Dan Tanasă – declarație politică – omagiu adus marelui patriot român Vasile Lechinţan, omul-instituţie.

Declaraţia mea politică este un omagiu adus marelui patriot român Vasile Lechinţan, omul-instituţie.

Marele publicist, remarcabil istoric, scriitor, om al cetăţii şi excelent arhivist s-a născut la 21 ianuarie 1949, în localitatea Silivaşu de Câmpie, din părinţii Maria şi Grigore Lechinţan. Şi-a petrecut copilăria şi a urmat cursurile şcolii primare şi gimnaziale în comuna natală, apoi Şcoala Tehnică Agricolă din Târgu Mureş, ulterior cursurile serale ale Liceului “Alexandru Papiu-Ilarian” din Târgu Mureş. După ce ani de zile a lucrat în mai multe întreprinderi din Târgu Mureş şi Cluj-Napoca, în 1983 îşi începe cercetările în arhivele şi bibliotecile clujene, publicând şi primele articole, atrăgând, aşadar, atenţia asupra cercetărilor sale, cât şi prietenia unor mari personalităţi clujene. Din februarie 1989 devine angajatul permanent al Arhivelor clujene, instituţie în care lucrează cu profesionalism şi dăruire timp peste trei decenii, până la pensionare.

Drept mărturie a implicării sale în viaţa cetăţii, “urmele” activităţilor sale sunt adânc imprimate între coperţile a nu mai puţin de 80 de cărţi tipărite în perioada 1994-2016, pe filele celor peste 70 de studii şi comunicări publicate în revistele de istorie, cultură şi volume colective din întreaga ţară, în sutele de articole din presa din ţară şi din străinătate.

Om de o rară nobleţe sufletească, de o trăire românească autentică şi profundă, de o generozitate devenită proverbială, Vasile Lechinţan era recunoscut pentru modestia, cinstea, corectitudinea şi demnitatea sa. De multe ori şi-a neglijat propria sănătate, acordând prioritate zecilor de colaborări la redactarea a numeroase lucrări monografice de pe cuprinsul întregii Transilvanii.

Omul-instituţie Vasile Lechinţan, reputat istoric, prin întreaga sa operă şi-a câştigat un loc distinct în istoriografia şi cultura românească. Vasile Lechinţan a fost cunoscut şi apreciat ca membru activ al societăţii civile, prin bogata sa activitate desfăşurată în conducerea mai multor societăţi şi asociaţii civice româneşti; este semnatar a numeroase proteste, apeluri, scrisori-deschise, memorandumuri şi iniţiative publice la nivel local şi central.

Vasile Lechinţan a fost un excelent cunoscător al surselor documentare, edite şi inedite, un arhivist născut, şi nu făcut, cercetarea arhivistică devenind raţiunea întregii sale existenţe. Cu puterea sa de muncă impresionantă şi cu dragostea sa nemărginită faţă de istoria şi valorile naţionale şi faţă de dăinuirea românească, a reuşit să redea istoriografiei româneşti lucrări de o certă valoare ştiinţifică. De roadele trudei sale au beneficiat sute de autori de lucrări monografice şi mii de cetăţeni care au apelat la serviciile oferite de arhivele naţionale. Însumând toate aceste calităţi umane deosebite, arhivistul Vasile Lechinţan a introdus în circuitul ştiinţific documente de o rară şi excepţională valoare pentru istoria locală, regională şi naţională.

Bunul nostru prieten Vasile Lechinţan, pe care Dumnezeu m-a binecuvântat să-l cunosc în urmă cu mai bine de 20 de ani şi cu care am colaborat în repetate rânduri, o somitate în domeniul istoriei Transilvaniei, s-a stins din viaţa la 9 iulie 2021 la Cluj-Napoca. Odihnă veşnică acestui mare patriot român, prieten de nădejde al românilor din sud-estul Transilvaniei, un adevărat truditor în folosul neamului şi întru cinstea României Mari! Veşnica lui pomenire!

Nu există răspunsuri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MAI MULTE ARTICOLE

CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI           În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1)  și ale art. 75 din Constituția României, republicată, precum și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă „Lege pentru modificarea și completarea Legii […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„LEGE pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată, și cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintămPropunerea legislativă ”Lege pentru aprobarea Programului național de conformare a fondului […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor […]
CĂTRE, BIROUL PERMANENT AL SENATULUI În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României, republicată și cu prevederile art. 92 alin. (2) și (4) din Regulamentul Senatului, republicat, vă înaintăm propunerea legislativă intitulată„Lege pentru completarea art. 128 din Legea învățământului […]