Acatrinei Dorel și Pușcașu Lucian – Proiect de lege privind modificarea și completarea art. 164 din Legea 53/2003-Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent.

În conformitate cu prevederile art.74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă “Lege privind modificarea și completarea art. 164 din Legea 53/2003-Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent”.    

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION

2. DEPUTAT ACATRINEI DOREL GHEORGHE

3. DEPUTAT  PUSCASU LUCIAN FLORIN

EXPUNERE DE MOTIVE:

          In raportul Avocatului Poporului privind respectarea dreptului la muncă, lansat miercuri, 26 ianuarie 2022, acesta trage un semnal de alarmă și spune că trebuie luate măsuri urgente și arată că salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată este de 2.550 lei pentru anul 2022, banii fiind insuficienți, având în vedere că valoarea coșului minim de consum pentru o persoana adultă singură este de 2.708 lei.

 “Salariul minim brut este de 2.550 lei, cuantum pe care îl considerăm insuficient, având in vedere necesitățile viții de zi cu zi. Stabilirea unui salariu mediu minim brut pe țară decent ar contribui la reducerea numărului persoanelor care trăiesc în prag de sărăcie. Salariul minim net să fie cel puțin egal cu valoarea coșului minim pentru un trai decent”, a declarat Ecaterina Mirea, adjunct al Avocatului Poporului.

Potrivit raportului reiese estimarea coșului minim de consum pentru un trai decent, pentru luna septembrie 2021, astfel:

-pentru o persoană adultă singură: 2.708 lei pe lună;


-pentru o familie de doi adulți fără copii: 4.417 lei pe lună;


-pentru o familie de doi adulți și un copil: 5.993 lei pe lună;


-pentru o familie de doi adulți și doi copii: 7.234 lei pe lună.

 “Prin urmare, față de cele prezentate, apreciem că se impune luarea de măsuri urgente pentru stabilirea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată decent, care sa asigure salariaților o protecție corespunzătoare prin raportare la nevoile reale ale acestora și familiilor lor”, menționează raportul.

Avocatul Poporului face trimitere la una din inițiativele AUR aflate la Camera Deputaților:

In raport se mai arată că în dezbatere parlamentară se află propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 217/2000, cu modificările si completările ulterioare, privind structura coșului minim de consum pentru un trai decent în România.

Prin această propunere legislativă (respinsă în data de 22.11.2021 de către Senat – L462/2021) se propune ca valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent să se stabilească de către Institutul National de Statistică și să se aprobe prin ordin al Institutul National de Statistica, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru a fi luat în calcul la fundamentarea Legii Bugetului de Stat și Legii Bugetului Asigurărilor sociale de stat, în anul următor.

De asemenea, se propune ca valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în Romania, pentru o persoană adultă, calculat de Institutul National de Statistica, să devină salariul minim brut pe economie, garantat în plată.

In prezent, propunerea legislativă se află la Camera Deputaților – camera decizională (PL-x 584/2021) și a primit aviz favorabil de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

În anul 2021, Institutul Național de Statistică(INS) nu a comunicat o valoare a coșului minim de consum pentru un trai decent, dar suntem în fața unei explozii a prețurilor pe care trebuie să le plătească populația datorită faptului că au crescut tarifele la energie, gaz, carburanți, produse alimentare, materiale de construcții, etc. creșteri care au dus la creșterea inflației până la 8%.

În septembrie 2019 creșterea valorii coșului minim de consum pentru un trai decent față de anul anterior  2018, a fost de +2,8%, cu 1,9 puncte procentuale mai puțin decât anul acesta.

Cea mai mare creștere în structura de cheltuieli a coșului a fost înregistrată la capitolul locuință.  Cheltuielile pentru locuință au crescut cu +8.8% în septembrie 2020 față de septembrie 2019. Prin comparație, în 2019 creșterea cheltuielilor legate de locuință era de doar +2,3% față de septembrie 2018. Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7.278 lei pe lună, în creștere cu +4,7% față de anul trecut. În septembrie 2019, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru același tip de gospodărie era de 6.954 lei pe lună, iar în septembrie 2018 -de 6.762 lei, potrivit Institutului Național de Statistică.

De asemenea, creșteri mai mari decât anul precedent s-au înregistrat la capitolul cheltuieli pentru alimentație cu +5,5% mai mult în septembrie 2020 față de septembrie 2019 (comparativ cu+3,8% în septembrie 2019 față de septembrie 2018). Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 6.194 lei

pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4.597 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2.818 lei pe lună, potrivit INS.

Propunerea legislativă vizează ca valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă, în sumă de 3.000 lei să fie salariul minim brut pe economie garantat în plată.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă urmând să fie comunicat  în fiecare an până la 01 decembrie de către INS pentru a fi preluată în fundamentarea bugetului de stat pentru anul următor, urmând ca salariul minim brut pe țară în plată să fie stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale, nefiind la discreția Guvernului care nu este racordat la nevoile românilor și nu intervine pentru stabilirea veniturilor românilor la un nivel peste pragul de sărăcie care să le asigure un trai decent.

Considerăm că este un prim pas pentru ridicarea nivelului de trai al românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârșit care afectează traiul de zi cu zi al românilor.

In Romania orice tip de politică, fie că este de stânga sau de dreapta trebuie să înceapă după ce ne asigurăm că nu avem români cu venituri sub pragul de sărăcie, care, este și în viziunea Avocatului Poporului  valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă.

PENTRU INITIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION

2. DEPUTAT ACATRINEI DOREL GHEORGHE

3. DEPUTAT  PUSCASU LUCIAN FLORIN

Lege

privind modificarea și completarea art. 164 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent


Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 
I. Legea 53/2003-Codul Muncii, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Articolul 164  se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată lunar, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă singură.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent se stabilește anual de către Institutul Național de Statistică, se aprobă prin ordin al președintelui acestuia și este luat în calcul, în anul următor, pentru fundamentarea Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

 (2) Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent publicat de Institutul Național de Statistică (INS) până la data de 1 decembrie a fiecărui an, devine începând cu data de 01 ianuarie a anului următor, salariul minim brut pe țară în România.

(3) Coșul minim de consum publicat anual de Institutul Național de Statistică (INS) nu poate fi ajustat  în jos prin scoaterea vreunui indicator ori a diminuării cantităților și valorilor aferente fiecărei componente a coșului minim de consum pentru un trai decent așa cum este el stabilit prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară în plată la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(5) Toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la alin. (1).

(6) Angajatorul nu poate negocia şi stabili un salariu de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară.

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are încheiat la data aprobării prezentei legi un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022.

(9) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.

(10) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţă salariaţilor prin grija angajatorului.

(11) Începând cu data adoptării prezentei legi se stabilește salariul minim brut pe țară la 3.000 lei.

(12) Diferența dintre valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată la data adoptării prezentei legi și salariul minim brut pe țară stabilit în conformitate cu dispozițiile prezentei legi se suportă de la Bugetul de Stat prin impozitarea părții necontributive a pensiilor speciale.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR plângere la Parchetul General Klaus Iohannis
În AUR vii să dai, nu să iei. Este sloganul nostru încă din momentul în care mișcarea AUR de redeșteptare națională a apărut în spațiul politic românesc. De 4 ani de zile am rezistat în fața tuturor încercărilor făcute de diverse grupuri de interese de a […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a dat startul vineri, 1 martie, campaniei de strângere de semnături pentru susținerea candidaților pentru Alegerile Europarlamentare. Dis de dimineață, încă de la ora 8:00, ora României, și 7:00 la Bruxelles, chiar în fața Parlamentului European, primii români au semnat pe […]
alegeri comasate
Odată cu comasarea total neconstituțională, coaliția a decis ca alegerile prezidențiale să aibă loc în luna septembrie, nu în noiembrie așa cum prevede legea în vigoare. Iar Kelemen Hunor, disperat să revină la guvernare, face jocurile partidului unic PNL-PSD. La Camera Deputaților a ajuns un proiect […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]