Cristian Ivănuță și Mihail Albișteanu – Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023”, spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative, precum și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:

DEPUTAT  Albişteanu Mihail  ___________________

DEPUTAT Ivănuță Cristian-Daniel ________________

Expunere de motive

În vederea asigurării protecției beneficiarului sistemului de educație, facilitării accesului elevului și al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului la serviciile oferite de unitățile de învățământ cu personalitate juridică, ținând cont de necesitatea menținerii personalității juridice în cazul unităților de învățământ din mediul rural care funcționează cu un număr de antepreșcolari/preșcolari/elevi sub limita prevăzută de articolul 16 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, propunem o serie de modificări menite să asigure păstrarea personalității juridice și, implicit, a tuturor avantajelor pe care aceasta le generează, în privința unităților de învățământ care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de articolul menționat.

Din păcate, în România, mai ales în mediul rural, abandonul școlar este din ce în ce mai frecvent, atingând cote alarmante în anumite regiuni ale țării. Printre cauzele acestui fenomen poate fi inclusă, fără îndoială, și distanța mare dintre unitatea de învățământ și localitatea de domiciliu a beneficiarului primar și secundar ai actului de educație. Chiar dacă, deși se pierde personalitatea juridică – în cazul micșorării numărului de elevi/preșcolari/antepreșcolari – unitatea de învățământ respectivă continuă să funcționeze, dar într-o altă formă, principalele servicii (secretariat, cabinetul medical, directorat) vor fi asigurate doar de către unitatea cu personalitate juridică sub controlul căreia funcționează prima. Aparent schimbările nu sunt majore și nu sunt de natură să producă inconveniente. Însă, în teren, situația este cu totul alta. Spre exemplu, frecvent, în zonele rurale, părinții întâmpină dificultăți în a se deplasa într-un alt sat al comunei pentru a obține o adeverință sau pentru a beneficia de alte servicii pe care doar unitatea cu personalitate juridică poate să le ofere. Deci, care este pericolul? Interesul pentru educație, și așa extrem de scăzut, se diminuează.  Problema numărului mic de elevi cu care se confruntă tot mai multe unități de învățământ din mediul rural este consecința directă a abandonului școlar, a interesului extrem de scăzut pe care populația îl manifestă în ceea ce privește actul de educație.

Trebuie să avem în vedere condițiile concrete, realitatea din teren și astfel, putem deduce că pragurile stabilite nu corespund realităților sociale.

Art. 16 alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023  prevede:

(1) Unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică, dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

a) cu minimum 300 de elevi;

b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și/sau antepreșcolari;

c) cu minimum 140 de preșcolari și/sau antepreșcolari;

d) cu minimum 120 de antepreșcolari;

e) cu minimum 80 de elevi, în cazul unităților de învățământ liceal tehnologic care școlarizează exclusiv în sistem dual;

f) cu minimum 50 de elevi sau minimum 50 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special;

g) cu minimum 100 de elevi, în cazul unităților de învățământ postliceal.

De la prevederile art. 16 alin.(1) există câteva excepții, respectiv cele prevăzute de alineatele (2)-(5), (8) și(9) ale aceluiași articol.

Situația din teren se complică însă. Există foarte multe unități de învățământ care nu au personalitate juridică tocmai pentru că nu ating pragurile prevăzute de art. 16 alin.(1). Această situația creează, după cum am precizat deja, dezavantaje indiscutabile tuturor categoriilor de beneficiari ai actului educațional (inclusiv celui terțiar deoarece abandonul școlar afectează societatea în întregul ei). În ceea ce provește educația, suntem datori să asigurăm condiții adecvate pentru desfășurarea, dar și pentru facilitarea accesului la tot ceea ce presupune procesul educațional.

Schimbările preconizate vizează micșorarea numărului de elevi, preșcolari, antepreșcolari necesar pentru dobândirea/menținerea personalității juridice a unității de învățământ preuniversitar din mediul rural.  Avem în vedere un prag rezonabil, iar nu unul dificil de atins, așa cum este cel stabilit de legea în vigoare în situația actuală.

Întrucât aplicarea măsurilor preconizate prin propunerea legislativă are implicații asupra bugetului de stat, prin adresa de înaintare s-a solicitat Guvernului, în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, să comunice punctul de vedere asupra acesteia precum și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișă financiară.

De aceea, față de cele prezentate, supunem Parlamentului României, spre dezbatere și adoptare, prezenta propunere legislativă pentru modificarea art. 16 alin (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

DEPUTAT  Albişteanu Mihail  ___________________

DEPUTAT Ivănuță Cristian-Daniel ________________

LEGE pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023

Articol unic – La articolul 16 alineatul (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările ulterioare, literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

   ”a) cu minimum 300 de elevi în mediul urban și cu minimum 100 de elevi în mediul rural;

  • cu minimum 300 elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari în mediul urban și cu minimum 100 de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari în mediul rural;
  • cu minimum 140 de preşcolari şi antepreşcolari în mediul urban și cu minimum 100 de preşcolari şi antepreşcolari în mediul rural;
  •  cu minimum 120 de antepreșcolari în mediul urban și cu minimum 80 de antepreșcolari în mediul rural;”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Vreau să aduc în discuție portul din Constanța pentru care guvernul caută în regim de urgență un miliard de Euro pentru construcția de terminale specializate, bani care se doresc aduși din Emiratele Arabe Unite. Acesta a fost și scopul vizitei premierului Ciolacu în Qatar zilele trecute, […]
Spitalul de boli paliative din Botoșani, singura unitate spitalicească ridicată de la zero în ultimele trei decenii în județ, pentru care s-au plătit 3.2 milioane de euro, zace încă nefolosit, fiindcă statul român nu l-a recepționat nici la patru ani de la terminarea lucrărilor. Care sunt […]
Comasare alegerilor reprezintă, cu siguranță, încă o bătaie de joc la adresa cetățenilor acestei țări! Concretizarea acestei coaliții împotriva naturii – PSD-PNL nu reflectă, nici pe departe, vreo preocupare pentru viitorul european al acestei țări ci, mai degrabă, veșnica preocupare a unor adevărate găști mafiote de […]
După eșecul confirmat al ”României Educate”, dublat de eșecul simulării examenelor naționale căruia îi putem adăuga, liniștiți, și nebunia burselor de ”merit” pentru medii de 3 și 4 – o advărată mită electorală din bani publici, pseudoministrul educației, doamna Ligia Deca, recidivează, considerând că examenul de […]
Instituţia militară nu trebuie să fie în topul știrilor!. Cu cât se dă mai puţin în spectacol, cu atât este mai bine pentru ea şi pentru ţară. Calitatea ei se apreciază nu după cum se prezintă în faţa camerelor de luat vederi sau în paginile jurnalelor, […]
O statistică sumbră a Ministerului Sănătății și autorităților locale ne arată că după Revoluția din 1989, construcția de noi spitale este doar promisiune electorală și atât. În campania care l-a scos victorios pe Dragnea, acesta promitea românilor 8 spitale regionale, iar la 8 ani distanță, românii […]