Dumitrina Mitrea – întrebare către Ministerul Energiei – Clarificări asupra OUG 81/2019 pentru modificarea și completarea OUG 115/2011

Adresată:  Domnului Ministru al Energiei, Virgil-Daniel POPESCU

De către:  Doamna Mitrea DUMITRINA,

                Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț

Obiectul întrebării: Clarificări asupra OUG 81/2019 pentru modificarea și completarea OUG 115/2011  

                                          Stimate Domnule Ministru,

           Ulterior instituirii schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creștere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în prețul electricității. Consecințele acestor creșteri de prețuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali energo-intensivi, periclitându-le acestora, în mod semnificativ, competitivitatea pe piața internă europeană şi afectându-le poziția pe piața concurențială mondială.

          Prin schema de comercializare ETS, operatorii de instalații care intră sub incidența acesteia, pot tranzacționa pe piața liberă certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, pe parcursul unui an, un operator poate vinde sau cumpăra liber de pe piață certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon monitorizate, comparat cu numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate prin Planul național de alocare. 

          De la instituirea Schemei de comercializare ETS, consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creștere ale consumului de energie electrică, fapt cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în prețul electricității. În ultimii ani prețul certificatelor de emisii CO2 (EUA) a crescut de 7 ori de la 4 Euro/EUA până la un maximum de 29 Euro/EUA în 2019. Consecințele acestor creșteri de prețuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora, în mod semnificativ, competitivitatea pe piața internă europeană şi afectându-le poziția pe piața concurențială mondială.

              O mare parte din costurile totale din aceste industrii este atribuită costurilor cu energia. În plus, industriile se caracterizează prin cicluri lungi de investiții și o proporție ridicată de costuri fixe, ceea ce face dificilă ajustarea producției dacă costurile inputurilor, cum ar fi energia, devin prea mari.

          În același timp, aceste companii  contribuie anual cu aproximativ 6% din PIB, plusat de faptul  că aceste societăți au contribuit direct la bugetul de stat cu impozitul pe profit și impozite pe salarii. Aceste companii joacă și un rol important în crearea de locuri de muncă, având un impact semnificativ asupra consumului – peste 200.000 de angajați direcți si indirecți.

           Ținând cont de aspectele mai sus menționate cât și de creșterea accentuată a prețului energiei electrică, vă solicit, domnule ministru, să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Ați luat în calcul sprijinirea, în continuare, a consumatorilor electrointensivi, prin acordarea unui ajutor de stat sub formă de subvenții directe pentru compensarea costurilor indirecte cu emisiile de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor Directivei ETS și a Orientărilor ETS?

2. Care vor fi politicile avute în vedere la nivelul Guvernului României de stabilire a țintelor fixate la nivelul UE privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2030-2050?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]