Muncaciu Sorin și Lilian Scripnic – Lege privind interzicerea utilizării insectelor și viermilor în alimentația umană.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1)  din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege privind interzicerea utilizării insectelor și viermilor în alimentația umană” spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 113 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, solicită adoptarea propunerii legislative în procedură de urgență.

          De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

Pentru Inițiatori:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION               

2. SENATOR: CLAUDIU – RICHARD TÂRZIU              

3. DEPUTAT: LILIAN SCRIPNIC                                 

4. DEPUTAT: SORIN -TITUS MUNCACIU                  

EXPUNEREA DE MOTIVE

Din ce în ce mai mult – și într-o manieră din ce în ce mai agresivă – este impusă în atenția opiniei publice o temă care, la prima vedere, pare o glumă care inspiră dezgust sau chiar produsul unei forme de tulburare mintală – consumul de insecte, larve ș.a.m.d. de către populația umană. Pe cât de bizară și repulsivă, pe atât de adevărată, încurajarea și promovarea insistentă a unei asemenea „alimentații” au stârnit dezbateri aprinse atât în spațiul occidental, cât și, în ultimele săptămâni, la meridian românesc.   

Subiectul nu este nou. De mai bine de un deceniu încoace, organizații globaliste precum Forumul Economic Mondial promovează, prin intermediul unor anumiți factori de opinie, înlocuirea alimentației tradiționale cu o dietă care să conțină insecte și viermi. Ceea ce, pentru orice om rațional și cu mintea nezdruncinată, ar stârni o aversiune instinctivă, iată că, pentru „elita de la Davos” și progresiști, o asemenea idee este dezirabilă și chiar obligatorie.

Într-un mesaj video difuzat la începutul anului trecut, Forumul Economic Mondial a făcut apel ca societatea occidentală să adopte cât mai grabnic o „dietă bazată pe insecte”, susținând că a consuma larve și gândaci reprezintă „viitorul alimentației”.

În ultima perioadă am constatat o recrudescență a mesajelor prin care opiniei publice îi sunt inoculate „beneficiile” comercializării pe piața UE, ca gustări sau ca ingrediente, a acestor vietăți prezentate ca sursă alternativă de „hrană”. Principalele argumente pe care le invocă adepții „noii diete” pentru a încerca să convingă opinia publică sunt: gândacii „sunt bogați în proteine, fibre și minerale”, „sunt hrănitori și sănătoși”, „nu dăunează mediului înconjurător”; „sunt delicioși și consumați de milioane de oameni”. După o asemenea propagandă, gândacii par „alimentația ideală”, în „noua lume ideală”. 

Din punct de vedere normativ, promovarea asiduă a unei asemenea „diete” se bazează pe posibilitatea introducerii unor alimente noi destinate consumului uman în lista prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei, în baza prevederilor Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului,  ultima dintre aceste forme de propagandă fiind „Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/882 al Comisiei din 1 iunie 2021 de autorizare a introducerii pe piață a larvei desicate de Tenebrio molitor ca aliment nou în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei”.

Potrivit acestui din urmă Regulament, viermele galben uscat este „sigur” pentru a fi consumat, fiind inclus în „lista alimentelor noi autorizate a Uniunii”. Pe de altă parte, conform avizului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, consumul acestui vierme „poate cauza reacții alergice la persoanele care sunt alergice la crustacee și la acarieni”. În urma a două studii efectuate pe oameni, în cadrul cărora au fost înregistrate patru reacții alergice, Autoritatea a recomandat „efectuarea de cercetări suplimentare cu privire la alergenicitatea larvei”, respectiv etichetarea corespunzătoare a alimentelor care conțin această larvă. Așadar, deși provoacă alergii și sunt necesare verificări suplimentare, consumul acestui vierme este considerat „sigur” și promovat sistematic printr-o propagandă foarte abilă!

În noiembrie 2021, Comisia Europeană a anunțat introducerea pe piață a unei a doua insecte, Locusta migratoria. În mod previzibil, această lăcustă a fost autorizată și destinată comercializării umane ca gustare sau ingredient alimentar. Comisia Europeană și elitele progresiste nu pierd nicio ocazie pentru a promova „noua alimentație foarte nutritivă și sănătoasă, sursă alternativă de proteine care ar putea facilita trecerea la un sistem alimentar mai durabil”. 

În condițiile în care omenirea este supusă unei manipulări oribile, zeloase și din ce în ce mai agresive, pentru a normaliza utilizarea în alimentația umană a insectelor și larvelor, considerăm absolut necesară și de extremă urgență reglementarea interzicerii consumului insectelor și viermilor, atât ca alimente de sine stătătoare, cât și ca ingrediente. Prin această propunere legislativă, susținem interzicerea producerii, importului, publicității și comercializării acestora, respectiv interzicerea alocării de fonduri pentru a cerceta introducerea gândacilor în alimentația umană.  

Inițiatori:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION             

2. SENATOR: CLAUDIU – RICHARD TÂRZIU              

3. DEPUTAT: LILIAN SCRIPNIC                               

4. DEPUTAT: SORIN -TITUS MUNCACIU               

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI

         SENAT                                                              CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE privind interzicerea utilizării insectelor și viermilor în alimentația umană

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1

Pe teritoriul României este interzisă utilizarea insectelor și viermilor ca alimente de sine stătătoare sau ca ingrediente în alimente sau băuturi destinate consumului uman.

Art. 2

(1) În România sunt interzise producția, importul, publicitatea și comercializarea produselor prevăzute la art. 1.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), este permisă cultura insectelor și viermilor în vederea utilizării acestora în alte scopuri decât pentru consumul uman.

Art. 3

Este interzisă alocarea de fonduri pentru cercetarea insectelor și viermilor în vederea introducerii acestora în alimentația umană.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]