Acatrinei Dorel și Pușcașu Lucian – Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă „Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite”, spre dezbatere și adoptare.

          În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT  PUSCASU LUCIAN FLORIN

DEPUTAT ACATRINEI DOREL GHEORGHE

SENATOR DANEASA MIRCEA

EXPUNERE DE MOTIVE:

Pădurile cu funcții speciale de protecție în care nu sunt efectuate tăieri comerciale reprezintă 33% din suprafața forestieră, respectiv aproximativ 9% din suprafața României.

Structura fondului forestier, pe forme de proprietate la sfârșitul anului 2016, în procent de 33,9% este proprietate privată – persoane fizice și juridice și 66,1% proprietate de Stat.

Datorită legislației defavorabile, privații au în posesie numai 33,9% din suprafața forestieră și exploatează doar 28,9% din totalul masei lemnoase ce se taie anual.

Potrivit statisticilor oficiale, tăierile ilegale au constituit în ultimii 9 ani o medie de 320 mii metri cubi pe an ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a tăierilor ilegale și a furturilor de lemn nu sunt descoperite.

          Lemnul, fiind o resursă regenerabilă, a fost folosit pentru susținerea și dezvoltarea a civilizației umane în general, fiind folosit ca materie primă energetică, material pentru construcții, unelte, arme, hârtie, mobilier etc.

În anii 80′ se tăiau aproximativ 25 milioane metri cubi masă lemnoasă anual față de 11,7 milioane metri cubi în anii 90’.

România a avut în trecutul nu foarte îndepărtat mult mai multe păduri, peste 79% din teritoriu fiind acoperit cu vegetaţie lemnoasă.  Faptul că astăzi numai 27% din suprafaţa ţării reprezintă fondul forestier obligă la recunoaşterea adevărului că România prezintă un deficit destul de mare de păduri.

În ultimele secole, ca urmare a defrişărilor, au dispărut cel puţin 5.000.000 ha de pădure.

În intervalul 1829-1920 au fost defrişate 3.000.000 ha, iar în perioada 1920 – 1929 au dispărut alte 1.200.000 ha.

Cele mai puternice despăduriri sau produs în zona de câmpie şi de deal unde procentul de împădurire a scăzut sub 7%, respectiv 27%.

Pec ale de consecință, trebuie adoptată o legislație coerentă prin care sa creștem suprafața împădurită a țării și să stabilim clar parcursul către o ROMÂNIE VERDE unde noi și copii noștrii să respire un aer din ce în ce mai curat.

În România există 4000 ha. terenuri degradate identificate și foarte multe hectare încă neidentificate care trebuie împădurite, situație față de care propunem înființarea Registrului Național al terenurilor degradate care trebuie impadurite.

De asemenea, este necesară elaborarea Planului National de Regenerare a Padurilor (PNRP) prin care suprafața împădurită să crească cu 1 milion de ha  în următorii 10 ani.

PENTRU INITIATORI:

DEPUTAT  PUSCASU LUCIAN FLORIN

DEPUTAT ACATRINEI DOREL GHEORGHE

SENATOR DANEASA MIRCEA

Lege  pentru modificarea și completarea art. 90 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite

Parlamentul României adoptă prezenta lege,

Art. I. Legea nr. 46/2008, Codul Silvic, republicată cu modificările și completările ulterioare se completează după cum urmează:

Art. 90 se completează cu alin. (3) și alin. (4) care vor avea următorul cuprins:

  1. alin. (3) – In termen de 60 de zile de la adoptarea acestei legi, Guvernul României va înființa Registrul Național al Terenurilor Degradate care trebuie împădurite.

Implementarea sistemului de raportare și circuitul informațional în Registrul Național al Terenurilor Degradate, se va stabili prin Hotărâre a Guvernului României.

  • alin. (4) –  In termen de 90 de zile de la adoptarea prezenteii legi, se va adopta Programul Național de Regenerare a Pădurilor prin Hotărâre a Guvernului României, în scopul creșterii suprafeței  împădurite cu 1.000.000 ha. în următorii 10 ani.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]