Dumitrina Mitrea – ”LEGE pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război”

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Propunerea legislativă ”LEGE pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război”, spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:
DEPUTAT: Dumitrina MITREA

Expunere de motive

Cadrul normativ ce reglementează măsurile cu caracter reparatoriu acordate de stat veteranilor de război, invalizilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război, în semn de recunoștință și prețuire pentru faptele de vitejie și sacrificiul adus pentru apărarea idealurilor naționale, a drepturilor și libertăților poporului român, și datorită cărora România este astăzi un stat suveran, independent, unitar și indivizibil, este reprezentat de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceste două acte normative stabilesc o serie de drepturi în favoarea veteranilor de război, invalizilor de război, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război și, deși mai există o categorie de persoane care a suferit greutăți însemnate de pe urma războiului, respectiv cea a copiilor veteranilor/invalizilor de război, până în prezent nu au fost adoptate prevederi care să stabilească măsuri reparatorii în referire la acești copii.
De remarcat este faptul că, potrivit Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 232/2020, copiii celor decedați, dispăruți sau exterminați în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului, precum și copiii celor decedați după eliberarea din detenție, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile acestui act normativ, au dreptul la o indemnizație lunară în cuantumul stabilit de lege.
De o indemnizație reparatorie asemănătoare beneficiază și copiii eroilor-martiri, conform legii prin intermediul căreia este recunoscut și prețuit sacrificiul eroilor-martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 1989, ai revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 și ai revoltei muncitorești anticomuniste din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, respectiv Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare.
Această propunere legislativă s-a conturat din necesitatea completării Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, prin introducerea posibilității acordării unor drepturi, după decesul invalizilor/veteranilor de război, în favoarea copiilor acestora, statul și societatea având datoria morală de a se întoarce cu recunoștința cuvenită către adevărații săi eroi și copiii acestora și de a compensa sacrificiul veteranilor de război din timpul și ca urmare a celor două războaie mondiale.
În acest sens, prin prezenta inițiativă legislativă se propune ca, după decesul invalizilor/veteranilor de război, copiii acestora să beneficieze, după caz, de jumătate din indemnizațiile lunare prevăzute la art.1 lit. a) și b) din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, de jumătate din renta lunară prevăzută la art. 13 și 14, precum și de drepturile prevăzute la art.16 lit. a), b) j) k) n) și o) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acordarea unor drepturi copiilor veteranilor de război, astfel încât aceștia să poată beneficia de anumite facilități, reprezintă un gest moral pe deplin justificat de datoria pe care statul român și societatea le au față de aceste categorii de persoane.
În consecință, supunem propunerea legislativă spre dezbatere și adoptare Parlamentului României.
Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, după adoptarea bugetului de stat pe anul 2024 și includerea în cadrul acestuia a unui capitol destinat pentru sumele necesare în vederea acordării beneficiilor prevăzute în cuprinsul prezentei propuneri legislative.

INIȚIATOR:
DEPUTAT: Dumitrina MITREA

LEGE pentru completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și a Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – După articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 11, cu următorul cuprins:

” Art.11 – (1) La decesul invalizilor de război ori a veteranilor de război, copiilor acestora li se acordă, lunar, jumătate din indemnizațiile prevăzute la art. 1 lit. a) sau b), după caz.”

Art. II – La articolul 8 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:

” (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la decesul veteranilor de război, copiii acestora beneficiază, lunar, de jumătate din renta prevăzută la art. 13 sau 14, după caz, precum și de drepturile prevăzute la art. 16 lit. a), b), j), k), n) și o).”

Art. III – La decesul veteranilor de război, copiilor veteranilor de război li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 62 lit. v), art. 154 alin. (1) lit. d), art. 456 alin. (1) lit. r), art. 464 alin. (1) lit. r) și art. 469 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV – Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Președintelui AUR, George Simion, i s-a restricționat astăzi accesul în incinta Parchetului General, acolo unde a mers pentru a depune o solicitare de restituire a telefonului mobil, confiscat în mod abuziv de procurori. „E o țară în care procurorii au voie să te ridice în mod […]
Toți cei șase europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). „Ne-au cântat prohodul, dar s-au înșelat! Europarlamentarii AUR vor activa în cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cel mai important grup conservator din Parlamentul European. Sper ca alături de celelalte guverne […]
Importanți lideri conservatori din Europa îl susțin pe liderul AUR, George Simion, în cursa pentru Cotroceni. Printre ei se află și Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului „Lege și Justiție”, din Polonia, care a transmis, de altfel, un videoclip în care își arată aprecierea față de lupta pe […]
În vizita sa în Munchen cu ocazia Campionatului European de Fotbal, George Simion s-a întâlnit și cu românii stabiliți în Germania, cărora le-a mulțumit pentru susținere și le-a vorbit despre sistemul corupt care a acaparat țara. „Mulțumesc că ne-ați votat, mulțumesc că mulți dintre voi sunteți […]
Alianța pentru Unirea Românilor și-a lansat sâmbătă, 15 iunie, candidatul la alegerile prezidențiale, în persoana lui George Simion. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane, în prezența a peste 7.000 de membri și simpatizanți AUR. „Noi știm să depunem efort. Poate de aceea sunt singurul care […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a declarat astăzi, la Bruxelles, că au trecut trei zile de la închiderea urnelor și, totuși, președintele AEP Toni Greblă refuză să explice de ce nu se anunță rezultatele finale. „Încercăm să înțelegem cum e posibil ca […]