 60% din coroană;
2.pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau local;
3.pomii sunt amplasați pe aliniamentele drumurilor naționale și se pune în pericol siguranța circulației rutiere.

Indiferent de sistemul de cultură (extensiv, intensiv, super intensiv sau pomi răzleți), actul normativ stabilește că tăierea nucilor și a castanilor comestibili în lipsa autorizației poate fi sancționată de autorități cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.
În urma implementării legii mai sus menționate, s-a constatat că există un vid legislativ în ceea ce privește criteriile care stau la baza obținerii autorizației de tăiere a nucilor răzleți/castanilor comestibili.
Astfel, la criterii nu sunt cuprinși nucii și castanii comestibili amplasați lângă construcții, a căror sistem radicular afectează structura de rezistență a acestora.

De asemenea, s-a mai constatat că prevederile legii sus menționate privind distanța de plantare a pomilor fructiferi față de limita proprietății vecine nu sunt corelate cu prevederile art. 613 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele prezentate, am inițiat propunerea legislativă pe care o supunem spre dezbatere și adoptare Parlamentului României în procedură de urgență.

Inițiator:
Deputat: LILIAN SCRIPNIC

LEGE pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 Parlamentul adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea pomiculturii nr. 384/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.La articolul 9 alineatul (2) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) la 2 metri de răzor sau gard, pomi cu talie mică, cu excepția acelora mai mici de 2 metri.”

2.La articolul 17, litera d), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. pomii sunt amplasați lângă construcții, a căror sistem radicular afectează structura de rezistență a acestora.”
  1. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Micii producători, persoane fizice care obțin fructe în propria fermă/gospodărie, care depășesc necesarul de consum propriu, pot comercializa fructele în piețele stradale sau tradiționale organizate, în condițiile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]
Adrian Axinia, deputat AUR, a atras atenția, în cadrul unei declarații susținută la Bruxelles, asupra numărului uriaș de voturi declarate nule atât la alegerile europarlamentare, cât și la cele locale. „România este un stat capturat, iar puterea politică de la București, efectiv, a asasinat democrația. Spun […]
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, susține că democrația este pusă sub semnul întrebării, în contextul în care 5% din voturile românilor exprimare la alegerile europarlamentare au fost anulate. „Într-un stat condus de hoți, nu se putea altfel decât ca aceste alegeri să fie fraudate, pornind de la […]
AUR a reușit la alegerile din 9 iunie un scor istoric. După doar 4 ani de la înființare, AUR este a doua forță politică a României după alianța comasaților. Am reușit ca în 4 ani de zile aproape să ne triplăm numărul de voturi obținute, de […]
Au trecut mai bine de 15 ore de când s-au închis urnele, iar Biroul Electoral Central refuză să publice rezultate parțiale oficiale. Între timp, sunt răspândite date neverificate, care induc intenționat lumea în eroare. Pe site-uri specializate sunt încărcate procese verbale neverificate, fără să se fi […]
Georgiana Teodorescu, candidat AUR, a prezentat duminică, 9 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, susținută la sediul din Alianței pentru Unirea Românilor, noi informații privitoare la fraudele electorale care se află astăzi în desfășurare. ”Prima și cea mai gravă despre care am aflat recent și […]