Dumitrina Mitrea – întrebare către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale – Tergiversări ale D.G.A.S.P.C. Iași

Adresată:  Ministrului Muncii și Protecției Sociale   

                 Marius-Constantin BUDĂI

De către:  Dumitrina MITREA,

                Deputat AUR, circumscripția nr. 23 Neamț

Obiectul întrebării: Tergiversări ale D.G.A.S.P.C. Iași

   Stimate Domnule Ministru,

          În calitate de deputat aleș in Circumscripția 23 Neamț, dar nu în ultimul rând ca părinte, deopotrivă, vă aduc la cunoștință o situație care mi-a  fost sesizată de către o mamă disperată, care nu poate avea de mai mult de un an de zile contact cu fetița sa, cu toate că, în urma divorțului pronunțat față de tatăl biologic al fetiței si consemnat prin Convenția nr. 1721/14.02.2020, întocmită şi autentificată de SPN Coste Ştefan & Asociaţii din Mun. Iaşi,  jud. Iaşi, mama a primit custodia minorei.

          Conform Convenției prin intermediul căreia s-a parafat divorțul și consemnat cu acordul de voință al celor două părți, copilul o urmează pe mamă, oriunde îşi stabileşte aceasta reşedinţa în ţară, fiind necesară doar informarea tatălui (doar pentru deplasarea în  străinătate fiind cerută de lege o declaraţie autentificată notarial, prin care tatăl să-şi dea acordul).

Ulterior pronunțării divorțului și în urma încercărarilor repetate ale tatălui fetiței de a împiedica a se putea avea raporturi parentale civilizate și pentru a pune mai presus de orice interesul superior al copilului, mama a făcut toate demersurile (cu consum de timp destul de consistent, cât și de resurse financiare, asemenea) și a fost încheiat un acord de mediere care prevede drept de vizitare: un week-end în fiecare lună, o vacanţă de 30 de zile în perioada iulie-august a fiecărui an şi, alternativ, sărbătorile de Crăciun şi cele de Paşti, pe care minora să le petreacă cu tatăl.

De asemenea, tatăl o poate vizita pe minoră de fiecare dată când se află în actuala localitate de domiciliu a mamei, cu informarea prealabilă a acesteia, cu cel puţin 24 de ore înainte.

Conform acordului de mediere, tatăl a venit să-și viziteze fiica în data de 18.03.2021, iar în urma discuțiilor purtate, mama a convenit să încheie o declarație semnată de ambii, prin care tatăl se angaja să țină minora la el, în Iași, până pe 10.04.2021, iar la ora 20:00 a acelei zilei să o aducă la domiciliul mamei. La data convenită să aducă acasă minora, tatăl acesteia a ales să-și încalce angajamentul asumat și să o țină pe fetiță în mod abuziv, încălcând astfel convenția de desfacere a căsătoriei, cât si acordul de mediere. Iar de la acea data, mamei nu i-a mai fost permis să-și vadă fetița, tatăl blocând cvasi-total contactul mamei cu minora.

Mama s-a văzut pusă în situația de a investi sume considerabile de bani în reprezentarea necesară apărării pozițiilor sale procesuale prin achitarea contravalorii serviciilor avocațiale, demersuri judiciare în urma cărora s-a încuviințat executarea silită, iar pe 02.09.2021 a mers să ia fetița de la locuința tatălui, împreună cu executorul judecătoresc și un psiholog de la DGASPC; tatăl s-a opus și nu a permis fetiței să vorbească sau să relaționeze cu mama în vreun fel.

Din acel moment, în urma celor trei încercări de punere in aplicare a titlului executoriu, mama fetiței a primit doar răspunsuri evazive din partea celor care trebuiau să pună în executare acest titlu, fapt  care a așternut disperarea pe chipul acestei mame. Ulterior, mama fețiței a continuat demersurile în justiție, iar Judecătoria Iași-Secția Civilă, la data de 29 decembrie 2022 prin Încheierea 2498/2022 constată și reține că minora nu este alienată parental având in vedere reacția ei față de mamă,aceasta nu a prezentat nicio clipă aversiune sau teamă față de mamă, executorul având convingerea că, în cazul in care ar fi fost lăsată, aceasta ar fi mers la mamă. De asmenea, instanța a reținut faptul că, atât timp cat prin Convenție locuința minorei a fost stabilită la locuința mamei, care la acel moment era în Municipiul Iași, faptul că în prezent locuința mamei este în altă localitate nu atrage nevalabilitatea Convenției ce reprezintă titlul executoriu

             În tot acest interval de timp, mama fetiței a înaintat mai multe sesizări către D.G.A.S.P.C. laşi, iar în contextul  acestor sesizari din luna decembrie 2021 echipa interinstituţională (D.G.A.S.P.C. și D.A.S.) a  realizat evaluări sociate specifice și s-a constatat faptul că tatăl fetiței nu locuia la adresa declarată. În continuarea demersurilor, acesta a fost contactat si a fost invitat să se prezinte împreună cu copilul, la sediul D.G.A.S.P.C. Tatăl s-a prezentat fără copil si a refuzat să comunice noua adresă de domiciliu.

             În cadrul întrevederii cu tatăl din data de 16.12.2021, acesta a declarat că este preocupat de creșterea, îngrijirea si educarea copilului, că nu doreste să comunice noua adresă de domiciliu din motive de siguranţă personală și că nu se va prezenta cu fiica sa la sediul DGASPC lași. Ca atare, D.G.A.S.P.C. laşi a fost informat tatăl feției, din nou, că este necesar să asigure si să faciliteze mentinerea relaţillor personale ale copilului, să asigure nevoile educaţionale prin înscrierea și frecventarea programului unei grădiniţe, să asigure un climat familial stabil și securizant și să respecte acordul înscris în certificatul de divorţ notarial.

Este de punctat și faptul că mama copilului a sesizat disputele parentale la D.G.A.S.P.C. Iasi prin 5 petiții: nr.16278/28.04.2021,   16510/04.05.2021, 41478/14.12.2021, 41948/17.12.2021 si 42032/20.12.2021, la toate acestea în răspunsul DGASPC-ului, ca urmare a adresei Judecătoriei Iași, se reține faptul că tatăl copilului nu respectă acordul notarial încheiat la divorţ.

             Ținând cont de cele mai sus menționate vă rog  să dispuneți un control la nivelul D.G.A.S.P.C  Iași în vederea clarificării situației si să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. De ce D.G.A.S.P.C  Iași a tergiversat soluționarea acestui caz, în situația în care există prevederi fără echivoc parafate în Convenția de divorț, în sensul în care mama a primit custodia fetiței?

2. De ce D.G.A.S.P.C Iași nu a făcut demersurile necesare pentru ca mamei să nu îi fie refuzat dreptul de a interacționa cu fiiica sa și, implicit, de a-i fi încredințată fetița în conformitate cu înscrisurile Convenției ce reprezintă titlul executoriu?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat,  vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru instituirea zilei de 24 […]