Mitrea Dumitrina – întrebare către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Clarificări asupra jalonului PNRR privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.I.R.) și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. (C.N.I.R.)

Adresată: Domnului  Ministru al Transporturilor și Infrastructurii,

               Sorin Mihai Grindeanu

De către:  Doamna Mitrea Dumitrina,

                Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț

Data: 25.01.2023

Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.I.R.) și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. (C.N.I.R.)

                                              Stimate Domnule Ministru,

 Acest jalon presupune prima etapă în operaționalizarea unei companii adevărate de proiecte de construcție infrastructură mare în România. O ordonanță de urgență de creare a fost dată în 2016, iar Legea de aprobare a fost adoptată abia în 2021. De cinci ani, compania CNIR există doar pe hârtie, abia în 2021 fiind numită o conducere.

           De construcția autostrăzilor se ocupă CNAIR. Acesta este un gigant care gestionează 16.000 de km de drumuri naționale și 1000 de km de autostrăzi aflate în operare. Fiind eminamente politizată atât la nivel central cât și la nivel județean,dezastrul CNAIR în a construi autostrăzi este lesne de observat.

         Când a fost  solicitat un buget mare pentru autostrăzi – finanțat din PNRR, respectiv 3,2 miliarde euro, Comisia Europeană a ridicat semne de întrebare legate de funcționarea CNAIR. Iar soluția avansată a fost CNIR, care era creată prin OUG, dar neoperaționalizată. Această companie ar trebui să preia proiecte importante de la CNAIR si ar trebui ca, cel puțin proiectele de autostrăzi finanțate din PNRR să fie trecute în răspunderea sa.

       CNIR a început a fi operaționalizată în 2021, dar lucrurile au fost oprite. Jalonul vorbește despre adoptarea OUG prin lege – ceea ce s-a îndeplinit și despre legislația secundară și actele de operaționalizare, dar nu definește și operaționalizarea ca fiind terminată la 31 decembrie 2021. Jalonul poate fi considerat formal îndeplinit, dar dacă CNIR nu va fi realmente operaționalizată, există un risc serios de întârziere a proiectelor.

         Ținând cont de cele mai sus menționate, de intrarea în vigoare a legislației privind reforma C.N.A.I.R și de crearea unei noi companii de management de proiect pentru investiții rutiere (C.N.I.R.), vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Ce indicatori-cheie de performanță aveți în vedere a fi implementați pentru a evalua performanța financiară (venituri, profitabilitate, implicarea bugetului de stat) și performanța serviciului furnizat?

2. Care sunt standardele de guvernanță corporativă (în conformitate cu cadrul O.E.C.D.) avute in vedere a fi implementate, mai exact cu referire concretă la consiliile de administrație (selecție – procedură)?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]