Gianina Șerban – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișa financiară.

Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:

DEPUTAT:  GEORGE-NICOLAE SIMION   

DEPUTAT:  GIANINA ȘERBAN                        

Expunere de motive

          În România, datorită poziției geografice, a climatului și a legislației actuale, mediul înconjurător este într-o stare bună, dar poate fi îmbunătățit cu soluții viabile, actualizate și agreate de toți factorii implicați.

          Pentru a respecta cerințele europene și pentru a asigura un nivel de trai potrivit pentru cetățenii din România, trebuie să adaptăm constant legislația la noile tendințe, mai ales când vorbim de mediul înconjurător. Protecția mediului este vitală, primordială și fără un mediu ambiant, curat, nepoluat, nu am putea să ne desfășurăm activitățile zilnice în condiții optime.

          Populația României este receptivă atunci când legislația este actualizată și îi permite să vină în sprijinul instituțiilor publice din domeniul protecției mediului. Totodată, aceasta este dispusă să înlocuiască vechile tehnologii cu unele noi, nepoluante sau cu unele care să genereze un nivel scăzut de poluare și, chiar mai mult, să utilizeze tehnologii care pot îmbunătăți calitatea mediului înconjurător.

          Nu trebuie să omitem faptul că, în ceea ce privește țara noastră, Comisia Europeană a declanșat mai multe proceduri de infringement în domeniul protecției mediului.    

          În România există din ce în ce mai multe programe care vin în sprijinul cetățenilor pentru, a achiziționa mașini mai puțin poluante, hibrid sau electrice, pentru a sprijini instalarea de panouri fotovoltaice pe propriile locuințe sau sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu.

Așadar, este nevoie de această mobilizare masivă și de sprijinul cetățenilor pentru a reduce amprenta de carbon, pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a deține locuințe mai puțin poluante sau chiar pasive.

          Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cei care dețin locuințe eficiente din punct de vedere energetic, locuințe ce reușesc să capteze cu ajutorul sistemelor de panouri fotovoltaice radiația solară și să o transforme în energie electrică necesară desfășurării activităților din gospodărie în condiții optime, fără a avea nevoie de branșarea totală sau parțială la rețeaua națională, sunt nevoiți să plătească impozit anual, fără a se face o diferențiere față de locuințele clasice, consumatoare de energie electrică.

Dispozițiile art. 456 alin. (2) lit. h ^1) din Legea nr. 227/2015, prevăd că pot fi scutite sau li se pot acorda reduceri ale impozitului/taxelor pentru clădirile ale căror proprietari execută pe cheltuiala proprie, lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice, certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu, însă doar în cazul în care consiliile locale hotărăsc acordarea acestor scutiri sau reduceri de taxe/impozite.

Este de menționat faptul că, locuințele eficiente din punct de vedere energetic, aduc un aport considerabil de energie electrică la sistemul național, această energie fiind considerată a fi verde și nepoluantă. De asemenea, aceste locuințe au o clasă de eficiență energetică superioară, sunt prietenoase cu mediul înconjurător, context în care proprietarii acestora trebuie să fie încurajați, prin scutirea plătirii impozitului anual, asemenea posesorilor de mașini electrice, care beneficiază și de programul „Rabla Plus”, dar și de scutirea la plata impozitului anual.

Având în vedere faptul că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin diverse programe, oferă finanțare pentru investiții în sisteme ecologice, prietenoase cu mediul înconjurător, în cazul în care proprietarii nu accesează programele derulate de Administrația Fondului pentru Mediu și instalează pe propria cheltuială sisteme de panouri fotovoltaice sau sisteme ecologice de colectare și tratare a apelor uzate, nu mai sunt necesare acordarea sumelor de la bugetul de stat, astfel impactul bugetar fiind redus la minim.

De menționat este și art. 16, alin. (1) din Constituția României, care prevede că ”cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări”.

Astfel, prin aplicarea legii în forma actuală, apar inechități față de contribuabilii ce aparțin unor UAT-uri care hotărăsc în consiliile locale acordarea acestor reduceri sau scutiri de taxe/impozite și contribuabilii care aparțin de UAT-uri care nu hotărăsc aplicarea acestor facilități, aspect care în mod evident contravine Constituției României.

 Legea, prin definiție, este un act normativ care emană de la organul legislativ al statului. Consiliile locale sunt entități inferioare legislativului, executive, ce adoptă hotărâri pentru gestionarea corectă a UAT-urilor, în baza legilor emise de Parlamentul României și promulgate de Președintele României.

Prin obiectul de reglementare al prezentei propuneri, aceste inechități pot fi eliminate prin scutirea de la plata impozitului anual pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice  si au instalat sisteme de producere a energiei  din surse regenerabile, inclusiv energia din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu.

Astfel, cetățenii sunt încurajați să protejeze mediul înconjurător, să investească în astfel de sisteme, metodă prin care se încurajează economia circulară, antrenarea forței de muncă și atribuirea de sume importante ce ajung la bugetul de stat prin taxe și impozite ale firmelor ce montează astfel de sisteme.

Scutirea se va acorda pentru o perioadă de 10 ani, de la data execuției acestor lucrări și emiterea de către un auditor energetic atestat,  a Certificatului de perforamanță energetică, document tehnic care are caracter informativ si care atestă performanța energetică a unei clădiri.

Certificatul de performanță energetică se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului/ proprietarului/administratorului clădirii/unității de clădire și este valabil 10 ani de la data eliberării înscrisă în certificat, cu excepția situației în care, pentru clădirea/unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice ale acesteia.

Considerăm că, această facilitate fiscală este necesară, beneficiile aduse societății, mediului înconjurător și instituțiilor publice în vederea atingerii țintelor europene, fiind mult mai mari pe termen lung.

          Având în vedere cele mai sus menționate, înaintăm spre dezbatere și aprobare propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

INIȚIATORI:

DEPUTAT:  GEORGE-NICOLAE SIMION   

DEPUTAT:  GIANINA ȘERBAN                           

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 456 alineatul (1), după litera y), se adaugă o nouă literă, lit. y1) și  va avea următorul cuprins:

„y1) ”clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei
din surse regenerabile, inclusiv energia din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu, pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii certificatului de performanță energetică, începând cu anul fiscal următor.”

2. La articolul 456 alineatul 2), litera h^1) se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va lua parte la protestul organizat de mai multe organizații civice belgiene, care va avea loc joi, 23 mai, începând cu ora 13:30, pe esplanada din fața Parlamentului European. Protestul este îndreptat împotriva cenzurii exercitate de Radioteleviziunea Uniunii Europene (EBU). Contextul […]
Producătorii locali au nevoie de susținere reală din partea autorităților locale. Candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Botoșani, antreprenorul Cătălin Silegeanu, propune o serie de măsuri care vin în sprijinul comercianților și consumatorilor deopotrivă, prin crearea condițiilor optime de comercializare a produselor agroalimentare. Piața […]
Potrivit lui Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, nu mai există bani pentru a plăti motorina și curentul necesare STB, dar nici pentru salariile angajaților societății. Situația este cauzată de neplata datoriilor de către de către Primăria Municipiului București, care a acumulat datorii uriașe în […]
Cel mai sensibil aspect care necesită o implicare deosebită din partea autoritaților locale este cel al spitalelor botoșănene, pentru care nu de puține ori, am avut dovada clară că se lucrează mai mult împotriva pacienților decât în favoarea acestora! Am ajuns la acestă tristă concluzie după […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. Înaintea acestuia, Claudiu Târziu, președintele Consiliulul Național de Conducere al AUR, le-a adresat participanților câteva cuvinte despre votul din 9 iunie. “Dragi susținători ai Mișcării Naționale […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. În timpul evenimentului, președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe primarul Iașiului, Mihai Chirica, de legături cu mafia imobiliară și i-a îndemnat pe românii din diaspora […]