Dan Tanasă – Lege pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă Lege pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere”spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.

Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATOR:

Deputat: Dan TANASĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

          În prezent, prin raportare la normele de drept în vigoare, taxiurile sunt dotate cu stații radio emisie-recepție și sunt arondate unui dispecerat care pune la dispoziție infrastructura și echipamentul tehnic necesare. În practică, de multe ori, taxiurile folosesc o aplicație informatică dedicată exclusiv activității de taximetrie, devenind din ce în ce mai desuetă utilizarea metodei „clasice” de plasare și preluare a comenzilor.

          Încă din anul 2015, majoritatea firmelor de taxi din România s-au digitalizat și au început să folosească diverse aplicații de plasare și preluare a comenzilor și, astfel, taximetriștii au început să utilizeze din ce în ce mai puțin echipamentul radio pe care îl dețineau în mașină, în favoarea noii soluții informatice.

          Această nouă realitate, în care clienții au început să prefere utilizarea aplicațiilor de taxi, a condus, în multe situații, la oprirea cu desăvârșire a folosirii echipamentului radio. Cu toate acestea, taximetriștii s-au văzut nevoiți să achite în continuare sume importante de bani către dispeceratele care le furnizau stațiile și serviciile radio pentru o contraprestație pe care nu o primeau efectiv.

În plus, în aceeași situație se află astăzi și dispeceratele, care, în ciuda faptului că nu mai utilizează efectiv infrastructura radio, acestea sunt nevoite să obțină o autorizație din partea Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și sunt obligate să achite taxele aferente și să achiziționeze echipamente radio pe care nu le utilizează niciodată în activitate.

Mai exact, dispeceratele sunt obligate să achiziționeze un sistem de comunicații constituit, printre altele, din stație emisie-recepție și antenă cu mare putere, montată la înălțimi de peste 20 de metri, care presupun cheltuieli considerabile.

          Totodată, în momentul în care dispeceratele de taxi vor să obțină autorizația de funcționare de la UAT-uri (unitățile administrativ-teritoriale) acestea se lovesc de obținerea licenței de la ANCOM, în ciuda faptului că au migrat la sisteme de comunicații moderne prin internet și nu mai folosesc frecvențele radio.

          Așadar, este oportună eliminarea cerinței deținerii licenței ANCOM, în cazul folosirii aplicației informatice, utilizată în scopul desfășurării activității de taximetrie, procesul de obținere a autorizației de funcționare fiind astfel simplificat.

          De asemenea, această schimbare ar elimina o barieră inutilă în calea dezvoltării și modernizării serviciilor de taxi în România și ar crea un mediu de reglementare mai flexibil și mai potrivit pentru evoluția sectorului transportului, permițând societăților să se concentreze pe furnizarea de servicii de calitate și pe inovare, în loc să lupte cu cerințe învechite și ineficiente.

          Or, dispeceratele taxi care nu își propun să utilizeze frecvențele radio, întrucât activitatea lor va fi desfășurată utilizând o aplicație informatică folosită exclusiv în scopul desfășurării activității de taximetrie, vor învedera autorității interesate acest lucru printr-o simplă declarație pe proprie răspundere conform căreia întrebuințează sisteme moderne de plasare și preluare a comenzilor prin mijloace online.

          Astfel, această declarație va fi suficientă pentru obținerea autorizației necesare din partea UAT-ului, eliminând astfel obligativitatea plății unei taxe inutile către ANCOM pentru un serviciu care nu este, în realitate, folosit.

          Acestea fiind spuse, prezenta propunere legislativă de modificare a Legii nr. 38/2003 va conduce la modernizarea, sprijinirea și eficientizarea serviciilor de taxi din România și va elimina o povară financiară inutilă a societăților de dispecerat.

INIȚIATOR:

Deputat:  Dan TANASĂ

LEGE pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic – Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

„j) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat – activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace și transmite comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist sau prin aplicația informatică dedicată exclusiv activității de taximetrie;”

2. La articolul 12, alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„g) copia contractului cu dispeceratul taxi, din care să rezulte că taxiul este arondat unui dispecerat taxi;”

3. La articolul 15, alineatul (2), literele b), c), d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) declarație pe propria răspundere a managerului de transport în regim de taxi și închiriere, conform căreia dispeceratul deține baza tehnică necesară, stația de emisie-recepție, frecvența radio protejată, personalul autorizat și spațiile necesare sau că deține o aplicație informatică ale cărei particularități tehnice permit preluarea și plasarea comenzilor, după caz;”

„c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaților dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicațiilor, în cazul dispeceratelor care preiau telefonic sau prin alte mijloace comenzile clientului și le transmite prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist, după caz;”

„d) copie de pe licența de utilizare a frecvențelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu, cu excepția situației în care este utilizată exclusiv o aplicație informatică de plasare și preluare a comenzilor, caz în care este suficientă o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte particularitățile tehnice ale aplicației și că aceasta este aptă să fie utilizată doar în acest scop, după caz;”

4. La articolul 15, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(10) Dispeceratul poate pune la dispoziția transportatorilor autorizați pe care îi deservește stații radio de emisie-recepție pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în condiții nediscriminatorii sau telefoane ori tablete, în cazul utilizării unei aplicații informatice.

5. La articolul 16, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) dispeceratul deservește taxiuri dotate cu stații radio neînregistrate în registrul de evidență a acestora sau folosește o aplicație informatică de preluare și plasare a comenzilor care nu îndeplinește particularitățile tehnice necesare destinației sale ori nu utilizează o asemenea aplicație;”

6. La articolul 52, alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) în cazul dispeceratelor care preiau telefonic sau prin alte mijloace comenzile clientului prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist, dispeceratul trebuie să țină un registru special de evidență a elementelor de identificare a tuturor stațiilor radio de emisie-recepție, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului și duratei de valabilitate ale autorizației taxi;”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Stadionul Cotroceni Muzeului Risipirii Banului Public
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București, a prezentat un nou exponat din cadrul Muzeului Risipirii Banului Public: stadionul Cotroceni, evaluat la zeci de milioane de euro și abandonat de 15 ani. La inaugurare au participat Lidia Vadim Tudor, candidatul AUR pentru Primăria Sectorului 5, Monica […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, anunță Conferința “Make Europe Great Again” din acest weekend de la Palatul Parlamentului ca fiind cel mai mare si mai important eveniment al mișcării conservatoare organizat până acum în România.   “Institutul Conservator […]
Mihai Enache AUR Primăria capitalei provocare
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre noii candidați ai Coaliției PSD-PNL pentru postul de primar al Bucureștiului. Acesta a subliniat că acum, în loc de un candidat pierzător Coaliția are doi candidați pierzători și a detaliat: […]
Claudiu Târziu președintele CNC al AUR
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, a vorbit, în cadrul conferinței de presă a AUR de marți, 23 aprilie, despre evenimentul M.E.G.A., cel mai mare eveniment conservator desfășurat vreodată pe pământ românesc. ”Partidul AUR prin Institutul pentru Studii Politice […]
Deputatul AUR Adrian Axinia atrage atenția că România s-ar putea confrunta în acest an cu o situație economică fără precedent, din cauza măsurilor luate de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. „Este o nebunie ce vedem în momentul de față. Practic, cu banii împrumutați, Guvernul încearcă să creeze […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 23.04.2024 Obiectul întrebării: Provocările în aplicarea Planului Național pentru stoparea traficului de deșeuri din lipsa de personal Stimate domnule […]