Acatrinei Dorel, Pușcașu Lucian și Mircea Dăneasă – Propunerea legislativă pentru modificarea art. 91 din Legea nr. 127/ 2019 privind sistemul public de pensii.

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru modificarea art. 91 din Legea nr. 127/ 2019 privind sistemul public de pensii”, spre dezbatere și adoptare.       

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

PENTRU INIȚIATORI:

 1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION          
 2. SENATOR: CLAUDIU RICHARD TARZIU           
 3. DEPUTAT: DOREL – GHEORGHE ACATRINEI    
 4. DEPUTAT: LUCIAN – FLORIN PUSCASU           
 5. SENATOR: MIRCEA DANEASA                                 

EXPUNERE DE MOTIVE:

Principiul 15 al Pilonului european al drepturilor sociale, document al Comisiei Europene din data de 16 noiembrie 2017 afirmă că: Pensionarii au dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plătite și care să le asigure un venit adecvat. (…) Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă.” Acest principiu trebuie pus în practică de România, prin planul de acțiune ce trebuie aplicat până în anul 2030.

Considerăm că termenii de ”viață demnă” și ”venit adecvat” se circumscriu noțiunii de coș minim de consum pentru un trai decent, care reprezintă pragul sărăciei în România, conform indicatorilor precizați în anexa 1 a OUG nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar, cu modificările și completările ulterioare.

In prezent, când se suprapune o criză a energiei și combustibilior cu războiul ruso-ucrainean și se anunță o gravă criză alimentară, decidenții din țara noastră trebuie să se preocupe ca nici un român să nu moară de foame și să poată trăi la nivel decent peste limita de supraviețuire. În această situație singurul barometru real pe care îl avem, este coșul minim de consum pentru un trai decent, ce trebuie calculat de Institutul National de Statistică, fapt care întîrzie nejustificat de mult din culpa autorităților.

Ridicarea nivelului de trai al românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârșit reprezintă STAREA DE URGENTA  a zilelor noastre. In Romania, orice tip de politică, fie că este de stânga sau de dreapta trebuie să înceapă după ce ne asigurăm că nu avem români sub pragul de sărăcie ca nivel minim de subzistență într-o Românie membră a Uniunii Europene.

Avocatul Poporului precizează că trebuie să existe o corelație în legătură cu pragul de sărăcie în România, în sensul că, statul are obligația să ia măsuri ca nici un român, fie că este salariat fie că este pensionar să nu trăiască sub pragul de sărăcie care este coșul minim de consum pentru un trai decent.

          Avocatului Poporului în raportul lansat în data de 26 ianuarie 2022, trage un semnal de alarmă și fundamentează faptul că salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată este în prezent de 2.550 lei pentru anul 2022, bani care sunt insuficienți, având în vedere că valoarea coșului minim de consum pentru o persoană adultă, singură este de 2.708 lei.

Potrivit raportului reiese estimarea coșului minim de consum pentru un trai decent, pentru luna septembrie 2021, astfel:  
(1)pentru o persoană adultă singura: 2.708 lei pe lună,
(2)pentru o familie de doi adulți fără copii: 4.417 lei pe lună,
(3)pentru o familie de doi adulți și un copil: 5.993 lei pe lună,
(4)pentru o familie de doi adulți și doi copii: 7.234 lei pe lună.
Avocatul Poporului, în raportul său, face trimitere la una din inițiativele AUR aflate la Camera Deputaților.
Astfel, se arată că în dezbatere parlamentara se află propunerea legislativa privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2000, cu modificările și completările ulterioare, referitor la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în România.
Prin această propunere legislativă înregistrată la Senat sub nr. L 462/2021 se reglementează valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent să se stabilească de către Institutul Național de Statistică și să se aprobe prin ordin al Institutul National de Statistică (INS), până la data de 1 decembrie a fiecărui an, pentru a fi luat în calcul la fundamentarea Legii Bugetului de Stat și Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de stat, în anul următor.

În septembrie 2019 creșterea valorii coșului minim de consum pentru un trai decent față de anul anterior, 2018, a fost de +2,8%, cu 1,9 puncte procentuale mai puțin decât anul acesta.

Cea mai mare creștere în structura de cheltuieli a coșului a fost înregistrată la capitolul locuință. Cheltuielile pentru locuință au crescut cu +8.8% în septembrie 2020 față de septembrie 2019.

Prin comparație, în 2019 creșterea cheltuielilor legate de locuință era de doar +2,3% față de septembrie 2018.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna Septembrie 2020 este de 7.278 lei pe lună, în creștere cu +4,7% față de anul trecut.

În septembrie 2019, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru același tip de gospodărie era de 6.954 lei pe lună, iar în septembrie 2018 -de 6.762 lei.

Schimbări preconizate

Prezenta propunere legislativă reglementează valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă, în sumă de  2818 lei să fie pensia minimă garantată în plată, care să fie implementată gradual în următorii 3 ani.

De asemenea, se instituie obligativitatea calculării coșului minim de consum pentru un trai decent până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru a fi luat în calcul la elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor. Considerăm că pensia minimă trebuie stabilită prin lege și nu trebuie lăsată la discreția Guvernului care nu este racordat la nevoile românilor și nu intervine pentru ca veniturilor românilor să fie corelate cu pragul de sărăcie care să le asigure un trai decent.

Sursa de finanțare pentru asigurarea sumelor necesare pentru aplicarea prezentei propuneri legislative constituie impozitarea drastică a părții necontributive a pensiilor speciale precum și eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare.

Guvernul, îndeplinindu-și obligația legală de a transmite punctul său de vedere către Parlament, urmează să facă calculele necesare privind sumele ce rezultă din impozitarea drastică a părții necontributive din pensiile speciale, din eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare, din raționalizarea achiziției voluptorii de bunuri și servicii pentru aparatul bugetar dar și din alte surse identificate în scopul prioritizării obiectivului național: ”Nici un român sub pragul sărăciei care este coșul minim de consum.”

Prin propunerea legislativă se preconizează ridicarea nivelului de trai al românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârșit care reprezintă STAREA DE URGENTA  a zilelor noastre.

In România, orice tip de politică, fie că este de stînga sau de dreapta, trebuie să înceapă după ce ne asigurăm că nu avem români sub pragul de sărăcie ca nivel minim de subzistență într-o Românie membră a Uniunii Europene.

Față de cele prezentate, a fost elaborată propunerea legislativă care modifică Legea nr. 127 din 2019 privind sistemul public de pensii cu privire la stabilirea pensiei minime, în mod gradual, la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent calculat conform anexei 1 din OUG nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar cu modificările și completările ulterioare, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să o aprobați.

PENTRU INIȚIATORI:

 1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION          
 • SENATOR: CLAUDIU RICHARD TARZIU           
 • DEPUTAT: DOREL – GHEORGHE ACATRINEI    
 • DEPUTAT: LUCIAN – FLORIN PUSCASU          
 • SENATOR: MIRCEA DANEASA                            

              Parlamentul României

Camera Deputaților                                                                         Senat

Lege pentru modificarea art. 91 din legea nr. 127/ 2019 privind sistemul public de pensii.


Parlamentul României adoptă prezenta lege

 
I. La articolul 91 din legea nr. 127 din 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 09 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1), (2), (4), (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 1. La articolul 91 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, se instituie pensia minimă.”

 • La articolul 91 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Pensia minimă se stabilește la nivelul valorii coșului minim de consum pentru un trai decent, calculat în conformitate cu Anexa 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind structura coșului minim de consum pentru un trai decent în România, cu modificările și completările ulterioare, și se introduce gradual până la data de 01.01.2025 astfel:

a) Începând cu data de 01.01.2023 pensia minimă va fi de 80% din valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, calculat de Institutul Național de Statistică și publicat prin Ordin până la data de 01.12.2022, care va fi pensia minimă pentru anul 2023.

b) Începând cu data de 01.01.2024 pensia minima va fi de 90% din valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, calculat de Institutul Național de Statistică și publicat prin Ordin până la data de 01.12.2023, care va fi pensia minimă pentru anul 2024.

c) Începând cu data de 01.01.2025 pensia minimă se stabilește la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent calculat de Institutul Național de Statistică și publicat prin Ordin până la data de 01.12.2024, care va fi pensia minimă începând cu anul 2025.”

 • La articolul 91 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

” În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una din categoriile de pensie prevăzute la art. 46 alin. (1), de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii, pensia minimă se acordă în situația în care suma cuantumurilor tuturor acestor venituri nu depășește cuantumul pensiei minime calculat conform alin. (2).”

 • La articolul 91 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

” Anual, până la data de 01 decembrie, Institutului Național de Statistică (INS) este obligat să calculeze și să publice prin Ordin, în Monitorul Oficial al României, Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, conform anexei 1 la Ordonanța de Urgență nr. 217/2000 privind structura coșului minim de consum pentru un trai decent în România, cu modificările și completările ulterioare.”

 • La articolul 91 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

”In cazul încălcării prevederilor alin. (5), mandatul președintelui Institutului Național de Statistică (INS) încetează de drept.”

 • La articolul 91 alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Sursa de finanțarea pentru plata pensiei minime se asigură prin impozitarea părții necontributive a pensiilor speciale și prin eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților                              Președintele Senatului

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Marcel Ciolacu a organizat astăzi o ședință de urgență la Guvern din cauza riscului de blackout. O întâlnire care, dacă nu ar fi fost politicile distructive din domeniul energetic ale PSD și PNL din ultimii 34 de ani, nu ar fi trebuit să aibă loc. Care […]
Claudiu Târziu Parlamentul European Ursula von der Leyen
Președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor și liderul europarlamentarilor AUR, Claudiu Târziu, a declarat, în contextul sesiunii plenare desfășurate la Strasbourg în cadrul căreia Ursula von der Leyen a fost aleasă cu 401 voturi din 707 valabil exprimate pentru conducerea Comisiei Europene, […]
Delegația AUR în Parlamentul European a votat astăzi împotriva desemnării Ursulei von der Leyen pentru încă un mandat de președinte al Comisiei Europene. În schimb, europarlamentarii PSD – PNL – USR – UDMR au susținut-o entuziaști și au ridicat mâna aprobator pentru continuarea tuturor politicilor de […]
Parlamentul European a votat în 17 iulie, cu o largă majoritate, rezoluția privind sprijinul continuu al Ucrainei. Europarlamentarii AUR, din rândurile cărora face parte și Gheorghe Piperea,  au votat CONTRA acestei rezoluții. Gheorghe Piperea explică ce trebuie să știe românii despre rezoluția privind sprijinul continuu al […]
AUR votat împotriva implicării militare a UE în Ucraina
Delegația AUR din Parlamentul European s-a poziționat împotriva unei rezoluții privind „necesitatea ca UE să sprijine Ucraina continuu”. Textul redactat de grupul Popularilor Europeni, din care fac parte atât partidul Ursulei von der Leyen, cât și PNL, propune aruncarea Europei în haos economic și aducerea frontului […]
Nu trădăm încrederea pe care ne-au acordat-o românii la alegerile europarlamentare! Astăzi, europarlamentarii AUR au votat împotriva realegerii Robertei Metsola în funcția de președinte al Parlamentului European! Nu putem să fim de acord cu politica dusă de doamna Metsola în ultimii ani, o politică ce a […]