Ionuț Neagu – Declarație politică – Curmarea relelor practici de vot multiplu în comisiile permanente și de transmitere a votului personal și netransmisibil al senatorilor către alți membri ai Senatului

Susținută de către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor

Data: 26/10/2022

Tema declarației politice: Curmarea relelor practici de vot multiplu în comisiile permanente și de transmitere a votului personal și netransmisibil al senatorilor către alți membri ai Senatului

Stimați colegi,

Săptămâna trecută am sesizat oficial Biroul Permanent al Senatului României asupra unei chestiuni de mare sensibilitate, de natură să afecteze însăși natura democrației parlamentare din țara noastră, cea a relelor practici de vot multiplu în comisiile permanente ale Senatului și de transmitere a votului personal și netransmisibil al senatorilor.

În comisiile parlamentare din cadrul Senatului României s-a instituit următoarea cutumă antidemocratică, care poate fi calificată, în spirit european, drept ”rele practici”: senatorii care nu sunt prezenți fizic sau online la ședința unei comisii de specialitate le înmânează colegilor deciziile de vot personal, permițându-le astfel să voteze în locul acestora. Astfel, constatăm că în majoritatea comisiilor permanente ale Senatului există senatori care votează în nume propriu, precum și în numele a încă unui sau mai multor alți senatori.

Exprimăm opinia că votul exercitat altfel decât cu titlu personal este nul pentru că rezultă dintr-un soi de mandat imperativ, lucru interzis de legislație. De asemenea, considerăm că, în sensul legislației în vigoare, niciun senator nu poate vota de mai multe ori în aceeași chestiune și în aceeași ședință. Vot multiplu nu există și nici nu poate exista într-o societate autentic democratică. Votul poate fi exprimat exclusiv în nume propriu.

O astfel de practică se opune idealurilor democratice adoptate de poporul român care a votat Constituția din 1991. Buna funcționare a procesului democratic nu poate avea loc fără ca votul fiecărui cetățean să fie și să rămână unul de ordin personal, exprimat în nume propriu. În acest sens, Legea nr. 476/2002, la articolul 4, stipulează următoarele: „fiecare alegător își exprima votul personal. Exprimarea votului în numele altui alegător este interzisă”. Așadar, legislația română nu admite așa-zisul vot ”per procuratio”.

Recurgem la analogie. Este perfect logic ca în condițiile în care alegătorului îi este interzis transferul votului, senatorilor, ca aleși ai poporului, să nu li se permită această practică antidemocratică.

În conformitate cu prevederile articolului 69. Mandatul reprezentativ din Constituția României, ”(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului. (2) Orice mandat imperativ este nul”. Așa cum mandatul reprezentativ nu poate fi retras, acesta nu poate fi nici transmis către altcineva.

Potrivit articolului 1, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor: „Deputații și senatorii sunt reprezentanți aleși ai poporului români, prin care își exercită suveranitatea, în condițiile prevăzute de Constituție și de legile țării”.

Transmiterea votului personal poate părea la prima vedere o practică în lipsa căreia ședințele nu ar avea loc sau s-ar desfășura cu dificultate din cauza lipsei de cvorum. Legislația vine însă în întâmpinarea acestei probleme. În cazul în care senatorii nu pot fi prezenți din motive obiective la ședința comisiei sau a comisiilor din care fac parte, regulamentul Senatului le permite grupurilor parlamentare să împuternicească un alt senator ca înlocuitor. Cu alte cuvinte, legislația în vigoare le oferă senatorilor posibilitatea de a păstra caracterul democratic al comisiilor, mai ales că ședințele au loc și în regim online, permițându-le astfel acestora să voteze la distanță.

Dreptul de a împuternici un alt senator ca înlocuitor este rezervat exclusiv grupurilor parlamentare, în condiții prevăzute de lege, nu și fiecărui senator aparte. Astfel, conform reglementărilor în vigoare, senatorii care nu fac parte din niciun grup parlamentar nu pot împuternici un alt senator ca înlocuitor al lor în comisiile permanente.

Regulamentul Senatului, art. 62, alin. 4, prevede: „Senatorul care absentează motivat de la lucrările comisiei din care face parte poate fi înlocuit, pentru acea ședință, de un alt senator, cu drept de vot, din același grup parlamentar, pe baza împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar respectiv”.

Totodată, reținem că art. 121 din Regulamentul Senatului prevede în mod cât se poate de clar și univoc: ”(1) Votul senatorului este personal. El poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, apel nominal, ridicare în picioare sau electronic.

(3) Votul prin ridicarea mâinii sau prin ridicare în picioare are următoarele semnificaţii: pentru, contra sau abţinere. Constatarea rezultatelor se face de preşedinte. Dacă preşedintele o cere sau dacă constatarea sa este contestată de preşedintele unui grup parlamentar, voturile se numără de secretar.

(4) Votul secret poate fi exprimat prin buletine de vot, pentru alegerea sau numirea în unele funcţii, ori prin bile sau electronic, în cazul votării legilor, hotărârilor sau moţiunilor.

(5) În cazul în care prin regulament nu se stabileşte o anumită procedură de vot obligatorie, aceasta se va hotărî de Senat, la propunerea preşedintelui”. Exprimăm opinia că la nivelul Comisiilor permanente ale Senatului nu poate exista o altă procedură de vot decât cea stabilită prin lege la nivelul Senatului.

Chiar dacă, prin absurd, li s-ar permite senatorilor să le înmâneze înainte de ședință propriilor colegi o listă cu opțiunile acestora de vot personal, practica rămâne una profund nedemocratică. Diferența dintre regimul dictatorial și cel democratic este că într-un regim democratic puterea se află în mâinile mai multor reprezentanți ai poporului, diferiți prin orientările lor politice, dar dispuși să dezbată pentru identificarea unor mai bune soluții pentru binele comun. Dezbaterea este un pilon al democrației. Dacă își transmit votul personal propriilor colegi, doamnele și domnii senatori nu participă la dezbaterile din interiorul comisiei din care fac parte și, deci, iau o decizie fără o consultare completă.

Având în vedere că practica votului multiplu rezultată din transmiterea votului personal este una evident nedemocratică, iar Regulamentul în vigoare le oferă o alternativă constructivă membrilor Senatului de a vota în cazul în care, din motive obiective, nu pot participa fizic sau în regim online la ședințele comisiei din care fac parte, am solicitat Biroului Permanent:

1) Să ne ofere informații dacă această cutumă antidemocratică a votului multiplu rezultat din transmiterea dreptului de vot personal de către unul sau mai mulți parlamentari către altul este prezentă și în Parlamentele altor state membre ale Uniunii Europene, ale Consiliului Europei sau ale altor țări extraeuropene recunoscute drept democrații consolidate.

2) Să condamne această cutumă antidemocratică/„rea practică” a votului multiplu rezultat din transmiterea dreptului de vot personal de către unul sau mai mulți senatori către altul.

3) Să ne comunice oficial și în scris ce hotărâri și măsuri concrete va lua în viitor pentru eradicarea acestei ”rele practici”.

4) Să sesizeze Comisia de la Veneția asupra acestei ”rele practici” a votului multiplu, în nume propriu și în nume străin (transmitere a votului către alți parlamentari).

Am luat act de faptul că luni, 24 octombrie 2022, Sesizarea noastră oficială a fost transmisă spre examinare Comisiei pentru Regulament. Îmi exprim deplina disponibilitate de cooperare cu această Comisie pentru a putea formula și prezenta Biroului Permanent propunerile necesare în vederea curmării relelor practici de vot multiplu în comisiile permanente și de transmitere a votului personal și netransmisibil al senatorilor către alți membri ai Senatului.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Deputatul AUR, Dan Tanasă, a criticat declarațiile pe care președintele UDMR, Kelemen Hunor, le-a făcut în Statele Unite ale Americii, subliniind că, în vreme ce românii celebrau Ziua Națională, liderul UDMR arunca din nou cu venin și noroi în statul român. „Zilele trecute, în timp ce […]
Președintele AUR, George Simion, a atras atenția că actualul Guvern PSD – PNL nu reușește să aibă grijă de copiii României. Acesta a precizat că Programul „Cornul și Laptele” nu funcționează în mare majoritate din județele țării din cauză că nu sunt bani. De asemenea, pentru […]
Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, senatorul Claudiu Târziu, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că în această săptămână, la Senat, au fost respinse de către PSD-PNL-UDMR, împreună cu USR, două proiecte de legi extrem de importante pentru români. „Am avut 2 proiecte […]
Președintele AUR, George Simion, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că AUR va solicita extinderea cercetării penale pentru achizițiile din timpul pandemiei și la Raed Arafat și la Adrian Streinu Cercel, cel care, în timpul unei emisiuni televizate, s-a denunțat cu privire la sponsorizările […]
Mă prevalez de această oportunitate pentru a trage un semnal de alarmă în privința restricțiilor traficului autovehiculelor de mare tonaj (TIR), deoarece acestea nu exista sau  sunt nu respectate și încălcate tot mai des. Țara noastră înregistrează, din nou un record negativ. Accidentele rutiere înregistrate în […]
ROMÂNIA, ȚARA ASISTAȚILOR SOCIAL Țara noastră ocupă locul al doilea în Europa la numărul de persoane inactive în câmpul muncii. Dintre acestea, aproape un milion și jumătate ar putea să-și găsească de muncă, dar, pur și simplu, nu vor! Ori, după cum spun unii sociologi, ar […]