Posts on November 17, 2022

În urma expunerii domnului deputat AUR, Dan Tanasă, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, aceasta a emis un aviz negativ în privinţa Planului de acţiune pentru tineret în cadrul acţiunii externe […]
Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, condusă de deputatul AUR Dan Tanasă, a dat aviz negativ Planului de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru perioada 2022-2027, întrucât documentul […]
CĂTRE,                                       BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările […]