Vasile Nagy – declaraţie politică având ca subiect “Ariile naturale protejate ale României”

“Ariile naturale protejate ale României”

Ariile protejate reprezintă o soluţie eficientă şi ieftină pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice. Acestea joacă un rol extrem de important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon din atmosferă – 15%.

Ariile protejate sunt adevărate scuturi de apărare împotriva dezastrelor naturale, oferind spaţiu pentru scurgerea inundaţiilor, stabilizând solurile, evitând astfel alunecările de teren şi protejându-ne de ravagiile furtunilor.

România este ţara cu o mulţime de obiective turistice ce pot fi vizitate de turişti pentru a descoperi frumuseţile zonei.

În România există mai multe parcuri naţionale şi parcuri naturale ce sunt recunoscute prin lege ca arii protejate şi au ca scop protejarea elementelor naturale.

Categoriile de arii protejate desemnate în România de interes naţional cuprind Rezervaţiile Ştiinţifice, Parcurile Naţionale, Monumente ale Naturii, Rezervaţiile Naturale şi Parcurile Naturale.

Categoriile de arii protejate desemnate în România de interes comunitar cuprind Arii Speciale de Conservare, Situri de Importanţă Comunitară, Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.

Ariile speciale de protecţie avifaunistică sunt desemnate prin Hotărâre a Guvernului şi fac parte din reţeaua Europeană NATURA 2000.

Categoriile de arii protejate desemnate în România de interes internaţional cuprind Rezervaţii ale Biosferei (UNESCO), Zone umede de importanţă internaţională – situri RAMSAR, Situri naturale ale patrimoniului natural universal – UNESCO, Geoparcuri.

Pe măsură ce societatea umană se concentrează mai mult pe dezvoltarea economică, în goana după bunăstarea materială se pierde din vedere faptul că nu există dezvoltare fără resurse naturale. Se poate spune că în ariile protejate oamenii sunt “constrânşi” să-şi redefinească scara valorilor, punând la baza dezvoltării Natura cu resursele ei.

Treptat, toţi “factorii interesaţi”, adică toţi cei ce au interese de orice fel în zonele care au fost declarate arii protejate, trebuie să înţeleagă ce reprezintă acestea şi de ce este important să le acceptăm, chiar să ajutăm la menţinerea lor.

Ariile protejate sunt esenţiale în conservarea capitalului natural şi cultural, întrucât includ cele mai reprezentative şi semnificative zone din punctul de vedere al biodiversităţii, al valorilor naturale şi culturale asociate. Măsurile de management în aceste arii se elaborează şi se implementează astfel încât să se menţină sau chiar să se refacă, acolo unde este nevoie, ecosistemele naturale şi populaţiile de specii sălbatice, menţinându-se în acelaşi timp sau căutându-se soluţii pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Ariile protejate sunt adevărate “săli de clasă în aer liber”, în care oamenii pot fi educaţi cu privire la importanţa naturii şi necesitatea conservării şi a dezvoltării durabile.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]