Mircia Chelaru – interpelare către Ministerul Energiei – Considerentele care au stat la baza HG 27/2022 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” SA și limitarea drepturilor acestora să achiziționeze doar 1% din acțiunile societății.

CĂTRE: MINISTERUL ENERGIEI

            Domnului Ministru Virgil Daniel Popescu, Ministrul Energiei

De la:

DEPUTAT

CHELARU MIRCIA,

Circumscripția Electorală nr. 3 Argeș

Obiectul Interpelării:

1. Considerentele care au stat la baza Hotărârii Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și limitarea drepturilor acestora să achiziționeze doar 1% din acțiunile societății.

2. Care este orizontul de timp preconizat de Ministrul Energiei de a vinde acțiunile S.N.P.  ”Petrom” S.A. București, către salariații săi, până la incidența de 8% din capitalul social?

Stimate Domnule Ministru,

Prin Hotărârea Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia, s-a adoptat:

”Art. 1. (1) Se aprobă vânzarea, de către Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni nominative, dematerializate, emise de Societatea “OMV Petrom” S.A. – București, reprezentând o cotă procentuală de 1% din valoarea capitalului social al societății înregistrat la data vânzării.

(2) Vânzarea acțiunilor se realizează cel mai târziu până la data de 31.12.2023”.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia nu îndeplinesc obligația impusă prin Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivitconsiderentelor din Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, reținem următoarele:

Obligă pârâtul Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din anexa 1a O.U.G. nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003, în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom S.A., până la limita de 8% din capitalul social, la același preţ la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunțării prezentei decizii şi până la executarea obligației.”

Nu se pot reține apărările intimatului în sensul că poate decide când și în ce măsură se va efectua vânzarea pachetului de acțiuni, aceste argumente neputând fi valide după trecerea a peste un deceniu de la data când avea obligația de a emite hotărârea de guvern, pentru că unui drept prevăzut legal i-ar reveni o obligație lipsită de conținut, redus la un nudum jus.

Marja de apreciere a Guvernului nu poate echivala cu nerespectarea principiului proporționalității care impune respectarea unui just echilibru între interesul public și drepturile legitime ale particularilor pentru a nu se ajunge la situația potrivit căreia textele legale care prevăd drepturi să fie, în fapt, lipsite de eficiență, astfel încât speranța titularilor acestor drepturi, deși are un suport legal, să fie, în realitate, lipsită de conținut.”

În Expunerea de Motive a Legii nr. 538, din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea O.G. nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.N.P. ”Petrom” – S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului,  se prevede expres că:

Participarea angajaților la privatizarea SNP Petrom S.A., conform prevederilor statutare în vigoare în acest moment, ar trebui să se facă în temeiul unui drept preferențial de subscriere al angajaților SNP Petrom S.A. <<până la concurența limitei de 8% din capitalul social>>, atingerea acestei limite depinzând în exclusivitate de voința angajaților.

Intenția legiuitorului a fost ca Hotărârea de Guvern să fie dată imediat, așa cum a reținut în considerente Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019 și nu cu o întârziere de decenii.

Efectele de a scoate la vânzare doar a unui procent de 1% din valoarea capitalului social al societății sunt pronunțat derizorii, întrucât „unui drept prevăzut legal i-ar reveni o obligație lipsită de conținut, redus la un nudum jus.”

În tot acest timp, Statul Român a încasat dividendele în contul acționarilor care și-ar fi putut exercita dreptul preferențial de achiziționare a acțiunilor.

Considerăm acțiunea statului ca fiind nelegitimă și ilicită!

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Între 27 mai și 1 iunie, la Geneva, va avea loc cea de-a 77-a adunare a Organizației Mondiale a Sănătății care, potrivit tuturor informațiilor disponibile până la acest moment, prin adoptarea Tratatului de Pandemie Globală, urmărește să instaureze o nouă formă de control la nivel global. […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, vineri, 17 mai, în județul Mureș, la Sighișoara și la Târgu Mureș. În urma unui flashmob organizat în centrul orașului Sighișoara, participanții au ajuns în Cetatea Medievală din Târgu […]
Cultura românească este plină de povestiri despre eroism, unitate și patriotism, povestiri care au fost redate de cinematografia națională. Prin intermediul filmelor istorice, publicul poate să cunoască mai bine figuri emblematice ale istoriei românești, care nu doar că au modelat națiunea, dar au și inspirat generații […]
Direcția Națională Anticorupție a început urmărirea penală în cazul lui Nicușor Dan, după sesizările făcute de Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, cu privire la refuzul primarului general de a informa opinia publică despre banii pe care i-a cheltuit pentru campania publicitară. „Am fost chemați […]
“Antreprenorii români, care ar trebui să fie motorul economic al țării, nu sunt doar împovărați cu tot felul de taxe, impozite și alte biruri gândite de către guvernul PNL-PSD, ca să aibă bani pentru campania electorală și armatele de orci liberalo-pesediste care au sufocat administrația centrală, […]
Caravana Patrioți în Europa, organizată de AUR pentru prezentarea candidaților la alegerile din 9 iunie, a ajuns, joi, 16 mai, în Alba Iulia. În urma unui flashmob organizat în centrul orașului participanții au ajuns în Cetatea Alba Carolina, cea mai mare cetate din România, care stă […]