Valentin-Rică Cioromelea – Interpelare – Taxă C.I., plata prin SMS, perfecționare soft

Adresată: Domnului Ministru Marian-Cătălin PREDOIU,  Ministerul Afacerilor Interne

De către:  Senator CIOROMELEA Valentin-Rică

Circumscripția electorală nr.38 Tulcea

Grupul parlamentar al  AUR

Ședința Senatului din data de: 21.06.2023

 

Obiectul interpelării: taxă C.I., plata prin SMS, perfecționare soft

Stimate domnule Ministru,

Având în vedere că

 – legislația în vigoare prevede și alte modalități stabilite de autoritatea publică locală pentru plata contravalorii cărții de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluționate de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și prevederea potrivit căreia contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date  se achită în numerar, la sediul D.E.P.A.B.D.,

vă prezint o problemă apărută în funcționarea sistemului implementat în prezent:

Urmare a unor sesizări din partea cetățenilor, vă solicit să analizați oportunitatea perfecționării serviciului oferit de instituția pe care o conduceți, respectiv de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, prin care este pusă la dispoziția cetățenilor posibilitatea de a plăti contravaloarea C.I. prin SMS.

 Astfel, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Serviciul Evidența Persoanei Galați, în cazul sesizării primite, și, similar, la nivel de țară, alte S.P.C.L.E.P.-uri, oferă opțiunea, pentru cetățenii care trebuie să preschimbe actul de identitate expirat sau la eliberarea cărții de identitate provizorii, a  plății taxei de emitere a cărții de identitate prin SMS.

Problema tehnică cu care se confruntă cetățenii, în prezent, la utilizarea acestui serviciu apare la prezentarea dovezii plății prin SMS la ghișeul funcționarului care prelucrează dosarul pentru emiterea noii cărți de identitate.

Așa cum se poate poate observa din imaginea anexată mai jos, soft-ul a fost proiectat să remită la solicitarea trimisă prin SMS de cetățean un mesaj de confirmare general,  incomplet, care nu include CNP-ul cetățeanului și nici un eventual număr de identificare pe care utilizatorul ar putea să îl prezinte la ghișeu ca probă a plății efectuate. I se cere, în schimb cetățeanului, nu SMS-ul primit, ci dovada SMS-ului trimis către sistem/  numărul 7530, pentru a verifica CNP-ul.  

Similar, de exemplu, textul SMS-ului primit de cetățean la plata taxei de peaj (tarif trecere pentru utilizarea podurilor între Fetești și Cernavodă) oferă elemente de identificare suficiente, soft-ul fiind cel care certifică/confirmă efectuarea plății pentru autovehiculul în cauză:

 “A fost emis peajul pt. 1 TRECERE pod Fetești seria xxxxxxxxxxx categoria 4, pentru vehiculul B54AJV în cazul plății taxei de peaj”.

Prin urmare, s-ar putea introduce un cod de cifre cu care cetățeanul să se prezinte la ghișeu, fără a mai fi necesară dovada, care este SMS-ul trimis. Sau cetățeanul ar putea prezenta SMS-ul cu CNP-ul inclus de soft, astfel încât soft-ul să fie cel care certifică confirmarea plății cu CNP-ul solicitantului.

 Simpla alocare a unui cod numeric unei plăți efectuate ar fi una dintre variantele posibile, dar, indiferent de varianta aleasă, scopul este eliminarea unei serii de neajunsuri cum este și imposibilitatea ca plata să fie efectuată de pe un alt dispozitiv mobil decât cel al solicitantului (din cauza lipsei temporare de credit pe abonamentul de telefonie mobilă sau cartela pre-pay etc.).

Astfel, vă solicit să luați măsurile care se impun în vederea uniformizării sistemului prin introducerea la nivelul tuturor S.P.C.L.E.P.-urilor a disponibilității acestui serviciu și de a ne comunica perspectiva de timp pentru realizarea acestor obiective.  

Vă rog ca răspunsul să fie formulat în scris și oral.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

  Adresată: Domnului Florin-Ionuț BARBU, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 16.06.2025 Obiectul întrebării: Situația industriei de morărit […]
Adresată:  Doamnei Raluca TURCAN, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 18.06.2024 Obiectul întrebării: Protejarea și recuperarea operelor lui Brâncuși de […]
Președintelui AUR, George Simion, i s-a restricționat astăzi accesul în incinta Parchetului General, acolo unde a mers pentru a depune o solicitare de restituire a telefonului mobil, confiscat în mod abuziv de procurori. „E o țară în care procurorii au voie să te ridice în mod […]
Toți cei șase europarlamentari AUR au aderat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). „Ne-au cântat prohodul, dar s-au înșelat! Europarlamentarii AUR vor activa în cadrul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), cel mai important grup conservator din Parlamentul European. Sper ca alături de celelalte guverne […]
  Adresată:  domnului Alexandru RAFILA, ministrul Sănătății De către: Senator Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorală: nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 18/06/2024 Obiectul interpelării: fără sprijin guvernamental în țară nu se mai produc medicamente inovative Stimate domnule ministru, România nu mai produce […]
  Adresată: Doamnei Luminiţa-Teodora ODOBESCU, Ministrul Afacerilor Externe De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 16.06.2025 Obiectul întrebării: Înființarea Institutului Cultural Român la Cernăuți […]