Dan Tanasă – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Legea nr. 123/2008, conform expunerii de motive a acesteia, s-a urmărit crearea unui cadru normativ care să asigurare promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor și adolescenților, prin reglementarea principiilor de bază ale acesteia.

Totodată, prin această lege au fost reglementate atribuții pentru anumite instituții ale statului, care, prin acte normative infralegale, să întocmească o listă a alimentelor nerecomandate, precum și detalierea principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase, având în vedere recomandările specialiștilor în nutriție.

Mai mult decât atât, având în vedere impactul negativ asupra sănătății al unor alimente, a fost dispusă interzicerea preparării, comercializării şi distribuirii alimentelor prevăzute în lista alimentelor nerecomandate.

În fine, s-a urmărit și sancționarea încălcării dispozițiilor acestei legi, prin incriminarea anumitor fapte ca fiind contravenții, fără a indica în mod expres care sunt faptele și sancțiunile incidente în cazul săvârșirii acestora, fapt care nu este de natură a permite o aplicare conformă a legii cu scopul avut în vedere de legiuitor.

Prin prezenta propunere legislativă se dorește clarificarea acestei situații, prin reglementarea expresă a faptelor care constituie contravenții și a sancțiunii contravenționale aplicabile.

Totodată, având în vedere faptul că o alimentație sănătoasă nu poate avea la bază decât folosirea unor ingrediente de calitate, se propune ca Ministerul Sănătății să aibă în vedere la întocmirea listei prevăzute la art. 9 din Lege și standardele de calitate a alimentelor, dar și obligația acestui minister de a revizui lista, dacă este necesar, o dată la doi ani.

De asemenea, față de forma în vigoare a legii, este clarificat faptul că avizarea meniurilor servite în unitățile de învățământ trebuie să aibă în vedere dispozițiile Ministerului Sănătății, reglementate în executarea legii.

În fine, sunt reglementate faptele care reprezintă contravenții, sancțiunile contravenționale ce pot fi aplicate și instituția abilitată să constate faptele și să aplice sancțiunile contravenționale, precum și modalitatea de sesizare a acesteia.

1. DEPUTAT George-Nicolae SIMION                                 

2. DEPUTAT Dan TANASA                                                     

3. DEPUTAT Adrian-George AXINIA                           

     

Lege pentru modificarea Legii nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Legea nr. 123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 2 iunie 2008 se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9 – (1) Instituțiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează și difuzează lista alimentelor nerecomandate și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, bazată pe standarde de calitate a alimentelor, după cum urmează:

  1. Ministerul Sănătății întocmește și actualizează lista alimentelor nerecomandate și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, conform recomandărilor specialiștilor în nutriție;
  2. inspectoratele școlare județene și al municipiului București preiau lista prevăzută la lit. a) și o comunică tuturor unităților de învățământ, mai puțin creșelor;
  3. creșelor li se comunică lista prevăzută la lit. a) direct de către Ministerul Sănătății.

(2) Lista prevăzută la alineatul (1) va fi actualizată o dată la doi ani sau ori de câte ori se apreciază a fi necesar.

  • Articolul 11 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 11 – (1) Meniurile servite în cantinele sau locurile asimilate cu cantinele din colectivități sunt avizate, în prealabil, de către personalul medical și aprobate de conducătorul unității.

(2) Meniurile trebuie să respecte condițiile impuse în lista menționată la art. 9.”

  • Articolul 15 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 15 – (1) Constituie contravenție săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu considerate, potrivit legii, infracțiuni:

a) prepararea, comercializarea și distribuirea oricăror alimente conținute în lista prevăzută la art. 9, printr-o faptă a personalului unității de învățământ, se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 5.000 de lei, care va fi aplicată persoanei culpabile;

b) avizarea meniului de către personalul medical ori aprobarea acestuia de către conducătorul unității, dacă acesta nu respectă condițiile impuse în lista menționată la art. 9, se sancționează cu amendă cuprinsă între 7.500 de lei și 15.000 de lei, care va fi aplicată persoanei culpabile;

c) desfășurarea de campanii de promovare a unor alimente care nu sunt conforme listei menționate la art. 9 se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 de lei și 10.000 de lei, care se va aplica conducătorului unității.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.500 de lei și 5.000 de lei săvârșirea, de către alte persoane, a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).

  • Articolul 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 16 – (1) Constatarea săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 15 și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătății.

(2) Orice persoană interesată va putea sesiza Inspecția Sanitară de Stat cu privire la săvârșirea uneia sau a mai multor contravenții prevăzute la art. 15.

(3) Inspecția Sanitară de Stat se poate sesiza și din oficiu.”

  

One response

  1. Întrebare : la Art.15 (c): Care “alte persoane”?

    În rest – propunere legislativă utilă și necesară.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va lua parte la protestul organizat de mai multe organizații civice belgiene, care va avea loc joi, 23 mai, începând cu ora 13:30, pe esplanada din fața Parlamentului European. Protestul este îndreptat împotriva cenzurii exercitate de Radioteleviziunea Uniunii Europene (EBU). Contextul […]
Producătorii locali au nevoie de susținere reală din partea autorităților locale. Candidatul AUR la funcția de primar al municipiului Botoșani, antreprenorul Cătălin Silegeanu, propune o serie de măsuri care vin în sprijinul comercianților și consumatorilor deopotrivă, prin crearea condițiilor optime de comercializare a produselor agroalimentare. Piața […]
Potrivit lui Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, nu mai există bani pentru a plăti motorina și curentul necesare STB, dar nici pentru salariile angajaților societății. Situația este cauzată de neplata datoriilor de către de către Primăria Municipiului București, care a acumulat datorii uriașe în […]
Cel mai sensibil aspect care necesită o implicare deosebită din partea autoritaților locale este cel al spitalelor botoșănene, pentru care nu de puține ori, am avut dovada clară că se lucrează mai mult împotriva pacienților decât în favoarea acestora! Am ajuns la acestă tristă concluzie după […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. Înaintea acestuia, Claudiu Târziu, președintele Consiliulul Național de Conducere al AUR, le-a adresat participanților câteva cuvinte despre votul din 9 iunie. “Dragi susținători ai Mișcării Naționale […]
Alianța pentru Unirea Românilor a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane. În timpul evenimentului, președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe primarul Iașiului, Mihai Chirica, de legături cu mafia imobiliară și i-a îndemnat pe românii din diaspora […]