Mircia Chelaru – interpelare către Ministerul Energiei – Considerentele care au stat la baza HG 27/2022 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” SA și limitarea drepturilor acestora să achiziționeze doar 1% din acțiunile societății.

CĂTRE: MINISTERUL ENERGIEI

            Domnului Ministru Virgil Daniel Popescu, Ministrul Energiei

De la:

DEPUTAT

CHELARU MIRCIA,

Circumscripția Electorală nr. 3 Argeș

Obiectul Interpelării:

1. Considerentele care au stat la baza Hotărârii Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și limitarea drepturilor acestora să achiziționeze doar 1% din acțiunile societății.

2. Care este orizontul de timp preconizat de Ministrul Energiei de a vinde acțiunile S.N.P.  ”Petrom” S.A. București, către salariații săi, până la incidența de 8% din capitalul social?

Stimate Domnule Ministru,

Prin Hotărârea Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia, s-a adoptat:

”Art. 1. (1) Se aprobă vânzarea, de către Ministerul Energiei, a unui număr de acțiuni nominative, dematerializate, emise de Societatea “OMV Petrom” S.A. – București, reprezentând o cotă procentuală de 1% din valoarea capitalului social al societății înregistrat la data vânzării.

(2) Vânzarea acțiunilor se realizează cel mai târziu până la data de 31.12.2023”.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27, din data de 8 iunie 2022, pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății ”OMV Petrom” S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia nu îndeplinesc obligația impusă prin Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivitconsiderentelor din Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, reținem următoarele:

Obligă pârâtul Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 9 din anexa 1a O.U.G. nr. 49/1997, astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 55/2003, în vederea vânzării de acțiuni ale OMV Petrom S.A., până la limita de 8% din capitalul social, la același preţ la care au fost vândute acțiunile în cadrul procesului de privatizare, sub sancțiunea unor penalități de 1000 lei pe fiecare zi de întârziere de la data pronunțării prezentei decizii şi până la executarea obligației.”

Nu se pot reține apărările intimatului în sensul că poate decide când și în ce măsură se va efectua vânzarea pachetului de acțiuni, aceste argumente neputând fi valide după trecerea a peste un deceniu de la data când avea obligația de a emite hotărârea de guvern, pentru că unui drept prevăzut legal i-ar reveni o obligație lipsită de conținut, redus la un nudum jus.

Marja de apreciere a Guvernului nu poate echivala cu nerespectarea principiului proporționalității care impune respectarea unui just echilibru între interesul public și drepturile legitime ale particularilor pentru a nu se ajunge la situația potrivit căreia textele legale care prevăd drepturi să fie, în fapt, lipsite de eficiență, astfel încât speranța titularilor acestor drepturi, deși are un suport legal, să fie, în realitate, lipsită de conținut.”

În Expunerea de Motive a Legii nr. 538, din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea O.G. nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a S.N.P. ”Petrom” – S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului,  se prevede expres că:

Participarea angajaților la privatizarea SNP Petrom S.A., conform prevederilor statutare în vigoare în acest moment, ar trebui să se facă în temeiul unui drept preferențial de subscriere al angajaților SNP Petrom S.A. <<până la concurența limitei de 8% din capitalul social>>, atingerea acestei limite depinzând în exclusivitate de voința angajaților.

Intenția legiuitorului a fost ca Hotărârea de Guvern să fie dată imediat, așa cum a reținut în considerente Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia civilă nr. 2370/08.05.2019 și nu cu o întârziere de decenii.

Efectele de a scoate la vânzare doar a unui procent de 1% din valoarea capitalului social al societății sunt pronunțat derizorii, întrucât „unui drept prevăzut legal i-ar reveni o obligație lipsită de conținut, redus la un nudum jus.”

În tot acest timp, Statul Român a încasat dividendele în contul acționarilor care și-ar fi putut exercita dreptul preferențial de achiziționare a acțiunilor.

Considerăm acțiunea statului ca fiind nelegitimă și ilicită!

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR propune măsuri de sprijin pentru antreprenorii Români Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege care prevede că, în cazul construcțiilor cu destinație de producție sau depozitare, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru o valoare maximă de 1.000.000 lei […]
Nici săptămâna aceasta persoanele chemate la audieri în cadrul Comisiei de anchetă privind achizițiile din timpul pandemiei nu au dat curs invitațiilor transmise. Primele 7 puncte de pe ordinea de zi a comisiei au fost:  1) audierea domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății, 2) audierea domnului Victor […]
AUR
Federația Maghiară de Fotbal a reușit să iasă din anonimat printr-o știre mincinoasă publicată pe siteul oficial al forului. Într-un articol infirmat chiar de UEFA, oficialii maghiari pretindeau că federația europeană și-ar fi dat acceptul pentru utilizarea materialelor cu harta Ungariei mari pe stadioane.    La mai […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat marți, 21 martie, la Parlament, dezbaterea cu tema „Legile educației – de la intenție la realitate”. La evenimentul organizat de AUR au luat parte specialiști în domeniul educației, reprezentanți ai sindicatelor, ai Patriarhiei Române, cadre didactice, studenți, reprezentanți ai […]
AUR
Alianța pentru Unirea Românilor organizează în data de 21 martie 2023 de la ora 12:00, în sala Grupului AUR de la Camera Deputaților, o dezbatere cu tema: Legile educației – de la intenție la realitate. Comisia națională de specialitate din cadrul partidului organizează dezbaterea „Legile educației […]
Claudiu Târziu, preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR și președintele Comisiei pentru românii de pretutindeni a Senatului României, a avut o întâlnire cu E.S. Ambasadorul Brândușa Predescu și echipa misiunii diplomatice a României la Sofia. Printre temele abordate s-a aflat situația culturală dificilă a comunității […]