Badiu Georgel – Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, spre dezbatere și adoptare.            

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION                

2. DEPUTAT: GEORGEL BADIU                                    

EXPUNERE DE MOTIVE

România se află într-o situație financiară extrem de periculoasă, prin prisma deficitului bugetar uriaș și creșterii accelerate a datoriei externe.

          Pe aceste considerente, nevoia de reducere a risipei de bani a devenit cu atât mai imperioasă, cu cât această risipă de bani se face de mult prea multe ori în favoarea unor interese obscure de partid.

După 1990, posturi în conducerea unor regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat au fost transformate în sinecuri destinate unor membri ai partidelor de guvernământ.

La acest moment, când cetățenii români fac față cu greu cheltuielilor zilnice, iar veniturile sunt departe de a le acoperi necesarul lunar, a face risipă de bani prin răsplătirea unor membri de partid cu funcții în consiliile de administrație depășește limita acceptabilă a bunului simț.

Pe aceste considerente, prezentul proiect de lege vine să corecteze unele dintre prevederile ce dau naștere risipei de bani, micșorând atât numărul de membrii numiți în consiliile de administrație cât și nivelul indemnizației la care aceștia au dreptul.

Avem în vedere faptul că lucrul într-o regie autonomă sau societate comercială cu capital de stat implică o activitate zilnică, un program de lucru de 8 ore/zi, pe când membrii  consiliilor de administrație participă doar la ședințe convocate periodic, la diferite intervale de timp, activitate care nu justifică încasarea unor sume comparative sau chiar mai mari decât salariul din acele unități economice.

Având în vedere cele prezentate, considerăm ca fiind necesară intervenția Parlamentului în scopul legiferării acestui domeniu, măsura pe care o propunem este justă și se bazează pe realitățile evidențiate în decursul anilor de mass media, dar și pe cifrele oficiale.

În consecință, depunem spre dezbatere și adoptare prezenta propunere legislativă

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION                

2. DEPUTAT: GEORGEL BADIU                                  

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

    Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 5, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

”(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 3 persoane.

(2) Consiliul de administrație este constituit din:

a) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare.

b) un reprezentant al autorității publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

c) o persoană cu experiență în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Această persoană nu poate fi funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.”

2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Membrii consiliului de administrație nu pot face parte, concomitent, din mai multe consilii de administrație ale întreprinderilor publice.”

”(3) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși 25 % din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a regiei autonome și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 6 indemnizații fixe lunare.

(4) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși jumătate din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).”

  • La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) de către administrator atrage după sine revocarea imediată a mandatului, precum și răspunderea pentru daunele produse regiei autonome.”

  • La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.”

(2) Consiliul de administrație este format din 5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați.”

  • La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere poate avea 5 membri, iar directoratul 3 membri.”

”(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși 25 % din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 6 indemnizații fixe lunare.”

”(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși jumătate din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (5).”

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]