Dan Tanasă – întrebare către Guvernul României – Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Către: Nicolae-Ionel Ciucă, Prim Ministru al Guvernului României

De la: Dan Tanasă, Deputat AUR, circumscripția electorală 28 Mureș

Subiectul întrebării: Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Stimate Domnule Prim Ministru,

          A trecut un an de când Guvernul României a elaborat Strategia privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 care are rolul de a asigura un cadru de acțiune convergent, care să fie ușor de înțeles și aplicat, atât la nivel național, prin intermediul diverselor politici sectoriale sau orizontale relevante, cât și la nivel subsidiar prin integrarea sau preluarea măsurilor relevante în cadrul strategiilor de dezvoltare regională, județeană și locală.

          De Ziua Dezrobirii Romilor, politicienii români au prilejul de a transmite mesaje de încurajare comunității rome. „În ultimii ani, România a înregistrat progrese importante în ceea ce privește procesul de incluziune a romilor, însă măsurile adoptate nu au soluționat toate problemele cu care se confrunta minoritatea romă. Decalajele socio-economice, discriminarea și prejudecățile sunt doar o parte din aspectele care influențează negativ viața romilor din țara noastră, actualul Guvern acordând o atenție sporită eliminării acestora”. “Actul de la 20 februarie 1856 a fost unul just și binevenit, dar incomplet. Abia Revoluția din Decembrie 1989 a creat premisele pentru ca toți cetățenii României să poata beneficia de avantajele libertății, să se dezvolte și să poată participa activ la evoluțiile din domeniile economic, social și cultural. Interiorizând greșelile trecutului și identificand soluții pentru provocările prezentului, marcat încă de prejudecăți, atitudini rasiste și discriminatorii, punem bazele unui viitor stabil, iar susținerea educației și promovarea identității, culturii și tradițiilor romilor sunt principalii piloni ai procesului de incluziune a romilor. Evenimentul prin care se celebrează performanța în educație a elevilor romi și modelele de succes din rândul minorității rome se înscrie in normalitatea unei societăți puternic atașate valorilor fundamentale care oferă șanse egale tuturor cetățenilor săi”, ați declarat în calitatea Dvs. de șef al Executivului.

          Stimate domnule Prim Ministru, vă rugăm să ne răspundeți concret dacă Guvernul pe care îl conduceți a revizuit și actualizat  Strategia în corelare cu Cadrul european pentru strategiile privind incluziunea si egalitatea post-2020 și cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind egalitatea, incluziunea și participarea romilor (2021/C93/01), în corelare cu datele oficiale ale Recensământului populației și locuințelor realizat de Institutul Național de Statistică în 2022? De asemenea, vă rog să îmi răspundeți dacă timp de un an ați reușit, prin măsuri guvernamentale, să îmbunătățiți condițiile de locuire ale romilor, să asigurați accesul romilor la un sistem de educație incluzivă, să  creșteți numărul de posturi special alocate romilor și dacă ați îmbunătățit starea de sănătate a membrilor din comunitățile vulnerabile cu romi? Care au fost măsurile concrete pe care le-ați adoptat?

          Chiar dacă România este astăzi un exemplu de relații interetnice care au la bază respectul pentru identitatea culturală și lingvistică a fiecărei minorități, vă întreb, domnule Prim Ministru, cum anume vor fi atinse aceste ținte stabilite prin Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027? Care sunt acțiunile concrete prin care autoritățile centrale și locale, instituțiile publice și societatea civilă din România au reușit să schimbe în bine  situația minorității rome sau sunt doar vorbe golite de conținut cele pe care le transmiteți ?  Ce sume ați alocat în ultimul an pentru îndeplinirea acestor ținte ale Strategiei? În afara angajaților din Agenția Națională pentru Romi (ANR), a celor din Punctul Național de Contact pentru Romi, din cadrul MIPE, ce instituții de stat au angajat persoane aparținând minorității rome astfel încât să nu existe discriminare pe criteriul etnic?

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Adresată:  Domnului Sándor PETRES, prefect al județului Harghita De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Acțiunile Instituției Prefectului din județul Harghita […]
Adresată: Domnului Tudorel ANDREI, Președinte al Institutului Național de Statistică De către: Senator Ionuț NEAGU, membru al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi Circumscripția electorală: nr. 15 Covasna Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Distribuția pe localități a […]
Adresată: Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Preşedintelui ANPM Laurențiu-Alexandru PĂȘTINARU, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea FECHET   De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Perioada de stocare și de prelucrare maximă […]
Adresată: Domnului Ministru al Apărării, Angel TÎLĂR, De către: Senator AELENEI Evdochia Circumscripția: nr. 14, Constanţa Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul întrebării: protejarea cetățenilor județului Constanța Stimate domnule Ministru,           Mă adresez dumneavoastră în contextul războiului nemilos al […]
Adresată: Autorității de Supraveghere Financiară, Președintelui Nicu Marcu De către: Senator Andrei BUSUIOC  Circumscripția electorală: nr. 39, Vaslui Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Data: 27/09/2023 Obiectul întrebării: Companiile de reasigurări Stimate domnule Președinte Nicu Marcu, Printre principalele modalități de protecție împotriva unor pierderi financiare considerabile […]
Adresată: Doamnei Luminița-Teodora ODOBESCU, ministrul afacerilor externe Doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, ministrul muncii și solidarității sociale Doamnei Ligia DECA, ministrul educației Domnului Alexandru RAFILA, ministrul sănătății De către Domnul senator: Dorinel COSMA Circumscripția electorală: Nr. 7, Botoșani Grupul Parlamentar: A.U.R. Ședința Senatului din data de: 27.09.2023 Obiectul […]