Gianina Șerban și Adrian Axinia – „Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală”

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală” spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

Pentru Inițiatori:

DEPUTAT: GEORGE-NICOLAE SIMION
DEPUTAT: GIANINA ȘERBAN
DEPUTAT: ADRIAN-GEORGE AXINIA

Expunere de motive

În decursul timpului, la diferitele tipuri de alegeri care avut loc, au fost raportate cazuri de încălcare ale prevederilor art. 108, lit. o) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali în sensul că, nu au fost aplicate aceste dispoziții legale celor care fotografiază buletinului de vot. Nu de puține ori, imagini cu votul aplicat pe buletine de vot, ajung să circule pe diverse rețele de socializare, secretul votului fiind încălcat în mod vădit.
În acest moment, violarea confidențialității votului este percepută ca o contravenție oarecare, cu o amendă modică, între 600 și 1000 lei, care dacă este aplicată, poate să fie achitată în termen de 15 zile, la jumătate din minimului ei, adică 300 lei.
Indiferent de motivele invocate de făptuitor, acestea nu reprezintă nicio scuză pentru încălcarea legii. Valoarea redusă a amenzii, nu oprește acest fenomen care este întâlnit la fiecare tur de alegeri organizat până în prezent.
Cuvantul “secret” prin semantica sa, înseamnă ceva ce nu poate fi transmis absolut nimanui, iar cuvântul “viol” se referă la o faptă extrem de gravă, penalizată conform codului penal cu sancțiuni drastice, până la ani grei de închisoare.
Pentru ca acest fenomen al violării confidențialității votului să fie eradicat, este nevoie ca sancțiunile aplicate pentru aceste fapte să fie mai ferme, în concordanță cu însăși definiția faptei.
Astfel, pentru fotografierea buletinului de vot, faptă prevăzută ca fiind interzisă prin prevederile art. 108, lit. o) din Legiea nr 115/2015, propunem ca sancțiunea aplicată să fie amendă penală, iar în cazul în care se dovedește că fapta este premeditată, sancțiunea aplicată propunem să fie închisoare de la 6 luni la 3 ani.
De asemenea, fapta săvârșită în acest sens de un reprezentant al biroului electoral al secției de votare trebuie sancționată mai aspru, deoarece este săvârșită de către un reprezentant al statului – membrul biroului îndeplinește o funcție de reprezentare a statului în procesul electoral.
Considerăm că aceste creșteri ale sancțiunilor este necesară, iar beneficiile aduse societății vor fi mult mai mari, pe termen lung prin creșterea încrederii populației în procesul electoral și prin creșterea prezenței la vot.
Având în vedere cele mai sus menționate, propunem spre dezbatere și aprobare inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE-NICOLAE SIMION
DEPUTAT: GIANINA ȘERBAN
DEPUTAT: ADRIAN-GEORGE AXINIA

LEGE pentru modificarea unor acte normative în materie electorală

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. La articolul 389 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în  Monitorul Oficial al României nr. 510 din 24 iulie 2009 cu modificările și completările ulterioare alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
” (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală.
(2)Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală şi interzicerea exercitării unor drepturi.”

Art. II. La articolul 108, din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, litera o) se modifică, și va avea următorul cuprins:
” o) nerespectarea dispozițiilor art. 90 privind prezența altor persoane în cabina de vot în timpul exercitării dreptului de vot;”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Nu trădăm încrederea pe care ne-au acordat-o românii la alegerile europarlamentare! Astăzi, europarlamentarii AUR au votat împotriva realegerii Robertei Metsola în funcția de președinte al Parlamentului European! Nu putem să fim de acord cu politica dusă de doamna Metsola în ultimii ani, o politică ce a […]
Sute de români stabiliți în Spania s-au întâlnit luni, 15 iulie, cu președintele AUR, George Simion. Cu acest prilej, aceștia au semnat și contractele de înscriere în Planul SIMION, program ce are ca obiectiv înlesnirea întoarcerii acasă a românilor din diaspora. „Avem o țară atât de […]
„Guvernarea PSD-PNL a înregistrat o nouă „performanță” în materie economică. Datoria guvernamentală a urcat, în aprilie 2024, până la 852,816 miliarde lei. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut la 52,1%. La această valoare a datoriei, conform legii, guvernul este obligat să ia măsuri urgente! […]
Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor și liderul europarlamentarilor AUR, reacționează la afirmațiile făcute de ministrul energiei, Sebastian Burduja, care a declarat că vizează implementarea unui sistem de contorizare inteligent, care să-i taxeze mai mult pe cetățenii care folosesc energie […]
Pentru a-şi asigura poziția în fruntea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen promite imposibilul: mai mult Green Deal pentru a obține voturi în Parlament şi mai puțin Green Deal pentru industrie şi noi toți, arată europarlamentarul AUR, Adrian Axinia. Acesta a subliniat că, în această săptămână, […]
Într-o Românie care târăște mii de tineri prin tribunale pentru consum de stupefiante, autoritățile au considerat că un cetățean american care avea asupra sa 18 grame de droguri și care face apologia consumului pe o scenă, în fața unui public larg, nu merită să fie nici […]