Ringo Dămureanu – întrebare parlamentară către Ministerul Afacerilor Externe – Stadiul soluționării cererii de cetățenie a domnului Enea Kereci.

Către: Domnul Bogdan Aurescu

          Ministrul Afacerilor Externe

De la: Ringo Dămureanu

          Deputat ales în Circumscripția Nr. 17, Dolj

          Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate

Obiectul întrebării: Stadiul soluționării cererii de cetățenie a domnului Enea Kereci

          Doamnă Președinte,

          În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

          Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni.

          În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

          Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de pretutindeni.

          În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Albania cu privire la problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și Ambasada de la Tirana, cu ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România.

          Domnul Kereci Enea este etnic român din Albania (aromân), cetățean albanez, născut la data de 03.08.1978.

          Acesta este vorbitor de limbă română în dialect, dar și de limbă română literară, fiind absolvent de liceu și de facultate în România, dar și proprietarul și administratorul Agenției de Turism ”Romania Travel” din Tirana, Albania și autor al unui Ghid turistic în Albania pentru turiștii români.

          Petentul a arătat că nu este interesat să emigreze în România, UE sau în alte state, însă cetățenia română îi este imperios și rapid necesară pentru dezvoltarea afacerii în turism între România și Albania, prin deschiderea unui card de tip ”Revolut”.

          În audiența pe care i-am acordat-o în Albania, la data de 23 septembrie 2021, în localitatea Selenița (Selenice), cu ocazia deschiderii primei școli românești din această Țară, eveniment la care petentul a participat împreună cu membri ai familiei sale, acesta a susținut că încă din luna martie 2018 a depus cererea pentru acordarea cetățeniei române, primind număr de dosar ANC încă din anul 2018, însă nu a primit niciun răspuns până în prezent.

          În urma adresei Biroului nostru parlamentar nr. 304/28.09.2021, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ne-a comunicat la data de 05.11.2021, că, deși a solicitat Ministerului Afacerilor Externe să se pronunțe dacă activitatea petentului, în sensul cerut de legiuitor, justifică sau nu acordarea cetățeniei române, nu a primit răspuns.

          De la acea dată însă, nu mai are nicio informație legată de cele două dosare.

          După aproape 4 ani de la depunerea cererii pentru obținerea cetățeniei Țării Mame, petentul apreciază în mod justificat că ar trebui să i se răspundă care este motivul pentru care Ministerul Afacerilor Externe din Țara Mamă amână nejustificat avizarea cererii sale.

          Vă rugăm să ne răspundeți:

1. dacă s-a emis până în prezent și ați transmis către Autoritatea Națională pentru Cetățenie punctul de vedere MAE – Ambasada de la Tirana, secția consulară – pentru cererea formulată de domnul Enea Kereci și dacă acesta este pozitiv;

2. în caz contrar, de cât timp se află în așteptare și care este motivul întârzierii.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]