Ringo Dămureanu – întrebare parlamentară către Ministerul Afacerilor Externe – Situația cererii domnului Bushi Elton, etnic român din Albania, de acordare a cetățeniei române.

Către: Domnul Bogdan Aurescu

          Ministrul Afacerilor Externe

De la: Ringo Dămureanu

          Deputat ales în Circumscripția Nr. 17, Dolj

          Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate

Obiectul întrebării:

          Situația cererii domnului BUSHI Elton, etnic român din Albania, de acordare a cetățeniei române.

          Domnule Ministru,

          În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

          Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni.

          În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

          Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: aromâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de pretutindeni.

          În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Albania cu privire la problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România.

          Domnul BUSHI Elton este etnic român din Albania (aromân), cetățean albanez, născut la data de 23.02.1987.

          Acesta este vorbitor de limbă română, fiind absolvent de an pregătitor de limba română în perioada 2006-2007, licențiat în anul 2011 în științe economice al Facultății de Relații economice internaționale în cadrul Academiei de Științe Economice din București, cu diplomă de Master în anul 2012 al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu permise de ședere în România pe toată această perioadă.

          Petentul a arătat că nu este interesat să emigreze în România, UE sau în alte state.

          În audiența on-line pe care i-am acordat-o la data de 23 octombrie 2021, acesta a susținut că la data de 1 aprilie 2021, în baza articolului 8 indice 1 din Legea cetățeniei române, a depus pe cale electronică cererea pentru acordarea cetățeniei române, pe adresa: econsulat.ro, primind codul de cerere PE7343690.

          Petentul a apreciat că documentele depuse o dată cu cererea principală sunt suficiente și relevante spre a dovedi contribuția sa la protejarea și promovarea științei, culturii, civilizației și spiritualității românești.

          A menționat însă că după acest moment nu s-a mai întâmplat absolut nimic, nu a mai primit nicio altă notificare și nu a primit număr de dosar de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), nu a primit niciun răspuns favorabil.

          Ca urmare a audienței, biroul nostru parlamentar a emis adresa nr. 319/29.10.2021, către Ministerul Afacerilor Externe, d-lui ministru Bogdan Aurescu.

Adresa nu a primit răspuns.

            Vă rugăm să ne răspundeți:

  1. care este motivul pentru care nu s-a răspuns adresei nr. 319/29.10.2021
  2.  care este situația acestei cereri, dacă instituția dumneavoastră a identificat-o sau nu în sistemul electronic econsulat.ro și care este stadiul soluționării acesteia.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]