Dumitrina Mitrea – ”LEGE pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război”

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Propunerea legislativă ”LEGE pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război”, spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:
DEPUTAT: Dumitrina MITREA

Expunere de motive

Cadrul normativ ce reglementează măsurile cu caracter reparatoriu acordate de stat veteranilor de război, invalizilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război, în semn de recunoștință și prețuire pentru faptele de vitejie și sacrificiul adus pentru apărarea idealurilor naționale, a drepturilor și libertăților poporului român, și datorită cărora România este astăzi un stat suveran, independent, unitar și indivizibil, este reprezentat de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceste două acte normative stabilesc o serie de drepturi în favoarea veteranilor de război, invalizilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război și, deși mai există o categorie de persoane care a suferit greutăți însemnate de pe urma războiului, respectiv cea a copiilor veteranilor/invalizilor de război, până în prezent nu au fost adoptate prevederi care să stabilească măsuri reparatorii în referire la acești copii.
De remarcat este faptul că, potrivit Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 232/2020, copiii celor decedați, dispăruți sau exterminați în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului, precum și copiii celor decedați după eliberarea din detenție, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile acestui act normativ, au dreptul la o indemnizație lunară în cuantumul stabilit de lege.
De o indemnizație reparatorie asemănătoare beneficiază și copiii eroilor-martiri, conform legii prin intermediul căreia este recunoscut și prețuit sacrificiul eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989, ai revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și ai revoltei muncitorești anticomuniste din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, respectiv Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare.
Această propunere legislativă s-a conturat din necesitatea completării Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, prin introducerea posibilității acordării unor drepturi, după decesul invalizilor/veteranilor de război, în favoarea copiilor acestora, statul și societatea având datoria morală de a se întoarce cu recunoștința cuvenită către adevărații săi eroi și copiii acestora și de a compensa sacrificiul veteranilor de război din timpul și ca urmare a celor două războaie mondiale.
În acest sens, prin prezenta inițiativă legislativă se propune ca, după decesul invalizilor/veteranilor de război, copiii acestora să beneficieze, după caz, de jumătate din indemnizațiile lunare prevăzute la art.1 lit. a) și b) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, de jumătate din renta lunară prevăzută la art. 13 și 14, precum și de drepturile prevăzute la art.16 lit. a), b) j) k) n) și o) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acordarea unor drepturi copiilor veteranilor de război, astfel încât aceștia să poată beneficia de anumite facilități, reprezintă un gest moral pe deplin justificat de datoria pe care statul român și societatea le au față de aceste categorii de persoane.
În consecință, supunem propunerea legislativă spre dezbatere și adoptare Parlamentului României.
Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, după adoptarea bugetului de stat pe anul 2024 și includerea în cadrul acestuia a unui capitol destinat pentru sumele necesare în vederea acordării beneficiilor prevăzute în cuprinsul prezentei propuneri legislative.

INIȚIATOR:
DEPUTAT: Dumitrina MITREA

LEGE pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – După articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 11, cu următorul cuprins:

” Art.11 – (1) La decesul invalizilor de război ori a veteranilor de război, copiilor acestora li se acordă, lunar, jumătate din indemnizațiile prevăzute la art. 1 lit. a) sau b), după caz.”

Art. II – La articolul 8 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:

” (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la decesul veteranilor de război, copiii acestora beneficiază, lunar, de jumătate din renta prevăzută la art. 13 sau 14, după caz, precum și de drepturile prevăzute la art. 16 lit. a), b), j), k), n) și o).”

Art. III – La decesul veteranilor de război, copiilor veteranilor de război li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 62 lit. v), art. 154 alin. (1) lit. d), art. 456 alin. (1) lit. r), art. 464 alin. (1) lit. r) și art. 469 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV – Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Un nou trio-comic își face apariția pe scena politică. După trio-ul Iohannis, Ciolacu și Ciucă, acum își face apariția grupul Orban, Drulă și Tomac, trei indivizi care nu au făcut nimic la viața lor, deși au avut puterea în mâini. Acum, pentru că nu au niciun […]
Ziua a treia de la Conservative Political Action Conference – CPAC a fost marcată de discursul susținut de Donald Trump, fostul și cel mai probabil viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Cu acest prilej, președintele AUR George Simion a subliniat că suveranismul trebuie să fie […]
Aflat la Washington DC, senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, a rostit un discurs la cea de-a cincea ediție a „International Crisis Summit”, eveniment din marja Conservative Political Action Conference – CPAC, cea mai mare conferință a liderilor conservatori […]
În cea de-a doua zi a Conservative Political Action Conference (CPAC), delegația AUR a continuat seria de întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Partidului Republican din Statele Unite și cu oficiali europeni, dar și din alte colțuri ale lumii. Președintele AUR, George Simion, a acordat mai multe […]
O delegație a partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) condusă de președintele AUR, deputatul George Simion, se află în perioada 21 – 26 februarie în Washington DC, Statele Unite ale Americii, unde participă la CPAC – Conservative Political Action Conference, cea mai mare conferință a liderilor […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat, la Washington DC, că ceea ce se întâmplă zilele acestea în România nu este doar un simplu act politic, ci este un atac asupra instituțiilor statului, asupra competitorilor politici care le sunt potrivnici celor aflați […]