Ionuț Neagu – Întrebare parlamentară – Expoziția fotografică vernisată pe domeniul public al primăriei Sfântu Gheorghe începând cu 15 septembrie 2022 organizată de Clubul fotografic Mohos.

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Adresată:      Domnului Lucian Nicolae BODE, ministru al Afacerilor Interne

Domnului István RÁDULY, prefect al județului Covasna

Domnului Sándor TAMÁS, președinte al Consiliului județean Covasna

Domnului Árpád ANTAL, primar al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 08/03/2023

Obiectul interpelării: Expoziția fotografică vernisată pe domeniul public al primăriei Sfântu Gheorghe începând cu 15 septembrie 2022 organizată de Clubul fotografic Mohos.

Stimate domnule ministru,

Stimate domnule prefect,

Stimate domnule președinte,

Stimate domnule primar,

La data de 15 septembrie 2022, pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în Piața Libertății nr. 6, a fost vernisată o Expoziție fotografică cu genericul ”ÉVES TÁRLAT 2022”. Fiind prezent la fața locului în zilele de 12 și 18 octombrie 2022, am putut consta că această expoziție era încă vernisată. Din păcate, înscrisurile de pe panourile expoziției vernisate pe domeniul public textele explicative au fost doar în limba maghiară.

Pe panourile expoziției „ÉVES TÁRLAT 2022”  vernisate pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe au fost utilizate denumirile oficiale ”Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” și ”Centrul de Cultură al Județului Covasna” (Centru aflat în subordinea directă a Consiliului județean Covasna), precum și stema municipiului Sfântu Gheorghe.

Pe panourile expoziției „ÉVES TÁRLAT 2022”, pe lângă stema municipiului Sfântu Gheorghe și denumirile oficiale ”Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” și ”Centrul de Cultură al Județului Covasna” (Centru aflat în subordinea directă a Consiliului județean Covasna) apar, exclusiv în limba maghiară, însemnele unui Club fotografic: MOHOS FOTÓKLUB. Potrivit informațiilor disponibile pe internet, ”MOHOS FOTÓKLUB” este condus, în calitate de președinte, de către Hlavathy Károly, cetățean român locuitor al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Am putut consta ulterior că ”MOHOS FOTÓKLUB” ține de ”Asociația MOHOS egyesület – acoperit de mușchi” (CIF 44383811), cu sediul în strada Dealului 13, Bl. 26. Et. 7. Ap. 46 din municipiul  Sfântu Gheorghe,  județul Covasna, și condusă, în calitate de președinte, de către Hlavathy Károly.

Potrivit mai multor informații publice, Clubul fotografic ”MOHOS FOTÓKLUB”, condus de președintele Hlavathy Károly, este partener al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și a organizat de-a lungul mai multor ani, pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu autoritățile publice locale, expoziții fotografice anuale.

Acest fapt induce ideea că expoziția „ÉVES TÁRLAT 2022” vernisată pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe pe o durată mai mare de o lună a fost posibilă cu autorizarea/aprobarea autorităților publice locale și a instituțiilor respective, precum și că acestea ar avea calitatea de coorganizatori, ceea ce implică responsabilitatea acestor autorități și instituții publice din perspectiva obligației de neadmitere, netolerare, neîncurajare, neaprobare și preîntâmpinare a unor practici aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, printre care și cel lingvistic.

Autoritățile publice locale pe al căror domeniu public sunt vernisate expoziții fotografice sunt chemate să autorizeze/aprobe sau să nu autorizeze/aprobe vernisarea acestora. Astfel, autoritatea publică locală din municipiul Sfântu Gheorghe are obligația să stabilească și să aplice un cadru unitar pentru organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor de lungă durată, sezoniere şi ocazionale în zone publice din municipiul Sfântu Gheorghe de către organizaţiile fără scop lucrativ, agenţii economici – persoane fizice sau juridice autorizate care desfăşoară activităţi sociale, sportive, culturale, comerciale sau prestează servicii către populaţie: producători direcţi, comercianţi, organizaţii şi fundaţii, grupuri de inițiativă, cluburi de amatori, instituţii publice etc., în zonele publice ale municipiul Sfântu Gheorghe. Orice autorizare/aprobare a desfășurării unor asemenea activități pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe trebuie să fie acordată în limitele cadrului legal, cu respectarea întocmai a legislației, inclusiv din perspectiva neadmiterii discriminării directe sau indirecte.

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să ne comunicați, fiecare în partea sa de competență, următoarele:

  1. Punctul de vedere al autorităților și instituțiilor pe care le conduceți asupra legalității vernisării pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe pe o durată mai mare de o lună a expoziției „ÉVES TÁRLAT 2022”, cu înscrisuri exclusiv în limba maghiară și cu utilizarea denumirilor oficiale ”Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” și ”Centrul de Cultură al Județului Covasna” (Centru aflat în subordinea directă a Consiliului județean Covasna), precum și a stemei municipiului Sfântu Gheorghe.
  • Durata exactă a expoziției fotografice „ÉVES TÁRLAT 2022” pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe.
  • Dacă ”Asociația MOHOS egyesület – acoperit de mușchi” a solicitat și dacă autoritățile publice locale au acordat aprobarea/autorizarea vernisării expoziției fotografice „ÉVES TÁRLAT 2022” pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe. În cazul unui răspuns afirmativ la acest punct, vă rog să atașați răspunsului copii ale documentelor confirmative. În cazul unui răspuns negativ la acest punct, care au fost reacțiile primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și a Centrului de Cultură al Județului Covasna, respectiv a Consiliului județean Covasna, față de vernisarea ilegală, fără autorizație/aprobare, pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe, a expoziției fotografice „ÉVES TÁRLAT 2022”.
  • Dacă primăria municipiului Sfântu Gheorghe și Consiliul județean Covasna și-au dat acordul pentru folosirea pe panourile expoziției fotografice „ÉVES TÁRLAT 2022” vernisate pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe a denumirilor oficiale ”Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” și ”Centrul de Cultură al Județului Covasna” (Centru aflat în subordinea directă a Consiliului județean Covasna), precum și a stemei municipiului Sfântu Gheorghe.
  • Dacă între primăria municipiului Sfântu Gheorghe și a Centrul de Cultură al Județului Covasna, aflat în subordinea directă a Consiliului județean Covasna, există sau nu o relație de parteneriat/cooperare cu ”MOHOS FOTÓKLUB” și ”Asociația MOHOS egyesület – acoperit de mușchi”.
  • Dacă în anii anteriori, și când anume, ”MOHOS FOTÓKLUB” și ”Asociația MOHOS egyesület – acoperit de mușchi” au vernisat pe domeniul public al UAT Sfântu Gheorghe expoziții similare și dacă aceste vernisări au fost autorizate/aprobate, în ordinea stabilită, în cadrul unui parteneriat.
  • Dacă Instituția Prefectului din județul Covasna s-a autosesizat asupra vernisării pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a expoziției fotografice „ÉVES TÁRLAT 2022”, cu înscrisuri exclusiv în limba maghiară și cu utilizarea denumirilor oficiale ”Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe” și ”Centrul de Cultură al Județului Covasna” (Centru aflat în subordinea directă a Consiliului județean Covasna). În cazul unui răspuns afirmativ la acest punct, vă rugăm să precizați care au fost acțiunile Instituției Prefectului din județul Covasna.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]