Boris Volosatîi – Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Către,

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, vă înaintăm, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților.

Inițiator Deputat:  Boris VOLOSATÎI  

EXPUNERE DE MOTIVE

Sintagma ”români de pretutindeni” este consacrată de întreaga legislație în domeniul asigurării protecției drepturilor şi libertăţilor românilor din afara graniţelor, precum şi a susținerii promovării identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a acestora, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire şi asociere și a accesului la educaţie şi mijloace de informare în limba română, în conformitate cu dreptul internațional.

Astfel, Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni a consacrat sintagma ”români de pretutindeni” pentru a defini următoarele categorii de persoane:  

persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone române sau care aparţin filonului cultural şi etnic românesc, existente în statele din vecinătatea României şi alte state, care îşi asumă identitatea etnică, lingvistică şi culturală română faţă de autorităţile române, indiferent de etnonimul folosit;

– românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

– etnicii care se recunosc de origine română, aflaţi în afara graniţelor ţării, înregistraţi ca altă minoritate în statul de reşedinţă, care îşi asumă, prin autoidentificare, apartenenţa la spaţiul cultural şi identitar românesc.

Aceeași sintagmă este consacrată și de celelalte acte normative în materie, sens în care exemplificăm:

1. Ordonanța de urgență nr. 52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, în preambulul căreia se enunță faptul că structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului contribuie la promovarea drepturilor și a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaționale relevante și cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, prin întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susținerea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni. În acest sens a fost înființat, conform art.1 din același act normativ, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului;

2. Hotărârea Guvernului nr. 927/2021 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, prin care se stabilește faptul că acest departament elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni;

3. Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 în cuprinsul căreia, la secțiunea dedicată învățământului pentru beneficiarii primari români din afara graniţelor ţării, respectiv la art. 61, se prevede că Guvernul sprijină învăţământul în limba română în ţările în care trăiesc români de pretutindeni (alin.1) și că Ministerul Educaţiei poate acorda anual burse românilor de pretutindeni care doresc să studieze şi sunt înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ de stat din România (alin. 11), condițiile de şcolarizare a bursierilor români de pretutindeni fiind stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cu consultarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;

4. Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțării nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, care, la art. 2 definește sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și programul, proiectul sau acțiunea în sprijinul românilor de pretutindeni.

5. Hotărârea Guvernului nr. 719/2021 privind aprobarea valorilor maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare care pot fi suportate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în cadrul activităţii de sprijinire a românilor de pretutindeni, adoptată în temeiul art. 108 din Constituție și al pct. III lit. b) din anexa la Legea nr. 321/2006, prin care sunt stabilite valorile maximale ale premiilor ce pot fi acordate românilor de pretutindeni care au obținut rezultate deosebite sau care au avut rezultate remarcabile în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni.

În același context, sintagma ”români de pretutindeni” este folosită și în documentele de politici publice, respectiv strategii, planuri ori propuneri de politici publice,  atunci când acestea fac referire la românii din afara granițelor.

Astfel cum se poate observa, actele normative în materie au consacrat deja sintagma ”români de pretutindeni”, iar autoritățile cu atribuții în domeniu au inclusă în denumirea lor această sintagmă.

Denumirea comisiei permanente a Camerei Deputaților în forma propusă prin prezentul proiect este consonantă și cu denumirea comisiei permanente de profil a Senatului României, comisie care, potrivit art. 68, alin. (2), pct. XIX din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare, este denumită Comisia pentru românii de pretutindeni.

În concluzie, în considerarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora ”În limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni”, prin prezentul proiect de hotărâre a Camerei Deputaților se dorește unificarea terminologică, o rațiune în plus pentru care se propune modificarea denumirii comisiei ținând și de unele aspecte practice cum ar fi: o denumire lungă și greoaie, formată din 9 cuvinte, respectiv Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, este înlocuită cu alta mai suplă, mai clară, mai fluentă și inteligibilă, fără dificultăți sintactice, mai precisă și mai ușor de utilizat, formată din 5 cuvinte și anume Comisia pentru românii de pretutindeni.

Inițiator  Deputat:  Boris VOLOSATÎI

                                                                             

H O T Ă R Â R E privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților

Camera Deputaților adoptă prezenta h o t ă r â r e:

ARTICOL UNIC

Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 03 august 2023, se modifică după cum urmează:

1. La art. 41, în cuprinsul alin. (4), sintagma ”Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării” se înlocuiește cu sintagma ”Comisiei pentru românii de pretutindeni”.

2. La art. 61, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

”20. Comisia pentru românii de pretutindeni:

– problemele legate de promovarea, păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni;

– probleme privind strategia dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile statului român şi românii de pretutindeni;

– dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale;

– audierea persoanelor propuse să fie numite în funcţii de conducere în instituţiile care se ocupă de românii de pretutindeni, în urma căreia dă un aviz consultativ.”

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din ….. ……………………… 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (1) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Simularea Evaluării Naționale arată încă o dată, dacă mai era nevoie, deficiențele sistemului de învățământ din România. Această „Românie educată” a lui Klaus Iohannis și cei în mâinile cărora a lăsat frâiele Educației. „România educată”, proiectul de suflet al președintelui Iohannis, este un eșec. Nu o […]
România continuă să fie țara contrastelor între cei care ne conduc vremelnic, care sunt niște îmbuibați în funcții publice, și între românii obișnuiți, care trăiesc cu grija zilei de mâine. În vreme ce președintele țării și foștii președinți, prim-miniștrii și miniștrii, alături de alți demnitari ai […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 27.02.2024 Obiectul întrebării: Controverse la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Priorități dubioase între salarii și protecția pădurilor Stimate domnule […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 27.02.2024 Obiectul întrebării: Amenzi drastice pentru poluarea din Capitală – Primăria este în vizorul Gărzii de Mediu Stimate domnule […]
Adresată: Ministerului Sănătății, domnului Ministru al Sănătății, Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Spitalului Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad, domnului Manager Feraru Ciprian Cosmin De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/02/2024 Obiectul întrebării: Dreptul pacientului […]
Adresată:  Doamnei Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu De către: Senator Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorală: nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/02/2024 Obiectul interpelării: consultanța financiară oferită de preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu primăriilor din judeţ Stimată doamnă președinte, În calitate de […]