George Simion și Lilian Scripnic – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ”, spre dezbatere și adoptare.            

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION          

2. DEPUTAT LILIAN SCRIPNIC                         

Expunere de motive

În România, uniformele școlare au o tradiție neîntreruptă încă din secolul al XIX-lea și până în zilele noastre. Primele uniforme școlare de pe teritoriul țării noastre au apărut la Turnu Severin în 1897. Ulterior, prin reforma la scară largă a învățământului, implementată de Spiru Haret, obligativitatea purtării uniformelor școlare s-a extins la nivel național.

În perioada interbelică, purtarea uniformei școlare era un motiv de mândrie pentru elevii români, datorită sentimentului de apartenență la o comunitate prestigioasă de tineri studioși. Acestui sentiment i se răspundea, din partea societății, cu respect și admirație.

Ulterior, ca efect al introducerii uniformelor școlare inspirate din modelul sovietic, sentimentele de mândrie și de apartenență la o comunitate studioasă s-au degradat în timp, astfel că, la sfârșitul anilor ‘80, elevii aveau o atitudine ostilă față de uniformă și conformism.

În țara noastră nu au fost efectuate studii sociologice și pedagogice pe tema uniformelor școlare. De altfel, chestiunea nu a fost tratată științific în studii de specialitate pedagogică.

Studiile și sondajele finanțate și efectuate de-a lungul timpului în țările vest-europene și în Statele Unite ale Americii au pus în evidență cu predilecție avantajele purtării uniformei școlare.

Există un studiu desfășurat de Universitatea Houston care a demonstrat că rezultatele la testele aplicate unei școli de fete au crescut cu până la 3 procente după introducerea uniformelor școlare. Alți specialiști susțin că „alegerile vestimentare nu mai reprezintă o problemă, deci te poți concentra pe școală, nu pe ce vei purta la școală” sau ca „uniformele elimină distragerile și dramele închipuite și ajută la concentrarea pe învățare”.

Un studiu efectuat de Universitatea Oxford Brooks demonstrează că uniformele contribuie la „un sentiment de mândrie școlară”. Un alt studiu, în care au fost implicate 1000 de școli gimnaziale din Texas, a arătat că elevii care poartă uniforme au „o percepție pozitivă mai puternică asupra faptului că aparțin unei comunități școlare decât cei care nu poartă uniforme”. 

În cadrul Universității Syracuse funcționează un centru de studiere a agresivității și efectelor acesteia, care a demonstrat că purtarea uniformei îi ajută pe elevii care întâmpină dificultăți să simtă că beneficiază de suportul comunității. „Este vorba despre un sentiment de apartenență” care se pare că le este de mare ajutor.

Conform unui studiu american, 83% dintre profesorii chestionați consideră că o uniformă școlară bine aleasă poate preveni comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva pe tema înfățișării sau a situației economice.

Profesorii apreciază că portul uniformei școlare contribuie la disciplinarea elevilor și la creșterea capacității de concentrare a acestora.

În cadrul unui studiu efectuat de Universitatea Houston s-a demonstrat că rata medie de absență la ore pentru fetele din gimnaziu și liceu a scăzut cu până la 7% după introducerea uniformelor școlare. A fost demonstrată și îmbunătățirea ratei de absolvire. De asemenea, au remarcat ca „problemele de comportament s-au manifestat prin acțiuni mai puțin grave”.

În altă școală gimnazială, de data aceasta din Albuquerque, referatele legate de disciplină s-au redus de la 1565 în primul semestru, la 405 în al doilea, după introducerea uniformei.

Purtarea uniformei elimină stresul copiilor (dar și al părinților) de a decide zilnic cu ce să se îmbrace, precum și a tentației de a purta la școală o vestimentație excentrică, din tendința specifică vârstei de a epata în față colegilor sau de a se impune în fața acestora.

Un avantaj economic real pentru părinți îl constituie faptul că cheltuielile legate de procurarea uniformei școlare au loc, de regulă, o dată pe an, astfel că părinții nu vor mai fi nevoiți să reînnoiască frecvent garderoba de școală a copiilor.

Statistic, în unitățile de învățământ în care se poartă uniformă școlară, elevii sunt „mai disciplinați, mai atenți, ascultă mai bine, nivelul de zgomot e mai mic, iar timpul irosit la începutul fiecărei ore, înainte de începerea predării, este redus”. 

Purtarea constantă a uniformei la școală contribuie semnificativ la identificarea „intrușilor” care ar putea pătrunde în incintă, altminteri, neobservați. 

În plus, purtarea uniformei i-ar împiedica pe elevii mai mari să își declare fățiș apartenența la un grup (ca sa nu îi spunem „bandă”, care ar putea suna exagerat, dar care devine din păcate o realitate tot mai frecventă și în învățământul românesc), lucru ce ar putea genera conflicte.

În cadrul unor școli din California care au participat la un astfel de studiu, incidentele violente s-au redus cu 34%, atacurile armate au scăzut cu 50%, bătăile între copii s-au redus cu 51%, incidentele cu tentă sexuală au scăzut cu 74%, posesia de droguri s-a redus cu 69%, iar actele de vandalism au fost rărite cu 18% după introducerea uniformei școlare, conform datelor furnizate de poliție. 

Studii mai ample au demonstrat, statistic, că școlile în care se impune purtarea uniformei au avut cu 12% mai puține incidente legate de arme de foc, respectiv cu 15% mai puține incidente legate de folosirea drogurilor, decât școlile în care nu elevii nu poartă uniforme.

În prezent, în țara noastră, uniformă școlară pentru elevi nu este obligatorie prin lege, însă fiecare unitate de învățământ poate impune purtarea ei prin includerea acestei prevederi în regulamentul școlar.

Atunci când un elev poartă o uniformă școlară, este introdus într-un mediu care încurajează cultura și promovează valoarea armoniei și egalității între colegii de clasă. În numeroase țări, uniformele școlare sunt folosite pentru a aduce laolaltă elevii lor, indiferent de clasa socială, culoare, credință și statut. Într-un fel uniformele obligatorii sunt benefice dacă ne gândim că, astfel, copiii nu sunt marginalizați pentru statutul lor și nici nu se confruntă cu probleme ce nu merită atenție.

Cel puţin la nivel vestimentar, pe durata orelor de şcoală, toţi elevii sunt egali. O uniformă elimină etalarea ultimei mode, a blugilor ultimul răcnet sau a bluzelor fancy cumpărate din mall-uri, în cazul copiilor ai căror părinţi au posibilități financiare, în timp ce alţi copii cu posibilităţi materiale mai modeste să dezvolte complexe de inferioritate în baza a ce au sau nu, ca haine pentru şcoală.

Copiii cu uniformă şcolară îşi concentrează atenţia pe ce au de învăţat şi pe relaţia dintre ei, nu neapărat „ce are x sau y pe ea/el astăzi”.

În acest sens, specialiștii în pedagogie școlară consideră că uniforma școlară ar diminua diferențele de statut economic și social și ar contribui la eliminarea situațiilor penibile în care copiii se simt frustrați de modul în care se îmbracă.

Prin implementarea unor norme care să reglementeze vestimentația elevilor pot fi evitate situații de un pericol deosebit, precum pătrunderea într-o anumită unitate școlară a unor persoane străine de aceasta, pentru a ajunge la un anumit elev și a-l supune unor rele tratamente. Acestea se întâmplă din cauză că mare parte dintre aceste unități nu legitimează toate persoanele care intră în incintă. În școlile din România care au adoptat uniforma școlară astfel de evenimente lipsesc.

Uniforma școlară înseamnă totodată și o pregătire pentru viața profesională, aceasta îi învață pe elevi să se îmbrace elegant și potrivit împrejurărilor. Majoritatea uniformelor au o eleganță sobră, ceea ce îi pregătește pe copii și pentru viața profesională. Există meserii la care este obligatoriu să porți uniformă, iar la majoritatea locurilor de muncă trebuie să respecți un anumit cod vestimentar.

Elevii liceelor cu tradiție din România sunt mândri că poartă uniforma specifică școlii lor.

Deoarece propunerea legislativă trebuie să prevadă sursa de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare pe care aplicarea prevederilor le implică, precizăm ca acestea sunt specificate în:

  • Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale care prevede modul de finanțare pentru educația naționale pentru care se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv.
  • Ordinul nr. 5870 din 22 decembrie 2021 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022, modificat și completat prin Ordinul nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 99 din 31 ianuarie 2022, privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
  • Ordonanța de Urgență nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

La Jocurile Olimpice, fiecare ţară are o uniformă reprezentativă, cluburile de fotbal au o ţinută distinctivă, la fel şi orice altă echipă.

Prin promovarea acestei inițiative legislative, considerăm că şi elevii ar trebui să poarte ceva care să-i diferenţieze de ceilalţi, motiv pentru care vă rugăm să susțineți adoptarea acestui proiect de lege.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION         

2. DEPUTAT LILIAN SCRIPNIC                     

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru modificarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol I. Articolul 5 din Legea  nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) In învățământul preuniversitar de stat și privat, este obligatoriu portul uniformei școlare de către elevi.

(2) Pentru fiecare unitate școlară, modelele uniformelor și ale semnelor distinctive, se stabilesc de către consiliul de administrație împreună cu consiliile profesorale, cu consultarea reprezentanților elevilor, și cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

(3) Pentru procurarea uniformelor școlare, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali, elevilor li se poate acorda, la cerere, bursă de ajutor social pentru achiziționarea acestora.

(4) Bursele se asigură anual de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(5) Metodologia și criteriile generale de acordare a burselor sociale elevilor din învățământul preuniversitar,  prevăzute la alineatul (3) se elaborează prin grija Ministerului Educației.

(6) Modelele uniformelor și ale semnelor distinctive prevăzute la alin. (2) vor fi comunicate Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau inspectoratului de poliție județean și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ori inspectoratului de jandarmi județean.”

Articolul II. ”Prezenta lege intra în vigoare  la data de 1 ianuarie 2023. ”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Nicușor Dan fuge de promisiunile electorale din 2020
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, însoțit de membri AUR din București, s-au prezentat la sediul Prefecturii București unde Nicușor Dan își depunea candidatura pentru un nou mandat, pentru a-i aminti acestuia de promisiunile neonorate. Astfel, aceștia au afișat mai multe pancarte uriașe cu promisiunile […]
Stadionul Cotroceni Muzeului Risipirii Banului Public
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria București, a prezentat un nou exponat din cadrul Muzeului Risipirii Banului Public: stadionul Cotroceni, evaluat la zeci de milioane de euro și abandonat de 15 ani. La inaugurare au participat Lidia Vadim Tudor, candidatul AUR pentru Primăria Sectorului 5, Monica […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, anunță Conferința “Make Europe Great Again” din acest weekend de la Palatul Parlamentului ca fiind cel mai mare si mai important eveniment al mișcării conservatoare organizat până acum în România.   “Institutul Conservator […]
Mihai Enache AUR Primăria capitalei provocare
Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, despre noii candidați ai Coaliției PSD-PNL pentru postul de primar al Bucureștiului. Acesta a subliniat că acum, în loc de un candidat pierzător Coaliția are doi candidați pierzători și a detaliat: […]
Claudiu Târziu președintele CNC al AUR
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, a vorbit, în cadrul conferinței de presă a AUR de marți, 23 aprilie, despre evenimentul M.E.G.A., cel mai mare eveniment conservator desfășurat vreodată pe pământ românesc. ”Partidul AUR prin Institutul pentru Studii Politice […]
Deputatul AUR Adrian Axinia atrage atenția că România s-ar putea confrunta în acest an cu o situație economică fără precedent, din cauza măsurilor luate de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. „Este o nebunie ce vedem în momentul de față. Practic, cu banii împrumutați, Guvernul încearcă să creeze […]