Dan Tanasă – întrebare către Ministerul Educației – Grădinița „Casa Veselă” din comuna Corunca, județul Mureș

Către: Doamna Ligia DECA, Ministrul Educației

De la: Dan TANASĂ, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureş

Subiectul întrebării: Grădinița „Casa Veselă” din comuna Corunca, județul Mureș

Stimată doamnă Ministru,

          Guvernul Ungariei a contribuit financiar în anul 2021 la înființarea creșei „Casa Veselă” din comuna Corunca din județul Mureș, într-o clădire care aparține Bisericii Reformate Corunca. La înființare se susținea faptul că grădinița va continua funcționarea instituției de învățământ preșcolar confesional cu statut privat, cu predare exclusiv în limba maghiară, ceea ce poate fi explicabil pentru o instituție privată.

          De fapt, s-a constatat că prin HCL nr 71/22.09.2021, această unitate de învățământ preșcolar a fost introdusă în sistemul național preuniversitar de învățământ în urma aprobării din partea Consiliului Local Corunca.

          „Art. 1. (1) se aprobă înființarea unității CREȘĂ 3 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT cu sediul în localitatea Corunca, nr. 363, județul Mureș, ca unitate fără personalitate juridică în sistem public care asigură servicii de îngrijire și educare timpurie a copiilor de vârstă antepreșcolară.

(2) Se aprobă solicitarea arondării CREȘEI 3 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT la Grădinița cu program normal Corunca care funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale ”Tholdalagi Mihaly” Corunca.

Art. 2. Creșa arătată la art. 1 își va desfășura activitatea în spațiile puse la dispoziție cu titlu gratuit de către Parohia Reformată Corunca, în conformitate cu Contractul de comodat cu nr. 7170/2021.

Art. 3. Primarul comunei Corunca și școala Gimnazială ”Tholdalagi Mihaly” Corunca vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului județului Mureș, Primarului comunei Corunca, Școlii Gimnaziale ”Tholdalagi Mihaly” Corunca, Inspectoratului Școlar Județean Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei.”.

          Prin urmare, din 2022 singura grădiniță din comună face parte din rețeaua școlară a comunei Corunca. La dezbaterea hotărârii menționate mai sus, mai mulți consilieri locali au solicitat clarificări asupra limbii de predare și accesul copiilor în această grădiniță. Aceștia au fost asigurați că, în ciuda finanțării primite din partea statului maghiar pentru renovarea clădirii care găzduiește grădinița cu predare exclusiv în limba maghiră, vor avea acces minim 10 copii români iar personalul va fi mixt.

          Din păcate promisiunile nu au fost respectate. Personalul în întregime este exclusiv de etnie maghiară și au fost angajați prin mijloace netransparente. În același timp există o serie de nemulțumiri și în rândul comunității maghiare pentru faptul că fiica și soția primarului în funcție au fost favorizate pentru angajare.

          Comuna Corunca dispunde de 4700 de locuitori, dintre care în jur de 52% români, inexistența limbii de predare în limba română într-o instituție publică de învățământ reprezintă un fapt inacceptabil! Acțiunile de inițiere a înființării acestei unități de învățământ de către actualului primar Takacs Szabolcs Istvan sunt absolut neacceptabile și discriminatorii față de etnicii români din comună. Au fost ignorate chiar și cele de peste 65 de cereri de înscriere de la părinții copiilor români.

          În același timp, creșa funcționează cu încălcarea prevederilor Art. 2 din Legea nr.75.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului Național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Pe clădire nu este arborat drapelul României și nu este afișată nicio inscripție în limba română, singura inscripție de pe fațada clădirii este în limba maghiară și are insemnele statului ungar.        

În acest context, domnă Ministru, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Cum este posibil ca în România să fie acceptată tacit discriminarea pe criterii etnice în instituțiile de învățământ care aparțin Rețelei Școlare?

2. Care va fi reacția în consecință a Ministerului condus de dumneavoastră în vederea stopării discriminării din acea instituție?

3. Când veți iniția o inspecție amănunțită la această unitate de învățământ pentru a constata starea de fapt și actele de discriminare?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

AUR
           Cotidianul Haaretz a publicat în ediția de marți, 19 septembrie, un articol în care se afirmă că ministrul român de externe a refuzat să se întâlnească cu Eli Cohen, ministrul de externe al Israelului, după ce acesta ar fi legitimat și încurajat contactul ambasadorului statului […]
Adresată: Domnului Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene De către: Senator Gheorghe Adrian CĂTANĂ, membru al Comisiei pentru administrație publică Circumscripția electorală: nr. 34 Sibiu Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 20/09/2023 Obiectul interpelării: gradul de absorbție al României din Fondul de Coeziune (UE) […]
Adresată: Doamnei Adriana Constantina COSTESCU, Director general al Regiei Autonome ”Monitorul Oficial” De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 20/09/2023 Obiectul întrebării: Revenire la […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul Afacerilor Externe De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 20/09/2023 Obiectul întrebării: Persoanele aparținând minorității române din Ucraina căzute […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 20.09.2023 Obiectul interpelării: Poliția din Cluj intervine într-un caz de furt de lemn ilegal: confiscare de 189 metri cubi […]
Adresată: Domnului Mircea FECHET, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor De către:  Senator Andrei HANGAN Circumscripţia electorală: nr. 9 Brăila Grupul parlamentar: AUR Şedința Senatului din data de: 20.09.2023 Obiectul întrebării: Situație problematică privind defrișarea unei păduri pentru finalizarea autostrăzii Vestului Stimate domnule Ministru, O problemă birocratică […]