Scripnic Lilian și Dumitru-Viorel Focșa – Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 spre dezbatere și adoptare.                

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului, avizul Consiliului Economic și Social și avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE – NICOLAE SIMION            

SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU           

DEPUTAT: LILIAN SCRIPNIC                                     

DEPUTAT: DUMITRU – VIOREL FOCŞA              

EXPUNERE DE MOTIVE

          Prin intermediul prezentei propuneri legislative se intenționează modificarea actualului cadru legal privind soluționarea plângerilor formulate de către clienții finali împotriva facturilor la energie electrică sau gaze naturale, după caz.

          După cum știm, piața de furnizare a energiei electrice este complet liberalizată de la 1 ianuarie 2021, ceea ce înseamnă că prețul energiei electrice este stabilit pe criterii concurențiale.

 Piața concurențială de energie electrică (numită și piață liberă de energie electrică) le oferă consumatorilor posibilitatea de a-și alege furnizorul și oferta care răspund cel mai bine nevoilor lor, la un preț competitiv.

Aceasta a fost ideea promovată în spațiul public pentru a susține decizia statului român de a trece de la o piață reglementată la cea liberalizată de astăzi.

Mass-media, la unison, a sfătuit consumatorii să renunțe la contractele pe care le aveau înainte de această dată şi să caute, în piaţa liberă, oferte cu preţuri şi condiţii așa-zis mai bune.

Mai mult, odată cu această schimbare, persoane din conducerea Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energie – ANRE declarau, fără a cunoaște cu adevărat situația reală, faptul că energia va fi mai ieftină pe piaţa liberă decât pe cea de serviciu universal, astfel că oamenii ar trebui să încheie noi contracte pe piaţa liberă dacă vor preţuri mai mici.

          Reprezentanții Ministerului Energiei încurajau cetățenii să verifice site-ul ANRE, la comparatorul de prețuri și să aleagă oferta cea mai bună.

          Reprezentanții Consiliului Concurenţei, au arătat că este foarte important ca oamenii să încheie contracte pe piaţa concurenţială, fie cu actualul furnizor, fie cu altul, pentru a beneficia de condiţii mai avantajoase.

          Așadar, fără să cunoască sau să anticipeze adevăratul impact pe care îl va avea liberalizarea pieței energiei asupra cetățeanului român, autoritățile susțineau că, prin îndeplinirea acestei obligații stabilită de către Uniunea Europeană, dar de la care se putea deroga motivat, avea să creeze un sistem în care furnizorii de energie electrică vor concura în a oferi prețuri reduse de vânzare pentru a atrage cât mai mulți clienți.

          Realitatea a dovedit însă că toate aceste beneficii de fapt nu există, ceea ce a rezultat după conformarea în grabă a României la unele exigențe comunitare, a dus la creșterea prețurilor la energie electrică și la gaze naturale la cote istorice, afectat fiind, evident, consumatorul final.

          Îngrijorător este și faptul că rata inflației este în continuă creștere, iar impactul afectează în principal cetățeanul, el este cel care pentru a supraviețui, din venituri destul de mici, trebuie să achite acum mai mulți bani pentru a acoperi costurile pentru utilități, alimente și cele necesare unui trai decent, la nivelul anului 2022.

          Revenind la obiectul de reglementare al prezentei, conform unui comunicat de presă emis de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC în data 19.01.2022, putem observa faptul că această liberalizare nu a făcut nimic altceva decât să confere puteri sporite operatorilor economici, în dauna consumatorilor.

          Concluzia de mai sus poate fi trasă analizând următoarele mențiuni cuprinse în comunicatul ANPC, din care cităm după cum urmează:

Comandamentul pentru Energie – structură special creată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) verifică modul în care unele companii furnizoare de energie electrică și gaze naturale au respectat legislația în vigoare și drepturile consumatorilor persoane fizice, dar și felul în care acestea au reacționat, ca urmare a controalelor ANPC întreprinse.

Până în acest moment, comisarii ANPC au finalizat 94 de acțiuni de control, în întreaga țară, alte 100 aflându-se în curs de derulare.

Până la această oră, cu titlu de exemplu, la operatorul economic Electrica Furnizare, prin procesul verbal de constatare a contravenției, s-au stornat 2.232.224 de facturi la care nu se cuprinseseră conceptele de compensare/plafonare de la 1.11.2021, urmând a se emite un număr egal, în oglindă de facturi calculate conform normelor legale în vigoare.

Dintre cele mai importante abateri constatate de către comisarii ANPC:

nu a fost aplicată plafonarea și compensarea prețurilor conform OUG118/2021 începând cu  01.11.2021;

tabelul privind consumul energie electrică, de pe site-ul companiei nu cuprinde consumul zilnic de referință, inclusiv marja de 10%;

nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenților de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică și gaze naturale, punând consumatorii în situația de a nu cunoaște statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile;

contractele emise nu conțin prețul serviciilor din prețul gazului, doar prețul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate;

practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.”

          Din comunicatul de mai sus, distingem și faptul că pentru aceste erori, societățile respective au fost sancționate cu infima sumă de 645.000 lei, sumă care în mod evident nu are puterea de a determina o modificare a comportamentului manifestat de către acești operatori economici.

          Este bine-cunoscut că, în marea lor majoritate, sancțiunile contravenționale aplicate de către autorități ajung să formeze obiectul unui litigiu și astfel, achitarea cuantumului amenzii, dacă se mai impune, poate fi amânat până la pronunțarea unei hotărâri definitive de instanța de judecată legal învestită.

          Prin raportare la situația cetățeanului român, este îngrijorător faptul că acesta, odată devenit client al unui furnizor de energie electrică sau de gaze naturale, după ce este obligat să încheie un contract tip, care conține clauze ce nu pot fi modificate, în cazul în care consideră că factura emisă în baza contractului este una eronată, nu este sprijinit de către statul român sau de către instituția de reglementare în domeniu.

Din contră, acesta este obligat conform legislației actuale să se adreseze furnizorului, decizia privind corectitudinea facturii fiind lăsată complet la latitudinea acestuia, chiar și în situația constatată de către ANPC, expusă anterior, din care putem evidenția în primul rând nerespectarea termenului de răspuns.

          Într-o astfel de situație, considerăm că se impune remedierea acestei erori legislative, prin atribuirea competenței exclusive de soluționare a plângerilor formulate de către clienții finali, autorității de reglementare în domeniu, respectiv ANRE, pentru ca aceștia să fie protejați în fața practicilor abuzive ale furnizorilor de energie electrică și gaze naturale.

          Așadar, pornind de la prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei cu modificările și completările ulterioare, din cuprinsul cărora observăm faptul că această instituție publică are ca obiectiv protecția consumatorului, prin asigurarea unei piețe concurențiale eficiente, prin sprijinirea clienților vulnerabili, prin impunerea unor standarde de calitate a serviciilor publice din sectorul energiei electrice și gazelor naturale, prin facilitarea accesului clienților finali la datele proprii de consum necesare în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, precum și prin informarea cât mai corectă și completă a consumatorilor.

          Dar și pentru că, printre atribuțiile principale ale acestei instituții, identificăm că exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice și termice a reglementărilor emise, a obligațiilor prevăzute de legislația națională și de legislația Uniunii Europene în domeniu, a sistemului de prețuri și tarife în vigoare și aplică sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul nerespectării acestora.

          Considerăm a fi obligatoriu ca statul român să-și asume responsabilitatea față de cetățeni și să adopte un act normativ care să pună în sarcina instituției competente în domeniu, obligația de a soluționa contestațiile formulate de către consumatori, fără a mai fi necesar ca aceștia să apeleze la bunăvoința furnizorului pentru soluționarea diverselor petiții, anterior sesizării ANRE, așa cum se întâmplă în prezent.

          În susținerea acestei propuneri legislative, raportat la abuzurile la care sunt supuși cetățenii români, putem aminti cu titlu de exemplu, faptul că un pensionar în vârstă de 70 de ani a primit la începutul anului 2022 o factură la gaze naturale cu un consum de 146.525,153 MWH, de la un index de 1.251 mc, înregistrați la ultima citire a contorului, la un index de 13.626.428 mc, chiar dacă singurii consumatori de gaz erau aragazul și centrala folosită doar pentru încălzitul apei, locuința fiind încălzită cu sobe cu lemne. Suma de plată aferentă acestui consum a fost de 33.575.711,32 lei.

          Aceleași situații pot fi întâlnite și în cazul facturilor la energie electrică și este important de reținut faptul că în categoria consumatorilor nu se găsesc doar cetățenii români ci și unitățile de învățământ, spitalele, fabricile, etc. și care în mod evident vor avea mari dificultăți în a-și desfășura programul, în lipsa protecției statului român.

          În concluzie, ținând cont de situația cu care se confruntă cetățenii români urmare a liberalizării pieței de energie electrică, de erorile și abuzurile furnizorilor care afectează direct clienții finali, precum și de nivelul indicilor prețurilor de consum, înaintăm spre adoptare prezenta propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, prin intermediul căreia, competența exclusivă de soluționare a plângerilor formulate împotriva facturilor la energie electrică și gaze naturale va fi a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE – NICOLAE SIMION           

SENATOR: CLAUDIU-RICHARD TÂRZIU           

DEPUTAT: LILIAN SCRIPNIC                                      

DEPUTAT: DUMITRU – VIOREL FOCŞA            

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                            Senat

LEGE pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

          1. La articolul 7^2, alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Dacă plângerea privește activitatea unui prestator de servicii/de activități, competența de soluționare aparține exclusiv ANRE. Pentru a facilita procesul de soluționare, plângerea adresată ANRE de către reclamant va cuprinde în mod obligatoriu, informații privind denumirea prestatorului de servicii/activități, motivele pe care se întemeiază plângerea, precum și factura emisă în temeiul contractului de furnizare sau, după caz, înscrisul emis în baza acestuia de către prestator, care aduce atingere drepturilor reclamantului. Plângerea se soluționează în termen de 10 zile de la înregistrare. ”

2. La articolul 7^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

          „(21) Pe toată perioada soluționării plângerii prevăzută la alin.2, se suspendă obligația de plată a soldului datorat în baza facturii care face obiectul plângerii.”

          3. La articolul 102^2, alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

          „(2) Dacă plângerea privește activitatea unui prestator de servicii/de activități, competența de soluționare aparține exclusiv ANRE. Pentru a facilita procesul de soluționare, plângerea adresată ANRE de către reclamant va

cuprinde în mod obligatoriu, informații privind denumirea prestatorului de servicii/activități, motivele pe care se întemeiază plângerea, precum și factura emisă în temeiul contractului de furnizare sau, după caz, înscrisul emis în baza acestuia de către prestator, care aduce atingere drepturilor reclamantului. Plângerea se soluționează în termen de 10 zile de la înregistrare. ”

          4. La articolul 102^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

          „(21) Pe toată perioada soluționării plângerii prevăzută la alin.2, se suspendă obligația de plată a soldului datorat în baza facturii care face obiectul plângerii.”

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. III – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, aprobă regulamentul cadru de soluționare a plângerilor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]