George Simion – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.

 EXPUNERE DE MOTIVE:

            Dreptul de vot este unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar acest drept nu poate fi restricționat de autorități decât în anumite împrejurări expres și limitativ prevăzute, în general fiind vorba de boli mintale sau anumite încălcări ale legii stabilite fără putință de tăgadă prin decizii definitive ale instanțelor. Ca urmare, un drept consfințit și garantat de Constituție trebuie respectat de organele statului, veghindu-se totodată la prevenirea și combaterea abuzurilor. În ultimii ani, după constatarea fenomenului de turism electoral, legiuitorul și puterea executivă au  căutat să combată acest flagel, introducând reguli stricte și sisteme informatice destinate să împiedice orice modalitate de fraudare a votului.

           Dintr-o insuficientă cunoaștere a realității sau poate din eroare, în Legea nr.208/2015 lipsesc prevederile referitoare la garantarea, asigurarea și protecția dreptului la vot al unui mare număr de cetățeni români aflați din diferite motive în străinătate la data/datele la care sunt organizate scrutinurile electorale pentru alegerile parlamentare și care nu realizează condițiile prevăzute la art.83 pct 4 pentru a-și exercita acest drept.

            Astfel, articolul 83 pct.4 din Lege indică anumite condiții de exercitare a dreptului de vot la secțiile din afara țării, anume prezentarea unor documente ce atestă reședința în străinătate, condiții pe care nu toți conaționalii noștri aflați dincolo de granițele României le pot îndeplini. Este absurd ca zeci de mii de români aflați în concediu, aflați în vizită la rude, în delegație sau care lucrează cu contracte pe termen scurt în agricultură ori alte domenii să fie privați de un drept constituțional, cel de a vota, pe motiv că nu au permis de rezidență în țara unde se află provizoriu, mai ales în condițiile în care se cunosc condițiile extrem de restrictive de eliberare a permiselor de rezidență de către autoritățile acelor state.

            În atare situație,

     văzând că un număr foarte mare de cetățeni români nu și-au putut exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare organizate pe 5 și 6 decembrie 2020 în străinătate, iar dovada rezidă în miile de mesaje transmise pe toate canalele de comunicație,

     văzând că este imperios a se corecta această scăpare a legii,

     văzând că în actuala reglementare se creează evident o situație discriminatorie a cetățenilor români aflați în această situație față de categoria socială a militarilor aflați în misiuni peste hotare, pentru care exercitarea dreptului la vot are o reglementare specială la pct.5 al art.83 din Lege,

    considerăm că este absolut necesară reglementarea situației cetățenilor români la care am făcut referire, prin modificarea corespunzătoare a art. 83 și 84 din Lege, permițând tuturor cetățenilor români aflați în afara țării în zilele scrutinului să își exercite dreptul constituțional de a alege viitorii reprezentanți în Parlament.

           Votul exprimat în străinătate va putea cântări exclusiv la stabilirea configurației aleșilor în circumscripția statuată pentru românii de peste hotare, așadar trebuie să amendăm legea 208/2015 prin adăugarea la art.83 a punctului 3 ind.1, procedând totodată și la abrogarea pct.4 și 5 din articolul 83, precum și la redefinirea art.84 pct.1.

            În ceea ce privește problema vicierii rezultatului alegerilor datorită adoptării acestor modificări ale Legii, presupunând că ar exista voci ce ar reclama acest aspect, considerăm că nu poate fi o chestiune de luat în considerare, întrucât voturile cetățenilor români aflați în situația non reglementată nu influențează esențial rezultatul votului din circumscripția pentru diaspora,  unde urmează a fi contabilizate.

            Pe de altă parte, apreciem că sub nicio formă nu există pericolul de turism electoral în sensul de transfer al voturilor dinspre România spre secții de votare din străinătate, deoarece este improbabil și total neeficient ca un anumit partid politic să-și transporte simpatizanții în afara granițelor țării pentru a vota în circumscripția diaspora, având în vedere discrepanța dintre numărul de mandate de parlamentar alocate circumscripțiilor județene în raport de cele alocate pentru diaspora. Dealtfel, indiferent de circumscripția unde este ales, un parlamentar jură să apare interesele tuturor românilor, nefiind cazul unor acțiuni divergente.

           Pe cale de consecință, vedem acest amendament pe care îl propunem să fie introdus ca prevedere distinctă, anume pct. 3 ind.1, coroborat totodată cu celelalte abrogări și completări pe care le propunem în proiectul de lege prezentat în continuare, ca o soluție temporară de îndreptare a lucrurilor până la adoptarea în viitor a unei noi legi ce sperăm să reglementeze votul electronic, după modelul țărilor avansate economic.

                                                                Inițiator,

                                           Deputat AUR Vrancea, Georgel Badiu

                                                                   

   LEGE

 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art.1.- Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează :

  1. Se introduce art. 83 al.3 ind.1 , cu următorul cuprins :

“Cetățenii români care  se află în alte state la datele în care se desfășoară scrutinul electoral își pot exercita dreptul de vot la oricare dintre secțiile de votare organizate de guvernul României pe teritoriul statelor respective, pe baza documentelor de identitate prevăzute la alineatele 2 și 3. Aceștia vor fi înscriși în listele electorale suplimentare de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sus-menționate. Voturile exprimate astfel vor fi contabilizate pentru Circumscripția electorală numărul 43, ce se va redenumi Circumscripția electorală pentru cetățenii români din afara granițelor României.

2. Articolul 83 pct.4 se abrogă.

3. Articolul 83 pct.5 se abrogă.

4. Articolul 84 pct.1 va avea următorul conținut : „(1) Alegătorii aflați în ziua scrutinului pe teritoriul României votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, conform prezentei legi. În cazul în care, în ziua votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale, aceştia pot vota la orice secţie de votare din cadrul circumscripţiei electorale unde îşi au domiciliul sau reşedinţa.”

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]