Dan Tanasă – intervenţie despre marele patriot român Ioan Sabău-Pop.

Astăzi, voi vorbi despre un veritabil luptător prin drept pentru libertate, despre marele patriot român Ioan Sabău-Pop. Domnul avocat Ioan Sabău-Pop, fiu al judeţului Mureş, s-a născut în anul 1948 în comuna Fărăgău din Câmpia Transilvaniei. A plecat din satul său la vârsta de 11 ani, devenind reghinean şi elev la internatul de lângă Pădurea Rotundă. Între anii 1968-1973 a urmat şi absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Începând din aprilie 1975, activează ca judecător stagiar la Judecătoria Miercurea Ciuc. Acolo, împreună cu alţi ziarişti din zonă, a fondat Cenaclul literar “Luceafărul” şi a fost chiar preşedintele acestuia între anii 1977-1978.

În anul 1992, domnul Sabău a fost promovat judecător la Tribunalul judeţean Mureş, iar în vara anului 1993 a fost avansat vicepreşedinte al Tribunalului Mureş şi preşedinte al secţiei civile a aceluiaşi tribunal. Din anul 1995 a fost promovat judecător la Secţia Civilă a Curţii de Apel Târgu Mureş. În ciuda funcţiei importante şi a statutului conferit de aceasta, văzând regresul instituţional din domeniul juridic, pe care statul român îl resimţea în acele vremuri, dar mai ales căderea liberă a justiţiei, conul de umbră al ineficienţei în care a intrat, în luna aprilie 1997 acesta şi-a înaintat demisia şi de atunci a activat în calitate de avocat în cadrul cabinetului de avocatură pe care l-a înfiinţat.

Lupta pe tărâmul dreptului a făcut ca acesta să acţioneze pentru salvarea proprietăţilor imobiliare retrocedate ilegal în Transilvania. Profesorul universitar doctor Ioan Sabău-Pop s-a preocupat constant şi cu perseverenţă, începând cu anul 2012, de problematica restituirilor de proprietăţi din Transilvania, prezentând în cadrul Universităţii de vară de la Izvoru Mureşului, în permanenţă, aspecte legate de acest subiect: încălcări flagrante de lege, abuzuri ale autorităţilor, protecţionism total pentru unele biserici maghiare şi indolenţă din partea guvernanţilor. În acest mod, se implică activ, de multe ori pro bono, în numeroase procese care au ca obiect restituiri ale unor suprafeţe mari de păduri sau ale unor clădiri. Prin eforturile sale, mii de hectare de teren şi clădiri importante au fost salvate din calea retrocedărilor ilegale către urmaşi ai criminalilor de război horthyşti sau către cercuri de interese din Ungaria.

Domnul Sabău s-a angajat de asemenea într-o carieră didactică universitară şi s-a remarcat şi prin implicarea în activităţile culturale dedicate românilor din Transilvania, atât sub aspect juridic, cât şi istoric. În decursul anilor a susţinut numeroase cursuri, prelegeri, expuneri şi conferinţe pe teme din domeniul dreptului civil şi a participat la un număr mare de manifestări ştiinţifice. În activitatea de cercetare ştiinţifică s-a preocupat cu competenţă de analizarea şi aprofundarea unor probleme juridice de actualitate, în special în domeniul dreptului civil. Este membru în mai multe instituţii şi asociaţii profesionale ale juriştilor şi un susţinător activ al cauzelor care vizează interesul naţional, aşa cum este subiectul Fundaţiei Gojdu. Este unul dintre iniţiatorii proiectului “Transilvania furată”, care analizează nivelul jafului retrocedărilor ilegale din Transilvania. Atât în calitate de cercetător în ştiinţe juridice, cât şi ca avocat a obţinut succese deosebite în recuperarea unor însemnate suprafeţe agricole şi silvice, retrocedate ilegal.

Alături de personalităţile culturale şi academice din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, domnul avocat Sabău reprezintă un pilon al rezistenţei românismului în Transilvania, dovada vie că lupta noastră trebuie purtată şi pe tărâmul juridic, astfel ca românii din Transilvania să nu se întoarcă la statutul de naţiune tolerată.

Mă înclin cu respect în faţa domnului avocat Ioan Sabău-Pop, urându-i multă sănătate şi putere de muncă!

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

Către: Domnul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Prim-ministrul Guvernului României   De la: Doamna Raisa ENACHI, Deputat AUR, circumscripția electorală nr. 39 Vaslui Subiectul întrebării: Verificările la domiciliu. Românii rămân fără carte de identitate? Se anulează cartea de identitate? Stimate Domnule Prim-ministru, Ministerul Afacerilor Interne a organizat, pe data de […]
˝Admite în parte cererea modificată. Anulează în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Cu drept de a formula recurs, în termen de […]
Către:Domnul Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-Ministru al Guvernului României           Domnul Adrian Câciu, Ministrul finanțelor De la: Antonio ANDRUȘCEAC, Deputat AUR, circumscripția electorală 4 Bacău Subiectul întrebării: Informații privind împrumutul extern al României în anul 2023 Stimate domnule Prim ministru, Stimate domnule Ministru, Deși contractarea de împrumuturi externe este în […]
Adresată: Domnului Petre DAEA, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale De către: Deputat Gianina ȘERBAN, circumscripția electorală nr. 25 Ilfov Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor Obiectul întrebării: Programe și subvenții pentru susținerea fermierilor și a agriculturii din România Stimate domnule ministru, Potențialul agricol al României este […]
Adresată: Domnului Ministru al Mediului,Apelor și Pădurilor                Barna Tanczos De către:  Mitrea Dumitrina                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări asupra jalonului PNRR privind operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor                                                 […]
Adresată: Domnului  Ministru al Transporturilor și Infrastructurii                   Sorin Mihai Grindeanu De către:  Mitrea Dumitrina,                 Deputat AUR, circumscripția nr. 29 Neamț Data: 25.01.2023 Obiectul întrebării: Clarificări privind jalonul PNRR corespondent strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 Stimate Domnule Ministru,             Așa cum […]