Dumitrina Mitrea – întrebare către Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Clarificări asupra jalonului PNRR privind operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor

Adresată: Domnului Ministru al Mediului,Apelor și Pădurilor

               Barna Tanczos

De către:  Mitrea Dumitrina

                Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț

Data: 25.01.2023

Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR privind operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor

                                                Stimate Domnule Ministru,

              Politica naţională referitoare la deșeuri, coroborată cu cea europeană în materie, se bazează pe „ierarhia deșeurilor“, care stabilește priorităţile în ceea ce priveşte gestionarea deșeurilor la nivel operațional: se încurajează, în primul rând, prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate și reducerea gradului de periculozitate al acestora, reutilizarea și abia apoi valorificarea deșeurilor prin reciclare, si alte operaţiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică. Pe ultimul loc în ierarhie este eliminarea deşeurilor, care include depozitarea deșeurilor și incinerarea.

           Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) este de a dezvolta

un cadru general propice gestionării deșeurilor la nivel național cu efecte negative

minime asupra mediului.  Principalele obiective al PNGD sunt caracterizarea situației actuale în domeniu (cantități de deșeuri generate și gestionate, instalații existente),

identificarea problemelor care cauzează un management ineficient al deșeurilor, stabilirea obiectivelor și țintelor pe baza prevederilor legale si a obiectelor strategice stabilite prin Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD), precum și identificarea necesităților investiționale. Cu strictă raportare la PNGD – proiecția cantităților de deșeuri, prezentată a fost realizată pentru perioada 2015 – 2025, iar planul de măsuri acoperă perioada 2018 – 2025.

             Doar o parte din cerințele jalonului sunt îndeplinite, încă din septembrie 2021, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Pentru restul, inclusiv Modificarea Ordinului nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind metodologia tarifelor de salubrizare neexistând documente justificative.

            Ținând cont de importanța gestionării optime și responsabile a deșeurilor, aspect dublat de pericolul declanșării procedurii de infringement pe mediu pentru România, vă solicit să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Când se va modifica, efectiv, Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) privind metodologia tarifelor de salubrizare?

2. Se va avea în vedere operaționalizarea completă, anume plata în funcție de cantitatea de deșeuri produsă, taxa de depozitare a deșeurilor și răspunderea extinsă a producătorilor?

3. Se va reglementa rolul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în calitate de autoritate națională de reglementare a politicii tarifare pentru deșeurile municipale?

4. Care vor fi responsabilitățile financiare ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în ceea ce privește proiectele legate de sistemele de management integrat al deșeurilor?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]