Adrian Axinia și Mircia Chelaru – Proiectul de Lege pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Proiectul de Lege pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război”, spre dezbatere și adoptare.           

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. DEPUTAT: MIRCIA CHELARU                        

3. DEPUTAT: ADRIAN-GEORGE AXINIA        

EXPUNERE DE MOTIVE

Respectarea mormintelor eroilor care și-au jertfit viața în timpul unor conflicte armate, indiferent de naționalitate și religie, protejarea locurilor de înhumare, conservarea și restaurarea acestora sunt obligații ale fiecărui stat care decurg din principiile și normele dreptului internațional umanitar, din acordurile interguvernamentale incidente domeniului, precum și din legislația națională în vigoare.

De-a lungul timpului s-a conturat o tendință constantă de distrugere și de proastă administrare a mormintelor de război, ceea ce face imperios necesară îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea administrării unitare și protejării corespunzătoare a acestora, precum și punerii în valoare a mormintelor eroilor căzuți în timpul conflictelor armate, grupate în cimitire de onoare.

În prezent, în România, regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război românești și străine este reglementat de Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare.

          Potrivit art. 2, alin. (2) din Legea nr. 379/2003, mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee, și aparțin, conform art. 8, alin. (1) din același act normativ, fie domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, ori sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

Propunerea legislativă pe care o prezentam, schimbă regimul juridic al mormintelor de război grupate în cimitire de onoare, doar în ceea ce privește stabilirea titularului dreptului de proprietate, precum și a titularului dreptului de administrare,  fiind considerate  bunuri de interes național care fac parte din domeniul public al statului, cu excepția celor aflate în domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale ori în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

Astfel, mormintele de război grupate în cimitire de onoare, aflate în domeniul privat al statului sau în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, trec în domeniul public al statului și se dau în administrare Ministerului Apărării Naționale, instituție cu rol determinant în cinstirea memoriei eroilor căzuți la datorie.

Predarea-primirea mormintelor de război grupate în cimitire de onoare se va realiza în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale doar a mormintelor de război grupate în cimitire de onoare nu va conduce la schimbarea obiectivului principal al armatei şi supraîncărcarea militarilor cu activităţi care reduc din timpul destinat instruirii şi capacităţilor de reacţie a unităţilor militare.

De asemenea, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va realiza un inventar centralizat al tuturor mormintelor de război situate pe teritoriul României, va evalua stadiul de conservare și întreținere a acestora și va face propuneri pentru protejarea și punerea lor în valoare.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. DEPUTAT: MIRCIA CHELARU                      

3. DEPUTAT: ADRIAN-GEORGE AXINIA         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război

    Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, mormintele de război grupate în cimitire de onoare, se declară bunuri de interes național.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, mormintele prevăzute la alin. (1) aflate în domeniul privat al statutului, precum și cele aflate în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, trec în domeniul public al statului și se dau în administrare Ministerului Apărării Naționale.

Art. 2 – Predarea-preluarea mormintelor de război prevăzute la art. 1 se realizează în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 3 – În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va realiza un inventar centralizat al tuturor mormintelor de război situate pe teritoriul României, va evalua stadiul de conservare și întreținere a acestora și va face propuneri pentru protejarea și punerea lor în valoare.

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

               Adresată de către domnul senator: Gheorghe Adrian CĂTANĂ Circumscripția electorala:  nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Sedința Senatului din data de: 29.03.2023 Titlul declarației: Petre Daea, un bufon care trebuie să plece acasă. 10 milioane Euro pentru o ţară întreagă, cea mai […]
Adresată:  Domnului Nicu MARCU, președinte al Autorității Naționale de Supraveghere Financiară De către: Senator Andrei BUSUIOC Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 29/03/2023 Obiectul întrebării: Acoperirea despăgubirilor de către firmele de asigurări în situația producerii unor cutremure majore. Stimate domnule […]
Adresată: Doamnei Ministru al Educației Naționale- Ligia Deca De către: Senator Rodica Boancă Circumscripția: nr. 23, Ialomița Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: cumulul sporului de doctorat cu cel de grad didactic în învățământul preuniversitar Stimată doamnă Ministru, […]
Adresată: Domnului Ministru al Sănătății, Alexandru Rafila De către: Senator Rodica Boancă Circumscripția: nr. 23, Ialomița Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: situația medicilor de familie la nivel național Stimate domnule Ministru Alexandru Rafila,                 La începutul săptămînii […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: Situația privind importul deșeurilor Stimate domnule Ministru, Gestionarea deșeurilor reprezintă o problemă majoră pentru mediul […]
Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 – Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 29.03.2023 Obiectul întrebării: Combaterea secetei și protejarea mediului în regiunea Valea Prutului Stimate domnule Ministru, În ultimii ani, […]