Raisa Enachi – „Lege pentru modificarea art. 154, litera e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 154, litera e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” spre dezbatere și adoptare.                                                                                                                                                          

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative și informații privind implicațiile bugetare generate de aceasta – fișa financiară.

Conform prevederilor art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgență pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE-NICOLAE SIMION

DEPUTAT: RAISA ENACHI

DEPUTAT: Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ    

EXPUNERE DE MOTIVE

Este important să recunoaștem că, persoanele cu dezabilități au drepturi egale cu ceilalți membri ai societății și merită respect, incluziune și acces la oportunități.

Aceste drepturi includ, printre altele, accesul la educație, servicii medicale și de reabilitare, locuri de muncă adecvate și accesibile, transport și facilități publice accesibile, precum și participarea activă în viața comunității.

Este foarte important pentru persoanele cu deficiente locomotorii, persoane defavorizate de soartă să fie sprijinite în instruirea și pregătirea lor pentru a se putea descurca în viață și să fie cât mai puțin dependente de alte persoane.

În prezent, Codul Fiscal prevede la art. 154 lit. e) că persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Constituția României statuează la art. 50 „Protecţia persoanelor cu handicap” faptul că persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii.

În ceea ce privește domeniul ocupării forței de muncă, reglementarea dreptului persoanelor cu handicap grav sau accentuat de a beneficia de servicii și activități de pregătire pentru muncă, servicii de angajare asistată, precum și de alte tipuri de servicii, asigurarea stabilității locului de muncă protejat, care nu poate fi supus reorganizării, dreptul persoanelor cu dezabilități de a lucra mai puțin de 8 ore/zi, cu menținerea salariului pentru programul normal de lucru, au un impact major în ceea ce privește creșterea ocupării persoanelor cu handicap precum și asupra echilibrului între viaţa privată, familie şi viaţa profesională.

Prezenta propunere legislativă are ca scop alinierea legislației la principiul constituțional de protecție specială a persoanelor cu handicap, astfel încât aceste persoane să fie exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și pentru veniturile de natură salarială.

Totodată, prin modificările propuse se va genera un impact social semnificativ, determinat de atragerea unei forțe de muncă suplimentare în contextul în care în România există o criză a forței de muncă, dar și integrarea în muncă a persoanelor cu handicap grav sau accentuat mai facil.

Măsurile propuse duc la implicit la creșterea nivelului de trai al persoanelor cu dezabilități (aceste persoane au nevoi suplimentare față de o persoană sănătoasă).

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că prin Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dezabilități, care să asigure un „parcurs de trai independent” pentru majoritatea persoanelor cu dezabilități care sunt în prezent instituționalizate.

Aspecte privind impactul bugetar:

Conform datelor Autorităţii Naţionale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dezabilități din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la data de 31 decembrie 2022 numărul total de persoane cu dezabilități  a fost de 875.594 persoane.

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dezabilități, republicată, definește gradele de handicap după cum urmează: grav, accentuat, mediu şi uşor.  

Totodată la nivelul anului 2022,  numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 42,21% din total (faţă de 40,47% la 31 decembrie 2021), cele cu handicap accentuat 46,67% (faţă de 47,37% la 31 decembrie 2021), iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,12% (faţă de 12,16% la 31 decembrie 2021).

Menționăm faptul că persoanele cu dezabilități cu vârste cuprinse între 20 și 64 ani (persoane care pot fi angajate în câmpul muncii) reprezintă aproximativ 46% din totalul numărului persoanelor cu dezabilități, deci un număr de aproximativ 402.700 persoane.

Din informațiile furnizate de către ANAF, la nivelul lunii decembrie 2021, doar un număr de 35.213 persoane cu dezabilități erau angajate. Raportat la numărul de adulți cu dezabilități din care au fost excluși cei cu dezabilități grave, putem spune că rata de angajare a persoanelor cu dezabilități în România este de 7,3%, iar media europeană de angajare este în jur de 35-40%, ceea ce ne arată că în România este o rată foarte mică  privind incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dezabilități.

Urmarea acelor menționate anterior, putem afirma că impactul bugetar este subunitar și totodată este bine știut că aproximativ 40% din facilitățile fiscale se întorc la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite.

PENTRU INIȚIATORI:

DEPUTAT: GEORGE-NICOLAE SIMION

DEPUTAT: RAISA ENACHI

DEPUTAT: Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ        

LEGE pentru modificarea art. 154, litera e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Aricol unic – Litera e) a articolului 154 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR Chișinău candidații la alegerile europarlamentare
Alianța pentru Unirea Românilor și-a prezentat duminică, 21 aprilie, la Chișinău, în Republica Moldova, într-un eveniment inedit, o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare care se vor desfășura pe data de 9 iunie 2024. La evenimentul organizat la Chișinău, la care au participat peste 300 de […]
AUR mașini medici mediul rural
Alianța pentru Unirea Românilor pune la dispoziția medicilor de familie 40 de mașini pe care să le folosească pentru deplasările în teritoriu. Primele două mașini au fost deja redirecționate medicilor de familie din Mureș și Teleorman, în cadrul unui eveniment care a avut loc în fața […]
Regimul de la Kiev, prin intermediul serviciului său de spionaj militar HUR, se amestecă grosolan în treburile interne ale României, în campania electorală în curs. Totodată, Kievul urmărește și intimidarea românilor din Ucraina, precum și intimidarea Patriarhiei Române. Presa de la Kiev, citând ca sursă serviciul […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat sâmbătă, 20 aprilie, candidații pentru alegerile locale din județul Suceava. Evenimentul a avut loc în prezența președintelui AUR, George Simion. „Ne-au subjugat, ne-au vândut solul și subsolul, ne-au vândut suveranitatea, ne-au vândut independența, ne-au tăiat pădurile. Prin sate latră […]
Primarul PSD Gabriel Popescu din Glodeanu Siliștea își arată adevărata față: refuză accesul Caravanei Medicale AUR, punând politicul înaintea vieții oamenilor. Această acțiune cinică și egoistă demonstrează clar că primarul și partidul său sunt indiferenți la suferința și nevoile cetățenilor, preferând să se teamă de concurența […]
Împotriva Alianței pentru Unirea Românilor – AUR sunt folosite aceleași vechi metode securiste de dezinformare folosite la alegeri. Sistemul plasează atacurile mai întâi în rețeaua acoperiților din presa străină, cu scopul creșterii credibilității, după care aceste atacuri sunt preluate în țară, de mass-media controlată de Sistem. […]