Antonio Andrușceac – Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.

Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, solicităm procedura de urgență pentru această inițiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATOR:

DEPUTAT: Antonio ANDRUȘCEAC

EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect respectarea calendarului fiscal, stimularea disciplinei financiare și reducerea vulnerabilităților din sistemul financiar.

Astfel, măsurile care conduc la introducerea de noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii, la majorarea celor existente ori la eliminarea sau reducerea facilităților existente, trebuie prevăzute în calendarul fiscal cu cel puțin doi ani înainte de a fi implementate, pentru a oferi predictibilitate.

Este necesar a se oferi claritate și predictibilitate contribuabililor și un sistem transparent capabil să sprijine mai bine economia și care să faciliteze respectarea obligațiilor fiscale de către contribuabili.

O asemenea măsură fiscală poate ajuta pregătirea mai bună pentru schimbările fiscale anticipate, pentru planificarea bugetelor și luarea unor decizii financiare mai informate.

Este important să se găsească un echilibru între predictibilitate și capacitatea statului de a răspunde rapid la nevoile urgente sau la evoluțiile imprevizibile din economie.

Reformele fiscale trebuie să vizeze îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice și a calității serviciilor publice.. Lipsa disciplinei bugetare și a predictibilității nu fac altceva decât să alimenteze incertitudinea și să șubrezească încrederea cetățeanului în capacitatea statului de a colecta, administra și cheltui resursele bugetare.

Totodată, în vederea sporirii gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţeni, ca beneficiari ai deciziei administrative, în vederea implicării participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în cel de elaborare a actelor normative, precum și pentru a spori gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice, se propune ca modificările fiscale care decurg din angajamente internaționale ale României, precum şi modificările şi/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente să poată fi realizate numai în urma unei dezbateri cu toți cei afectați de aceste măsuri, dezbatere întinsă pe o perioadă de minimum 6 luni.

Pentru considerentele arătate, supunem Parlamentului prezenta propunere legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, spre dezbatere și adoptare

INIȚIATOR:

DEPUTAT:  Antonio ANDRUȘCEAC

LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Articolul 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare în termen de minimum 2 ani de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. Alineatul (3) se abrogă.

Art. II – Articolul 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, se modifică și se completează, după cum urmează:”

1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

”(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ pentru modificarea și/sau completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care se aduc modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României, precum și modificările şi/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 6 luni înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.”

2. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenele prevăzute la alin. (2) și (21).”

3. Alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2) și de cel puțin 120 de zile pentru cele prevăzute la alin. (21), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.”

3. După alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (91) cu următorul cuprins:

„(91) Dacă prin proiectul de act normativ se intenționează modificarea și/sau completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ca urmare a angajamentelor internaţionale ale României, ori se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, autoritatea publică în cauză este obligată să organizeze cel puțin o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.”

4. Alineatul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(13) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative, cu excepția celor prevăzute la alin. (21), se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. 

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR a luat act de protestele românilor în privința amplasării statuii Hidra a sculptorului contemporan Costin Ioniță în fața grupului statuar al Voievozilor Români, lucrare de artă de for public, din perioada interbelică, șapte dintre statui fiind incluse în lista monumentelor istorice. Întrebarea legitimă este cine […]
Demiterea șefului APIA, Ionuț Lupu, după doar două luni de mandat, pe motiv că ar fi blocat banii pentru fermieri nu este altceva decât o mascaradă făcută de ministrul PSD al agriculturii, Florin Barbu, nimeni altul decât marioneta lui Paul Stănescu, doar pentru a ascunde adevăratul […]
Alături de activistul Tiberiu Boșutar, dăm startul celui mai important proiect inițiat împotriva mafiei pădurilor. AUR înființează Departamentul „Legea Codrului de AUR”, prin care vrem să aducem investigații de proporții despre jaful făcut asupra resurselor țării de șmecheri protejați la nivel local chiar de cei care […]
Alianța pentru Unirea Românilor îi îndeamnă pe românii patrioți, indiferent de culoarea politică, să se alieze la alegerile locale împotriva reprezentanților PNL-PSD, care țin România în subdezvoltare de mai bine de 30 de ani. „Având în vedere graba guvernării de a face alegeri comasate, ne schimbăm […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de StatisticăDe către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țăriiCircumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţăriiObiectul întrebării: Datele recensămintelor generale ale populației României privind […]
Către: Domnul Ion-Marcel CIOLACU, Prim-ministrul RomânieiDe la:Dan TANASĂ, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureş Subiectul întrebării: Renovarea Palatului Victoria Stimate domnule Prim-ministru, Având în vedere anunțul recent al Premierului Marcel Ciolacu privind planurile de reabilitare a Palatului Victoria, finanțate cu fonduri europene, exprimăm preocupare specială asupra […]