Georgel Badiu – Propunerea legislativă pentru completarea art. 26 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

CĂTRE,

                                      BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru completarea art. 26 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali”, spre dezbatere și adoptare.           

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION                    

2. DEPUTAT GEORGEL BADIU                                   

EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre cerințele votanților din țara noastră se referă la necesitatea respectării unor reguli clare de delimitare a intereselor competitorilor electorali, iar eventualele alianțe sau înțelegeri să fie publice și nicidecum ascunse prin diverse subterfugii.

La ultimele tururi de scrutin a apărut o nouă metodă de a înclina balanța deciziei în birourile electorale, prin negocierea obținerii unor locuri în plus de către unele formațiuni politice, locuri cedate de alți competitori care nu manifestau vreun interes vădit în anumite județe.

Conform informațiilor din mass media, există suspiciunea că aceste cedări de locuri în birourile electorale au fost făcute la schimb cu primirea unor voturi în acele circumscripții. Un exemplu elocvent este dat de situația paradoxală întâlnită în anumite județe în care nu locuiesc persoane de etnie maghiară, dar numărul voturilor obținute de UDMR este consistent. Reacțiile negative din partea societății au fost tardive, căci legătura dintre cele două acțiuni nu a fost dovedită decât la anunțarea rezultatelor votului. Chiar și așa, puteam vorbi doar de o înțelegere imorală, nesancționată de lege.

          Pe acest considerent, dar și pentru a elimina starea de neîncredere privind încheierea unor înțelegeri ilegale și imorale în legătură cu participarea la procesul electoral și compromiterea corectitudinii votului, concomitent cu afectarea încrederii cetățenilor în sistemul nostru electoral, se impune instituirea unui filtru suplimentar, care va putea standardiza apartenența reprezentanților competitorilor electorali la formațiunile care i-au desemnat.

Prin propunerea legislativă se condiționează desemnarea ca reprezentant în biroul electoral de dovedirea apartenenței de minim 3 luni ca membru al formațiunii politice sau al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, condiție ce va risipi îndoielile care planează în mediul public cu privire la seriozitatea și obiectivitatea participării la vot.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION       

2. DEPUTAT GEORGEL BADIU                           

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru completarea art. 26 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

    Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC:  La articolul 26 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alin. (19) cu următorul cuprins:

”(19) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, vor face, odată cu comunicarea scrisă a numelor persoanelor desemnate drept reprezentanți în Biroul Electoral Central, într-un birou electoral de circumscripţie sau într-un oficiu electoral, dovada apartenenței acestora, ca membru cu minim 3 luni vechime în respectiva formațiune politică.”

     Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]