Albișteanu Mihail și Ivănuță Cristian – Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

CĂTRE,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, spre dezbatere și adoptare.
În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.
Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.
De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATORI:
DEPUTAT: ALBIŞTEANU MIHAIL

DEPUTAT: IVĂNUȚĂ CRISTIAN-DANIEL

              Expunere de motive

Modificările propuse vizează restrângerea categoriilor de persoane care pot dobândi funcțiile de manager general, manager general interimar în cadrul serviciilor de ambulanță județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, precum și funcția de manager persoană fizică sau reprezentant al managerului persoană juridică în cadrul spitalului public.
Astfel, managerul/managerul general/managerul general interimar persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fi absolvit studiile universitare de licență în medicină în mod obligatoriu, să îndeplinească, de asemenea, condiția privind vechimea în specialitatea studiilor și să fi urmat și absolvit un curs de management exclusiv în cadrul învățământului de stat. Rațiunea propunerii acestor modificări este generată de relevanța funcțiilor enumerate în realizarea, conducerea și coordonarea actului medical.
Conducerea și coordonarea eficientă a unităților medicale este condiționată și de deținerea cunoștințelor medicale, cunoașterea exactă a lacunelor sistemului medical, a lipsurilor și a deficiențelor în vederea remedierii lor.
Considerăm că doar o persoană absolventă a studiilor universitare de licență în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară medicină ce a dobândit o anumită experiență dovedită prin vechimea în muncă în specialitatea studiilor într-o unitate medicală, este în măsură să asigure conducerea eficientă a serviciilor de ambulanță, respectiv a spitalelor publice.
O persoană din afara sistemului medical, care nu deține experiență profesională în acest domeniu și nu a avut posibilitatea să cunoască îndeaproape modul în care funcționează o astfel de unitate medicală, nu va putea să o coordoneze eficient.
De aceea, față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății spre dezbatere și adoptare.

INIȚIATORI:
DEPUTAT: ALBIŞTEANU MIHAIL
DEPUTAT: IVĂNUȚĂ CRISTIAN-DANIEL

LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Parlamentul României adoptă prezenta lege:
Articol unic – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 118, alineatele (11) și (32) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(11) În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager general, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să fi absolvit un curs acreditat de management în cadrul învățământului de stat.

…………………………………………………………………………………………………..

(32) Pot fi numite în funcțiile specifice comitetului director, cu excepția funcției de manager general și a celei de manager general interimar, persoanele care sunt absolvente cu diplomă ale studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.”

2.La articolul 176, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să fi absolvit un curs acreditat de management în cadrul învățământului de stat.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Democrația a fost oficial ucisă de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, disperați să rămână la putere pentru următorii 10 ani de iluzorie stabilitate. Ce nu înțeleg ei este că românii s-au săturat de cele două partide care au nenorocit România timp de 34 de ani și […]
AUR a luat act de protestele românilor în privința amplasării statuii Hidra a sculptorului contemporan Costin Ioniță în fața grupului statuar al Voievozilor Români, lucrare de artă de for public, din perioada interbelică, șapte dintre statui fiind incluse în lista monumentelor istorice. Întrebarea legitimă este cine […]
Demiterea șefului APIA, Ionuț Lupu, după doar două luni de mandat, pe motiv că ar fi blocat banii pentru fermieri nu este altceva decât o mascaradă făcută de ministrul PSD al agriculturii, Florin Barbu, nimeni altul decât marioneta lui Paul Stănescu, doar pentru a ascunde adevăratul […]
Alături de activistul Tiberiu Boșutar, dăm startul celui mai important proiect inițiat împotriva mafiei pădurilor. AUR înființează Departamentul „Legea Codrului de AUR”, prin care vrem să aducem investigații de proporții despre jaful făcut asupra resurselor țării de șmecheri protejați la nivel local chiar de cei care […]
Alianța pentru Unirea Românilor îi îndeamnă pe românii patrioți, indiferent de culoarea politică, să se alieze la alegerile locale împotriva reprezentanților PNL-PSD, care țin România în subdezvoltare de mai bine de 30 de ani. „Având în vedere graba guvernării de a face alegeri comasate, ne schimbăm […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de StatisticăDe către: Deputat Boris VOLOSATÎI, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țăriiCircumscripția: nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara graniţelor ţăriiObiectul întrebării: Datele recensămintelor generale ale populației României privind […]