Dumitru Viorel Focșa – Propunerea legislativă pentru reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” SA și a Complexului Energetic Oltenia și înființarea unei societăți comerciale de producere și distribuție a energiei electrice.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Propunerea legislativă pentru reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” SA și a Complexului Energetic Oltenia și înființarea unei societăți comerciale de producere și distribuție a energiei electrice ” spre dezbatere și adoptare.                                                                                                                                                           

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului și avizul Consiliului Legislativ.

Pentru Inițiatori:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU       

3. DEPUTAT: DUMITRU-VIOREL FOCŞA           

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative îl reprezintă aprobarea fuziunii dintre doi mari jucători de pe piața energetică națională respectiv, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” SA și Complexul Energetic Oltenia, societăți comerciale aflate în portofoliul statului român, prin intermediul Ministerului Energiei, în calitate de acționar majoritar.

Această intervenție legislativă, reprezintă unica soluție viabilă de depășire a deficitului energetic internațional care afectează și România, efectul generat de adoptarea propunerii ducând la apariția unei societăți comerciale care să dețină în patrimoniu multiple capacități de producere a energiei electrice și care să fie capabilă să asigure un cost de producție redus și, în consecință, un preț de comercializare accesibil.

Realizarea acestui demers de către statul român este unul constituțional și benefic domeniului energetic, în concordanță cu prevederile art.4 al Legii nr.123/2012, din cuprinsul căruia se distinge faptul că, strategia energetică națională definește obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu și lung și modalitățile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale și satisfacerii necesarului de energie și a unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț accesibil.

Astfel, prin fuziunea celor două societăți comerciale, România își consolidează statutul de stat independent din punct de vedere energetic, la nivel european și mai mult decât atât, ar urma să dețină o societate de producere a energiei electrice in sistem integrat, urmând astfel exemplul de succes al altor țări occidentale.

Societatea nou-înfiinţată va încuraja dezvoltarea concurenţei pe piaţa energiei din România, stabilind, astfel, standardele pentru ceilalţi participanţi pe piaţă.

Așadar, crearea unor competitori puternici în România va încuraja concurenţa, aceştia devenind un standard în ceea ce priveşte preţurile practicate şi serviciile prestate.

Nu putem omite faptul că, piaţa de energie din România necesită, în prezent, investiţii semnificative, atât în scopul modernizării activelor existente și adaptării acestora la condițiile de mediu impuse la nivel european, cât şi în scopul creării de noi capacități energetice şi noi instalaţii pentru activitatea de distribuţie.

Această necesitate subzistă și ca o consecință a managementului defectuos exercitat până în prezent acest domeniu, marea majoritate a societăților din domeniul energetic național fiind aduse în pragul falimentului, doar Hidroelectrica S.A. fiind capabilă să depășească procedura insolvenței.

 Facilităţile de producţie şi de distribuţie propuse pentru a fi integrate în noua societate comercială vor putea fi modernizate odată cu creșterea capitalului rezultat în urma fuziunii,  societatea nou-înfiinţată va putea contribui, în mod semnificativ, la îndeplinirea cerinţelor de investiţii în sectorul energetic românesc, în ceea ce priveşte noile active de producţie şi sursele de producere a energiei, inclusiv pentru respectarea obiectivelor de mediu asumate prin Tratatul de aderare.

Relativ la condițiile din Tratat, în ceea ce privește componenta de mediu, prin actualizarea și modernizarea centralelor pe bază de cărbune, vor fi limitate emisiile de CO2, impactul asupra mediului fiind unul limitat, prin reducerea poluării.

 Mai mult decât atât, prin includerea în cadrul acestei societăți a componentei hidroenergetice, precum și prin implementarea unor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, costul certificatelor de carbon necesar a fi achiziționate prin raportare la numărul de tone de CO2 generate de companie, va putea fi diminuat prin compensare.

Totodată, prin apariția noii entități juridice nu se vor realiza disponibilizări de personal, obligația statului român fiind aceea de a proteja atât cetățenii cât și proprietatea publică, urmând ca organigrama societății noi să cuprindă un număr corespunzător de posturi, în așa mod încât să acopere numărul total de salariați ai societăților supuse procesului de fuziune.

Raportat la preţurile energiei electrice practicate în relaţia cu consumatorii casnici, prin efectul generat de adoptarea prezentului proiect legislativ, se așteaptă o stabilizare a preţului energiei electrice furnizată acestui tip de consumator şi menţinerea lui la nivel relativ mai mic pe termen lung, prin creşterea productivităţii.

 Așadar, în urma apariției noii societăți, se va asigura o mai mare predictibilitate a prețului energiei la consumatorul final.

Din perspectiva beneficiilor generate prin fuziunea celor două companii, pot fi amintite cel puțin următoarele:

  1. Echilibrarea pieței de energie fuzionând cel mai ieftin cu cel mai scump producător de energie, asigurând astfel o competiție reală ce va avea ca afect imediat scăderea prețului energiei la consumatorul final;
  2. Optimizarea funcționării Hidroelectrica SA în perioade secetoase, tot mai frecvente în ultimii ani;
  3. Asigurarea unui proces de decarbonizare sustenabil și just;
  4. Asigurarea pe termen lung a securității și independenței energetice a României.

Singurul punct slab al acestei fuziuni în reprezintă probabila opoziție a acționarului minoritar al ambelor societăți.

Relevant este că România are un ușor avans din perspectiva ponderii energiei din surse regenerabile față de media Uniunii Europene. În aceleași timp, suntem în topul țărilor din UE din perspectiva dependenței de cărbune pentru generarea energiei electrice la un cost cu aproximativ 50% peste prețul mediu din piața de energie. Accelerarea tranziției către energie regenerabilă este un obiectiv economic necesar în contextul prețurilor CO2 actuale, al prețurilor tehnologiilor regenerabile, al fondurilor europene, dar și al unui mix energetic sustenabil.

În concluzie, stimați colegi parlamentari, vă solicităm respectuos să luați act de situația dificilă în care se află sectorul energetic din România, precum și costurile ridicate pe care consumatorii sunt obligați să le achite pentru utilizarea acestei resurse și împreună, să venim în sprijinul acestora, prin adoptarea prezentului proiect legislativ de aprobare a fuziunii dintre Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” SA și Complexul Energetic Oltenia.

Inițiatori:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU       

3. DEPUTAT: DUMITRU-VIOREL FOCŞA           

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

         SENAT                                                              CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE

pentru aprobarea reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” SA și a Complexului Energetic Oltenia și înființarea unei societăți comerciale de producere și distribuție a energiei electrice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.1 Prezenta lege aprobă reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale “Hidroelectrica” SA și a Complexului Energetic Oltenia, producători de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Energiei.

Art.2 

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României are obligația să adopte toate operaţiunile şi demersurile necesare pentru fuziunea prin absorbție a acestor societăţi şi constituirea unei noi societăţi comerciale pe acţiuni.

(2) Societatea comercială se va constitui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Societatea comercială va avea ca obiect principal de activitate producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice.

Art.3 În termen de 60 de zile de la data înregistrării în registrul comerţului a societăţii comerciale, se vor încheia protocoale de predare-preluare a activului şi pasivului preluat de la societăţile care au fuzionat.

Art.4 Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, bunurile proprietate publică a statului administrate sau utilizare cu orice titlu de societățile care se reorganizează, vor fi concesionate pe o perioadă de 49 de ani, societăţii comerciale rezultată în urma fuziunii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Președinte al Camerei Deputaților,             Președinte al Senatului,

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]