Ringo Dămureanu – întrebare parlamentară către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie – Situația cererii domnului Darjan Karabasevic, etnic român din Serbia, de acordare a cetățeniei române.

Către: Doamna Gabriela LENGHEL

          PREȘEDINTE – Secretar de Stat – Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

De la: Ringo Dămureanu

          Deputat ales în Circumscripția Nr. 17, Dolj

          Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate

Obiectul întrebării:

          Situația cererii domnului Darjan Karabasevic, etnic român din Serbia,

          de acordare a cetățeniei române

          Stimată Doamnă,

          În temeiul Art. 69 din Constituția României, cu privire la Mandatul reprezentativ, în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.

          Potrivit Legii nr. 96/2006, rep., privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputaţii şi senatorii sunt reprezentanţi aleşi ai poporului român, prin care acesta îşi exercită suveranitatea, iar în exercitarea mandatului deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului, având îndatorirea de a acţiona în interesul întregii naţiuni.

          În temeiul Art. 7 din Constituție, România sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

          Prin Legea nr. 299/2007, rep., privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modif. și compl. ult., persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoane de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi, precum: rumâni, valahi, vlahi, vlasi etc. şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus, sunt denumite români de pretutindeni.

          În procedura audienței parlamentare, am fost sesizați de mai mulți etnici români din Valea Timocului cu privire la problemele pe care le-au întâmpinat în perioada ultimilor ani la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC), cu ocazia solicitării de a li se acorda cetățenia Țării Mame, România.

          Prin adresa nr. 287 din 13 August 2021 emisă de Biroul parlamentar Deputat Ringo Dămureanu, la care în mod nejustificat și impardonabil pentru Dvs., ca instituție, nu ați răspuns în termen legal și nici până la data prezentei, nici nouă și nici direct petentului,

          v-am adus la cunoștință situația domnului Prof. Dr. Darjan Karabašević (al lui Cărăbaș), etnic român din Valea Timocului, Serbia, Doctor în științe – Neutrosofie, cadru didactic universitar la Universitatea din Novi Sad (Serbia), care a arătat că nu vrea să părăsească țara natală, Serbia, însă dorește să fie recunoscut ca ROMÂN.

          Acesta a deplâns faptul că a depus la Consulatul general al României de la Zajecar cererea (dosarul) pentru dobândirea cetățeniei române pe data de 23 Aprilie 2018, iar ulterior a fost informat, printr-un email primit de la ANC București, că solicitarea sa a fost înregistrată la ANC abia în anul 2021, cu nr. de Dosar 339/A/2021. Petentul a deplâns faptul că solicitarea sa a întârziat nejustificat peste 3 ani.

          Acesta ne-a pus la dispoziție următoarele documente cu care la vremea respectivă a demonstrat că a contribuit și contribuie în mod deosebit la protejarea și promovarea științei, culturii, civilizației și spiritualității românești, pe care le-am atașat adresei mai sus menționate, la care nu ne-ați răspuns până în present, și pe care acesta susține că le-a depus o dată cu solicitarea de acordare a cetățeniei române:

1.       INVITAȚIA din data de 31.07.2006, emisă de ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ a României și semnată personal de Președintele României de la vremea respectivă, adresată domnului Darjan Karabasevic, prin care a fost invitat la Școala de Vară a tinerilor români de pretutindeni, cu tema ”Comunități românești și identitate europeană”, în perioada 14 – 27 august 2006, în tabăra Eforie Sud, județul Constanța.

2.       DIPLOMA din august 2006, emisă de ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ a României și semnată personal de Președintele României pe numele domnului Darjan Karabasevic, pentru participarea la Școala de Vară menționată la punctul anterior.

3.       INVITAȚIA pentru Ziua Națională a României, emisă de Consulul general al României la Zajecar pe numele domnului Darjan Karabasevic la data de 30.11.2015.

4.       ADEVERINȚA din 18.08.2016 emisă de Protopopiatul Ortodox Român al Daciei Ripensis, aparținând Bisericii Ortodoxe Române – Episcopia Dacia Felix, semnat de pr. Ștefan Șarampoi, secretarul Protopopiatului, prin care se arată contribuția domnului Darjan Karabasevic la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești.

5.       DIPLOMA de Membru de Onoare emisă la data de 14 ianuarie 2017 de Asociația Internațională a Științelor Neutrosofice, SUA, pentru domnul Darjan Karabasevic, semnată de Președintele Universității din New Mexico, Prof. Dr. Florentin Smarandache.

6.       ADEVERINȚA din 20.03.2018 emisă de Partidul Neamului Românesc din Serbia (Vlaska Narodna Stranka), semnat de Dr. Predrag Balasevic, Președintele partidului, care include un RAPORT privind contribuția domnului Darjan Karabasevic la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești.

8.       ADEVERINȚA din 20.03.2018 emisă de Asociația pentru Cultura Românilor-Vlahilor din Serbia ”Ariadnae Filum”, semnat de dl. Zavișa Jurj, Președintele asociației, prin care se descrie pe larg contribuția domnului Darjan Karabasevic la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești.

9.       RECOMANDAREA din 22.04.2018 emisă de Prof. Dr. Florentin Smarandache, PhD, Postdoc, de la Universitatea din New Mexico, SUA, Departamentul Matematici, care arată contribuția deosebită a domnului Darjan Karabasevic la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești și a științei românești în străinătate.

          Aceste dovezi sunt apreciate a fi de natură să determine o reacție mai rapidă a autorităților românești, nicidecum o atitudine de sfidare la adresa românilor care își afirmă identitatea românească în comunitatea istorică din care fac parte.

          În ultima audiență parlamentară pe care i-am acordat-o, domnul Darjan Karabasevic ne-a adus la cunoștință că pe data de 12.08.2021 a fost emisă de către Autoritatea Națională pentru Cetățenie adresa nr. 35704 / 12.08.2021, atașată adresei mai sus referite, prin care, în vederea ”soluționării cu celeritate” a cererii sale de dobândire a cetățeniei române, i se cere să ”completeze dosarul” cu documente relevante din care să reiasă faptul că a contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești, în original sau în copie legalizată, însoțite de traducere legalizată, după caz.

          Din conținutul adresei mai sus amintite, petentul a arătat că nu a înțeles, și de aceea solicită să i se precizeze, inclusive prin răspuns la prezenta:

1.  Care este motivul pentru care nu ați răspuns în termen legal la adresa nr. 287 din 13 August 2021 emisă de Biroul parlamentar Deputat Ringo Dămureanu ?

2. Dacă ați primit sau nu, o dată cu cererea principală și documentele pe care petentul Darjan Karabasevic susține că vi le-a depus în original la vremea respectivă și pe care vi le-a înaintat din nou, în copie / scanate ?

3. Dacă documentele menționate la pct. 2 sunt sau nu suficiente și relevante spre a dovedi contribuția domnului Prof. Dr. Darjan Karabasevic la protejarea și promovarea științei, culturii, civilizației și spiritualității românești.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Ministerul transporturilor și infrastructurii, domnului Ministru Sorin-Mihai GRINDEANU De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR aleși în circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Demararea procedurii de transferare a 15 spitale și a 20 de policlinici din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a autorităților […]
Către: Ministerul Sănătății, domnului Ministru, prof. univ. Dr. Alexandru RAFILA De la: Mihail ALBIŞTEANU, Cristian-Daniel IVĂNUŢĂ, deputați AUR, circumscripția electorală nr. 24 Iași Subiectul întrebării: Necesitatea construirii Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară în județul Iași Stimate domnule Ministru, Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară din județul Iași, […]
George Simion, președintele AUR, a solicitat conducerii comisiei de anchetă cu privire la achizițiile din timpul pandemiei să demareze lucrările acesteia în cel mai scurt timp, astfel încât cei responsabili să vină să ofere explicații în fața parlamentarilor cu privire la achizițiile din pandemie. „Tragem un […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că una dintre prioritățile legislative pentru prima sesiune a Parlamentului în 2023 vizează reducerea taxării muncii. În acest sens, AUR va iniția un proiect de lege care va modifica impozitarea muncii. „Nu mai […]
Către: Ministerul Sportului Domnului Răzvan BURLEANU, Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal De la: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureş Subiectul întrebării: Incidente la meciul de fotbal SEPSI – „U” CRAIOVA 1948 Stimate domnule Președinte, Chiar dacă seamănă identic cu sute de alte manifestări condamnabile, […]
Către: Domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul Guvernului României   De la: Doamna Raisa ENACHI, Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 39 Vaslui Subiectul întrebării: Verificările la domiciliu. Românii rămân fără carte de identitate? Se anulează cartea de identitate? Stimate Domnule Prim-ministru, Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe data de […]