Dan Tanasă – întrebare către Ministerul Energiei – Taxe exagerate pentru utilizatorii de panouri fotovoltaice

Către: Virgil-Daniel POPESCU, Ministrul energiei

Din partea: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureș

Subiectul întrebării: Taxe exagerate pentru utilizatorii de panouri fotovoltaice

Stimate Domnule Ministru,

Din presa națională reiese faptul că deși ne aflăm în plină criză a energiei, statul român rămâne la fel de obtuz în modul în care caută soluții. Locul soluțiilor a fost luat de foarte multe piedici și taxe pentru românii care au investit din banii lor în energie verde, mai exact prin intermediul ordonanței de urgență adoptate la finalul lunii noiembrie de către Guvern, prin care se prevăd taxe pentru utilizatorii de panouri fotovoltaice.

Am în vedere directiva 2018/2001 care menționează introducerea unei taxe pentru prosumatori în anumite condiții, acestea regăsindu-se la art. 21 din ordonanță. Domnia voastră ați replicat public faptul că modificările erau „necesare a fi realizate având în vedere că România risca să intre în procedură de infringement (riscul de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza 2021/0333)”, întrucât „prin Directiva (UE) 2018/2001 s-a instituit un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii Europene care să urmărească o pondere de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile în consumul final brut, obiectiv pentru a cărui îndeplinire este necesară încurajarea în continuare a dezvoltării de tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile și implicit conferirea de stabilitate și predictibilitate investitorilor în domeniu”.

Având în vedere faptul că în anul 2027 reactorul 1 de la Cernavodă va fi închis iar cei 700 MW produși acolo nu par a fi acoperiți cu o sursă alternativă, vă rog frumos să binevoiți să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări:

  1. Care este raționamentul de a introduce o taxă pentru energia verde produsă de panourile fotovoltaice  ?
  2. În momentul de față, la nivel național, câte gospodării dețin panouri voltaice ?
  3. În momentul de față, procentual, câtă energie produce România din surse regenerabile ?
  4. Care este diferența procentuală de energie produsă din surse regenerabile pentru a atinge acel prag de 32% de energie din surse regenerabile în consumul final brut ?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]