Adrian Axinia și Mircia Chelaru – Proiectul de Lege pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război.

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Proiectul de Lege pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război”, spre dezbatere și adoptare.           

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. DEPUTAT: MIRCIA CHELARU                        

3. DEPUTAT: ADRIAN-GEORGE AXINIA        

EXPUNERE DE MOTIVE

Respectarea mormintelor eroilor care și-au jertfit viața în timpul unor conflicte armate, indiferent de naționalitate și religie, protejarea locurilor de înhumare, conservarea și restaurarea acestora sunt obligații ale fiecărui stat care decurg din principiile și normele dreptului internațional umanitar, din acordurile interguvernamentale incidente domeniului, precum și din legislația națională în vigoare.

De-a lungul timpului s-a conturat o tendință constantă de distrugere și de proastă administrare a mormintelor de război, ceea ce face imperios necesară îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea administrării unitare și protejării corespunzătoare a acestora, precum și punerii în valoare a mormintelor eroilor căzuți în timpul conflictelor armate, grupate în cimitire de onoare.

În prezent, în România, regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război românești și străine este reglementat de Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare.

          Potrivit art. 2, alin. (2) din Legea nr. 379/2003, mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee, și aparțin, conform art. 8, alin. (1) din același act normativ, fie domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, ori sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

Propunerea legislativă pe care o prezentam, schimbă regimul juridic al mormintelor de război grupate în cimitire de onoare, doar în ceea ce privește stabilirea titularului dreptului de proprietate, precum și a titularului dreptului de administrare,  fiind considerate  bunuri de interes național care fac parte din domeniul public al statului, cu excepția celor aflate în domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale ori în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice.

Astfel, mormintele de război grupate în cimitire de onoare, aflate în domeniul privat al statului sau în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, trec în domeniul public al statului și se dau în administrare Ministerului Apărării Naționale, instituție cu rol determinant în cinstirea memoriei eroilor căzuți la datorie.

Predarea-primirea mormintelor de război grupate în cimitire de onoare se va realiza în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale doar a mormintelor de război grupate în cimitire de onoare nu va conduce la schimbarea obiectivului principal al armatei şi supraîncărcarea militarilor cu activităţi care reduc din timpul destinat instruirii şi capacităţilor de reacţie a unităţilor militare.

De asemenea, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va realiza un inventar centralizat al tuturor mormintelor de război situate pe teritoriul României, va evalua stadiul de conservare și întreținere a acestora și va face propuneri pentru protejarea și punerea lor în valoare.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT:  GEORGE – NICOLAE SIMION      

2. DEPUTAT: MIRCIA CHELARU                      

3. DEPUTAT: ADRIAN-GEORGE AXINIA         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

LEGE pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război

    Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1 – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, mormintele de război grupate în cimitire de onoare, se declară bunuri de interes național.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, mormintele prevăzute la alin. (1) aflate în domeniul privat al statutului, precum și cele aflate în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, trec în domeniul public al statului și se dau în administrare Ministerului Apărării Naționale.

Art. 2 – Predarea-preluarea mormintelor de război prevăzute la art. 1 se realizează în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 3 – În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor va realiza un inventar centralizat al tuturor mormintelor de război situate pe teritoriul României, va evalua stadiul de conservare și întreținere a acestora și va face propuneri pentru protejarea și punerea lor în valoare.

   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Între 27 mai și 1 iunie, la Geneva, va avea loc cea de-a 77-a adunare a Organizației Mondiale a Sănătății care, potrivit tuturor informațiilor disponibile până la acest moment, prin adoptarea Tratatului de Pandemie Globală, urmărește să instaureze o nouă formă de control la nivel global. […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, vineri, 17 mai, în județul Mureș, la Sighișoara și la Târgu Mureș. În urma unui flashmob organizat în centrul orașului Sighișoara, participanții au ajuns în Cetatea Medievală din Târgu […]
Cultura românească este plină de povestiri despre eroism, unitate și patriotism, povestiri care au fost redate de cinematografia națională. Prin intermediul filmelor istorice, publicul poate să cunoască mai bine figuri emblematice ale istoriei românești, care nu doar că au modelat națiunea, dar au și inspirat generații […]
Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală în cazul lui Nicușor Dan, după sesizările făcute de Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, cu privire la refuzul primarului general de a informa opinia publică despre banii pe care i-a cheltuit pentru campania publicitară. „Am fost chemați […]
“Antreprenorii români, care ar trebui să fie motorul economic al țării, nu sunt doar împovărați cu tot felul de taxe, impozite și alte biruri gândite de către guvernul PNL-PSD, ca să aibă bani pentru campania electorală și armatele de orci liberalo-pesediste care au sufocat administrația centrală, […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, joi, 16 mai, în Alba Iulia. În urma unui flashmob organizat în centrul orașului participanții au ajuns în Cetatea Alba Carolina, cea mai mare cetate din România, care stă […]