Ionuț Neagu – interpelare parlamentară către Guvernul României – Egalitatea de tratament în cazul etnicilor români numeric inferiori din județele Covasna și Harghita și al organizațiilor reprezentative ale acestora.

Adresată: domnului Hunor Kelemen, viceprim-ministru al României

De către: senator Ionuț Neagu, secretar al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Data: 14/04/2021

Obiectul interpelării: Aplicarea practică a prevederilor Recomandării 1201 (1993) a APCE privind egalitatea de tratament în cazul etnicilor români numeric inferiori din județele Covasna și Harghita și al organizațiilor reprezentative ale acestora.


Stimate domnule viceprim-ministru,

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat, la 1 februarie 1993, Recomandarea 1201 (1993) privind Protocolul adițional la Convenția europeană a drepturilor omului referitor la drepturile minorităților.

Articolul 13 al Protocolului a stabilit: ”Exercițiul drepturilor și libertăților enunțate în acest Protocol li se aplică integral persoanelor aparținând unui grup majoritar în ansamblul statului, dar minoritar în una sau mai multe regiuni[1].

Așa cum bine cunoașteți, etnicii români, majoritari în ansamblul României, reprezintă un grup numeric minoritar în județele Covasna și Harghita, fapt confirmat cu ocazia recensămintelor generale ale populației României. Astfel, în județul Covasna, etnicii români au reprezentat 23,40% sau 54586 persoane dintr-un ansamblu de 233256 în anul 1992, 23,28% sau 51794 persoane dintr-un ansamblu de 222449 în anul 2002 și 21,42% sau 45021 persoane dintr-un ansamblu de 210177 în anul 2011. În județul Harghita etnicii români au reprezentat 14,05% sau 48948 persoane dintr-un ansamblu de 348335 în anul 1992, 14,06% sau 45870 persoane  în anul 2002 și 12,60% sau 39196 persoane dintr-un ansamblu de 310867 în anul 2011.

România este statul în care drepturile minorităților naționale sunt asigurare peste standardele europene în domeniu. Minoritățile naționale din țara noastră beneficiază, între altele, de reprezentare parlamentară și subvenții bugetare consistente acordate prin Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Sumele primite de organizațiile reprezentative ale minoritățile naționale de la bugetul de stat al României cunosc o dinamică pozitivă din an în an, în contrast izbitor cu sumele alocate de la bugetul de stat organizațiilor reprezentative ale românilor de pretutindeni. În același timp, organizațiile reprezentative ale românilor numeric minoritari din județele Covasna și Harghita nu beneficiază de același regim de subvenționare bugetară ca și organizațiile reprezentative ale minorităților naționale din țara noastră și nici nu sunt reprezentați parlamentar în baza acelorași criterii ca și minoritățile naționale din România, fapt pasibil de interpretare ca discriminare.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și ținând cont de atribuțiile dumneavoastră în calitate de viceprim-ministru al României și reprezentant de prim rang în actuala guvernare din partea celei mai numeroase minorități naționale din România, minoritate majoritară numeric în județele Covasna și Harghita, vă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Un punct de vedere oficial al dumneavoastră asupra necesității obiective și posibilității reale de completare și modificare a cadrului legislativ și normativ actual din România în sensul aplicării etnicilor români din județele Covasna și Harghita și organizațiilor reprezentative ale acestora a aceluiași tratament ca și persoanelor aparținând minorităților naționale din țara noastră și organizațiilor reprezentative ale acestora, inclusiv subvenționarea de la bugetul de stat și reprezentarea parlamentară.
  • Propunerile dumneavoastră concrete ca viceprim-ministru al României în vederea aplicării etnicilor români din județele Covasna și Harghita și organizațiilor reprezentative ale acestora a aceluiași tratament ca și persoanelor aparținând minorităților naționale din țara noastră și organizațiilor reprezentative ale acestora, inclusiv subvenționarea de la bugetul de stat și reprezentarea parlamentară.

Solicit răspunsul dumneavoastră oral și în scris.


FR – ”L’exercice des droits et libertés énoncés dans ce Protocole s’applique intégralement aux personnes appartenant à un groupe majoritaire dans l’ensemble de État, mais minoritaire dans une ou plusieurs de ses régions.”, EN – ”The exercise of the rights and freedoms listed in this protocol fully applies to the persons belonging to the majority in the whole of the state but who constitute a minority in one or several of its regions.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

˝Admite în parte cererea modificată. Anulează în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Cu drept de a formula recurs, în termen de […]
Către: Guvernul României, domnului prim-ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ           Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, domnului viceprim-ministru Sorin Mihai GRINDEANU           Ministerul Afacerilor Interne, domnului ministru Lucian Nicolae BODE De la: Antonio ANDRUȘCEAC Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 4, Bacău Subiectul întrebării: Solicitarea Prim-ministrului României de trecere a unităților […]
Către: Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-ministrul României De la: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureș Subiectul întrebării: Românii cu mai multe locuințe pot plăti un preț de 5 lei/kWh Stimate Domnule Prim-ministru,           Conform declarațiilor oficialilor români din urmă cu câteva zile, „nici o lege nu […]
Către: domnul Florin Marian SPĂTARU, Ministrul Economiei De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Situația primelor acordate în cadrul companiilor aflate în portofoliul, în subordinea și sub autoritatea Ministerului Economiei                                      Stimate Domnule ministru,           În ciuda unei situații economice […]
Către: domnul Sorin Mihai GRINDEANU, Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Situația primelor acordate în cadrul companiilor aflate în portofoliul, în subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor                                      Stimate Domnule ministru,           În ciuda […]
Către: domnul Virgil Daniel Popescu, Ministrul Energiei De la: domnul Silviu-Titus PĂUNESCU, Deputat AUR, circumscripţia electorală nr.23 IALOMIŢA Obiectul întrebării: Situația primelor acordate în cadrul companiilor aflate în portofoliul, în subordinea și sub autoritatea Ministerului Energiei                                      Stimate Domnule ministru,           În ciuda unei situații economice […]