Georgel Badiu – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 republicată, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

CĂTRE,

                                      BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm ”Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 republicată, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European”, spre dezbatere și adoptare.           

În temeiul art. 113 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, solicităm procedura de urgenţă pentru această iniţiativă legislativă.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Consiliului Legislativ.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION          

2. DEPUTAT GEORGEL BADIU                                    

EXPUNERE DE MOTIVE

În ultimele alegeri desfășurate în țara noastră, s-a evidențiat tendința unora dintre competitorii electorali de a-și crea anumite avantaje în detrimentul celorlalți, prin înțelegeri ce au vizat obținerea unor locuri suplimentare în birourile electorale din anumite județe. Astfel, au fost prezentate de mass media numeroase cazuri de cedare a acestor locuri de către unele formațiuni politice sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale către alți competitori electorali.

Există suspiciunea că aceste cedări de locuri în birourile electorale au fost făcute la schimb cu primirea unor voturi în acele circumscripții. Reacțiile negative din partea societății au fost tardive.

Legătura dintre cele două acțiuni nu a fost dovedită decât la anunțarea rezultatelor votului. Chiar și așa, puteam vorbi doar de o înțelegere imorală, nesancționată de lege.

          Pe acest considerent, dar și pentru a elimina starea de neîncredere privind încheierea unor înțelegeri ilegale și imorale în legătură cu participarea la procesul electoral și compromiterea corectitudinii votului, concomitent cu afectarea încrederii cetățenilor în sistemul nostru electoral, se impune instituirea unui filtru suplimentar, care va putea standardiza apartenența reprezentanților competitorilor electorali la formațiunile care i-au desemnat.

Prin propunerea legislativă se condiționează desemnarea ca reprezentant în biroul electoral constituit in vederea alegerilor pentru Parlamentul European, de dovedirea apartenenței de minim 3 luni ca membru al formațiunii politice sau al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, condiție ce va risipi îndoielile care planează în mediul public cu privire la seriozitatea și obiectivitatea participării la vot.

PENTRU INIȚIATORI:

1. DEPUTAT  GEORGE NICOLAE SIMION          

2. DEPUTAT GEORGEL BADIU                           

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților                                                               Senat

 LEGE pentru modificarea Legii nr. 33/2007 republicată, privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European

    Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC:  Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. La articolul 24, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

” În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, fiecare partid politic, organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianță politică sau electorală dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele și prenumele reprezentantului lor precum și dovada apartenenței acestuia ca membru cu minim 3 luni vechime în respectiva formațiune politică. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanții propuși se face prin tragere la sorți, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care se fac comunicările, de președintele Biroului Electoral Central, în prezența membrilor biroului și a persoanelor delegate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale dintre acestea care au comunicat reprezentanții.”

  • La articolul 26, alineatul (3) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de referință, biroul electoral județean sau al sectorului municipiului București se completează cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale care are membri în Parlamentul European și participă la alegeri. Până la această dată, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și au membri în Parlamentul European au obligația de a transmite numele și prenumele reprezentantului lor biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București precum și dovada apartenenței acestuia ca membru cu minim 3 luni vechime în respectiva formațiune politică. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.”

”(4) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut de alin. (3) se va proceda la completarea biroului cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic, al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu are membri în Parlamentul European de președintele biroului, prin tragere la sorți în prezența membrilor biroului și a persoanelor delegate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale care au comunicat reprezentanții. Până la această dată, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri și care nu au membri în Parlamentul European au obligația de a transmite biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București numele și prenumele reprezentanților lor precum și dovada apartenenței acestuia ca membru cu minim 3 luni vechime în respectiva formațiune politică. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.”

  • La articolul 29, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

(10) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (9), partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri sunt obligate să comunice biroului electoral județean, respectiv biroului electoral de sector, în cazul municipiului București, lista reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele:

numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail precum și dovada apartenenței acestuia ca membru cu minim 3 luni vechime în respectiva formațiune politică. Un partid politic, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, o alianță politică sau electorală dintre acestea care participă la alegeri poate avea într-un birou electoral al unei secții de votare cel mult 3 reprezentanți.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
Ratarea aderării la Spațiul Schengen este un eșec monumental de politică externă al Președintelui Iohannis și al Guvernului Ciucă. Pentru români, este o trezire cruntă la realitate și o dovadă în plus că umilința, compromisurile, lașitatea și impostura nu sunt instrumente cu care să poată fi […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]
Deputatul AUR, Dumitru-Viorel Focșa, a declarat că AUR a inițiat un proiect de lege care a fost în această săptămâna dezbătut în Comisia pentru Energie de la Senat și care prevede fuziunea dintre 2 coloși de producere a energiei electrice: CE Oltenia și Hidroelectrica. Potrivit deputatului […]
Deputatul AUR, Antonio Andrușceac, a declarat, în cadrul conferinței săptămânale de presă, că AUR își dorește să vadă în bugetul de stat și acele proiecte benefice pentru țară pe care le va depune opoziția. Liderul deputaților AUR a precizat că AUR se va opune unui buget […]
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a declarat, în cadrul conferinței de presă săptămânale, că pretextul invocat de Cancelarul Austriei că prin România sau din România există fluxuri masive de imigranți ilegal este unul rușinos din punctul de vedere al AUR. Liderul […]
Adresată:  Domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, prim-ministru al României                    Domnului Lucian ROMAȘCANU, ministru al Culturii De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 07/12/2021 Obiectul întrebării: […]