Dorinel Cosma – Lege pentru modificarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și completarea altor acte normative

CĂTRE,

BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă Lege pentru modificarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și completarea altor acte normativespre dezbatere și adoptare.

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a solicita, în cel mai scurt timp, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului.

INIȚIATOR:

SENATOR : Dorinel COSMA                                 ___________________

EXPUNERE DE MOTIVE

În prezent, serviciile publice comunitare pentru situații de urgență sunt reglementate la nivel național ca fiind acele structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile, subordonate autorităților administrației publice centrale și locale, dreptul comun în materie fiind reprezentat de prevederile O.G. nr. 88/2001.

Potrivit art. 1, alin. (2) din O.G. nr. 88/2001, aceste servicii sunt diferențiate în două categorii, respectiv „(…) servicii de urgență profesioniste și servicii de urgență voluntare” .

De asemenea, suplimentar dispozițiilor din O.G. nr. 88/2001, serviciile de urgență mai sunt reglementate și de norme din Legea nr. 307/2006, care reprezintă cadrul normativ pentru apărarea împotriva incendiilor.

În ceea ce privește obiectul prezentei propuneri legislative, dorim să atragem atenția asupra art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006.

Referitor la acest articol, cu toate că formularea acestuia sugera că trebuie interpretat în sensul că și personalul din cadrul serviciilor de urgență voluntare/private este încadrat în condiții speciale de muncă, maniera de redactare a textului era neclară, ceea ce a determinat interpretări diferite, bazate, printre altele, pe reticența anumitor instituții de a aplica mutatis mutandis dispozițiile legale care privesc încadrarea în condiții specială de muncă a acestui personal.

În ciuda existenței unei jurisprudențe favorabile personalului încadrat în serviciile de urgență voluntare/private (e.g., Tribunalul Botoșani și Curtea de Apel Suceava), diferențele de interpretare și aplicare a legii de către diferitele instanțe din țară au determinat o practică neunitară, ceea ce a condus la necesitatea intervenției Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a pronunțat, într-un recurs în interesul legii, Decizia nr. 8/2022, care a tranșat problema după cum urmează:

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, personalul angajat al serviciilor de urgență voluntare/private nu este încadrat ope legis în condiții speciale de muncă, prin raportare la art. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, iar dispozițiile art. 1 și 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 și ale art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 nu îi sunt aplicabile.”

          Astfel, urmare a acestei decizii, care este obligatorie pentru instanțe conform art. 521 din Codul de procedură civilă, personalul din cadrul serviciilor de urgență voluntare/private au parte de un tratament diferențiat față de cel din cadrul serviciilor de urgență profesioniste, în ciuda specificului activității lor.

Așadar, s-a ajuns la situația în care, deși scopul principal al reglementării era acela de a preîntâmpina un tratament diferit al personalului din serviciile de urgență voluntare/private prin comparație cu cel încadrat la stat, decizia anterior menționată a creat o stare de vădită discriminare, dispozițiile art. 39, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 devenind inaplicabile.

          Prin prezenta propunere legislativă dorim modificarea art. 39, alin. (1) din Legea nr. 307/2006, astfel încât și personalul angajat în cadrul serviciilor de urgență voluntare/private să fie în mod expres încadrat în condiții speciale de muncă, precum personalul serviciilor de urgență profesioniste, fiind astfel eliminate discriminările legislative pentru personalul care efectuează același tip de activitate, singura diferență fiind statutul angajatorului.

          Așadar, activitatea personalului din serviciile de urgență voluntare/private va fi încadrată în condiții speciale de muncă, personalului fiindu-i, astfel, recunoscut efortul remarcabil în asigurarea securității și protecției comunității.

          Acest lucru este cu atât mai important cu cât mulți dintre angajații din cadrul acestor servicii sunt voluntari, dedicându-și în mod altruist din timpul și experiența lor, meritând pe deplin recunoașterea spiritului lor de sacrificiu.

De asemenea, eliminarea acestui tratament diferențiat este pe deplin justificat și de faptul că personalul din serviciile de urgență, indiferent că sunt voluntari/privați sau profesioniști, se confruntă adesea cu situații imprevizibile și periculoase. Acești profesioniști trebuie să fie pregătiți să răspundă rapid și eficient la scenarii diverse, punându-și adesea propria siguranță, iar, uneori, chiar și viață în pericol. Prin urmare, condițiile de muncă speciale ar trebui să reflecte acest grad ridicat de incertitudine și presiune pentru tot personalul care desfășoară aceste activități.

Totodată, precizăm că prin prezenta propunere legislativă sunt completate și Legile nr. 226/2006 și nr. 263/2010, în vederea corelării dispozițiilor acestora și eliminării oricărui dubiu de interpretare.

Date fiind aceste argumente, supunem această inițiativă dezbaterii și votului dumneavoastră, în speranța că va fi făcută dreptate acestei categorii de personal.

INIȚIATOR:

SENATOR : Dorinel COSMA                                 ___________________

LEGE pentru modificarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și completarea altor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I – La articolul 39 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 17 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Personalul angajat al serviciilor de urgență voluntare/private se încadrează în condiții de muncă speciale.”

Art. II – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), care va avea următorul cuprins:

„m) activitățile serviciilor de urgență voluntare/private.”

2. La anexa 2 se introduce un nou punct, pct. 52, care va avea următorul cuprins:

„52. activitatea serviciilor de urgență voluntare/private.”

Art. III – La anexa nr. 1 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, se introduce un nou punct, pct. 52, care va avea următorul cuprins:

„52. activitatea serviciilor de urgență voluntare/private.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR votat împotriva implicării militare a UE în Ucraina
Delegația AUR din Parlamentul European s-a poziționat împotriva unei rezoluții privind „necesitatea ca UE să sprijine Ucraina continuu”. Textul redactat de grupul Popularilor Europeni, din care fac parte atât partidul Ursulei von der Leyen, cât și PNL, propune aruncarea Europei în haos economic și aducerea frontului […]
Nu trădăm încrederea pe care ne-au acordat-o românii la alegerile europarlamentare! Astăzi, europarlamentarii AUR au votat împotriva realegerii Robertei Metsola în funcția de președinte al Parlamentului European! Nu putem să fim de acord cu politica dusă de doamna Metsola în ultimii ani, o politică ce a […]
Sute de români stabiliți în Spania s-au întâlnit luni, 15 iulie, cu președintele AUR, George Simion. Cu acest prilej, aceștia au semnat și contractele de înscriere în Planul SIMION, program ce are ca obiectiv înlesnirea întoarcerii acasă a românilor din diaspora. „Avem o țară atât de […]
„Guvernarea PSD-PNL a înregistrat o nouă „performanță” în materie economică. Datoria guvernamentală a urcat, în aprilie 2024, până la 852,816 miliarde lei. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut la 52,1%. La această valoare a datoriei, conform legii, guvernul este obligat să ia măsuri urgente! […]
Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor și liderul europarlamentarilor AUR, reacționează la afirmațiile făcute de ministrul energiei, Sebastian Burduja, care a declarat că vizează implementarea unui sistem de contorizare inteligent, care să-i taxeze mai mult pe cetățenii care folosesc energie […]
Pentru a-şi asigura poziția în fruntea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen promite imposibilul: mai mult Green Deal pentru a obține voturi în Parlament şi mai puțin Green Deal pentru industrie şi noi toți, arată europarlamentarul AUR, Adrian Axinia. Acesta a subliniat că, în această săptămână, […]