George Simion – Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice” spre dezbatere și adoptare.

În temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată vă adresăm rugămintea de a solicita Guvernului, să comunice punctul de vedere asupra prezentei propuneri legislative.

De asemenea, adresăm rugămintea de a solicita, avizul Consiliului Legislativ și  avizul Consiliului Economic și Social.

INIȚIATOR:

Deputat George-Nicolae Simion  ___________________

EXPUNERE DE MOTIVE

          Orice națiune se identifică în mod esențial prin câteva simboluri fundamentale, cum ar fi drapelul, imnul și stema, respectiv prin importanța acordată limbii materne. Acestea reprezintă constantele ce transmit valorile țării, ce caracterizează și însoțesc istoria unui popor.

Cadrul legal este reprezentat de Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, iar scopul acestei propuneri este de a extinde contextele în care se intonează imnul național, respectiv „Deșteaptă-te române!”.

În prezent, articolul 10 din lege prevede situațiile în care imnul național al României se intonează, printre care exemplificăm următoarele: la festivitățile și ceremoniile oficiale naționale, la ceremoniile oficiale cu caracter internațional, în cadrul ceremoniilor militare, pe stadioane și alte baze sportive, la începutul programului zilnic în școlile primare și gimnaziale și altele.

Prin prezenta inițiativă legislativă propunem completarea articolului 10 cu literele h), i), j) și k), astfel încât să se intoneze imnul național și în următoarele situații: la începutul și sfârșitul anului universitar, celebrându-se educația și valorile academice; la începutul primei și ultimei ședințe din an a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, evidențiindu-se importanța deciziilor luate; intonarea imnului în cadrul ședințelor consiliilor județene sau locale, fiind un simbol al coeziunii și responsabilității în deciziile luate, respectiv intonarea în prima și ultima zi lucrătoare din an în diversele autorități, instituții, societăți și regii de la nivelul administrației publice, consolidându-se spiritul civic și angajamentul față de valorile naționale de la nivelul întregii administrații publice.

Totodată, este propusă și modificarea literei f) a articolului 10, astfel încât imnul național să fie intonat nu doar cu ocazia deschiderii sesiunii Camerelor Parlamentului, ci și cu cea a închiderii sesiunii, evidențiindu-se, astfel, solemnitatea ambelor momente.

Prin adresa de înaintare s-a solicitat Guvernului, în temeiul art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, să comunice punctul de vedere asupra prezentei .

Drept urmare, solicităm adoptarea prezentei propuneri, întrucât intonarea imnului național în momentele cheie avute în vedere în lege și în situațiile descrise mai sus întărește identitatea națională și consolidează angajamentul fiecărui cetățean față de România și valorile sale fundamentale.

INIȚIATOR:

Deputat George-Nicolae Simion ___________________

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I – Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 26 august 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.      La articolul 10, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) la deschiderea și încheierea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului;”

2.      La articolul 10, după litera g) se introduc patru noi litere, lit. h) – lit. k) cu următorul cuprins:

„h) la începutul și finalul anului universitar;

i) la începutul primei și ultimei ședințe din an a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

j) la începutul primei și ultimei ședințe din an a consiliului județean și a consiliului local;

k) în prima și ultima zi lucrătoare a fiecărui an în autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale, inclusiv în autoritățile administrative autonome prevăzute de Constituție sau înființate prin lege organică, în instituțiile prefectului și în serviciile publice deconcentrate, în autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale, în structurile de specialitate ale administrației prezidențiale, în structurile de specialitate ale Parlamentului, în structurile autorității judecătorești, precum și în societățile și regiile autonome de interes național, județean sau local.”

3.      Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – Imnul național al României se intonează și la alte manifestări festive organizate de autoritățile, instituțiile, societățile și regiile prevăzute la art. 10, lit. k).”

Art. II – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul modifică şi completează Normele privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Art. III – Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

2 Responses

  1. MĂ NUMESC RELU LUPU, DOMNUL GEORGE SIMION,VOI FI LATURI DE PARTIDUL AUR,LA BINE SI LA RAU,VOM CÎȘTIGA ALEGERILE,SA DISPARĂ MAFIA SI HOȚIA, PNL SI PSD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Marcel Boloș refuză să vină în Parlament pentru a da explicații cu privire la situația economică dezastruoasă și la ultimele măsuri luate de ministerul de Finanțe, care nu fac decât să îi sărăcească și mai mult pe români. Concret, ministrul de Finanțe ar fi trebuit să […]
George Simion Meritocratia AUR
Peste 700 de români, specialiști în domenii cheie pentru țară, au aplicat pe LinkedIn la programul „Meritocrația conduce România”, lansat în urmă cu doar trei zile de președintele AUR, George Simion. Sunt români specializați în tehnologie, educație, sănătate, oameni cu experiență vastă, care vor să dea […]
claudiu-tarziu
Senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor, critică în termeni foarte duri “Codul de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură”, document adoptat de Ministerul Educației și intrat recent în vigoare. “Conform prevederilor acestui document, […]
AUR Chișinău candidații la alegerile europarlamentare
Alianța pentru Unirea Românilor și-a prezentat duminică, 21 aprilie, la Chișinău, în Republica Moldova, într-un eveniment inedit, o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare care se vor desfășura pe data de 9 iunie 2024. La evenimentul organizat la Chișinău, la care au participat peste 300 de […]
AUR mașini medici mediul rural
Alianța pentru Unirea Românilor pune la dispoziția medicilor de familie 40 de mașini pe care să le folosească pentru deplasările în teritoriu. Primele două mașini au fost deja redirecționate medicilor de familie din Mureș și Teleorman, în cadrul unui eveniment care a avut loc în fața […]
Regimul de la Kiev, prin intermediul serviciului său de spionaj militar HUR, se amestecă grosolan în treburile interne ale României, în campania electorală în curs. Totodată, Kievul urmărește și intimidarea românilor din Ucraina, precum și intimidarea Patriarhiei Române. Presa de la Kiev, citând ca sursă serviciul […]